Acció judicial

Acció judicial del i la treballadora afectada

En cas de donar-se una Malaltia Professional per exposició a l’amiant des de la Secció Sindical de CGT podem i hem de donar eines i suport jurídic al treballador o treballadora afectada.

Primerament, donada la complexitat del procediment legal, la normativa i la jurisprudència dels Jutjats i Tribunals, hem de posar-nos en contacte amb l’assessoria jurídica de CGT.

Dibujo21En tot cas, com a Delegades de Prevenció o com a membres de la Secció Sindical de CGT és important conèixer bàsicament els procediments judicials, per tal de poder assessorar en un primer moment al treballador/a afectada o els seus familiars i poder fer un acompanyament sindical i legal durant tot el procés, tenint en compte a més que hem de comprendre el difícil moment personal que una notícia d’aquest tipus comporta en l’afectat i en la seva família, i que fa encara més necessari el recolzament del sindicat.

- Reconeixement de la contingència de Malaltia Professional

(article 116 LGSS i Quadre de Malalties Professionals)

El primer pas que ha de portar a terme el treballador/a afectada per una Malaltia Professional derivada d’exposició laboral a l’amiant és demanar a l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) que totes les prestacions de la Seguretat Social es declarin derivades de Malaltia Professional. Principalment, les prestacions a reclamar pel canvi de contingència a Malaltia Professional són:

  1. - Baixes mèdiques.
  2. - Incapacitats Permanents: Total, Absoluta o Gran Invalidesa.
  3. - Viduïtats o Orfeneses.

Aquest pas és fonamental, doncs en base a la declaració que les prestacions de la Seguretat Social són derivades de Malaltia Professional tenim un reconeixement de l’existència de la patologia derivada de l’amiant i, per tant, podem portar a terme totes les accions sindicals i judicials corresponents de responsabilitat de l’empresa. També ens donarà arguments legals per fer feina sindical de denúncia de l’existència d’afectats a l’empresa.

Hem de tenir clar que el simple reconeixement de la contingència de Malaltia Professional fa augmentar les quanties de les prestacions, i en el cas de les viduïtats i orfeneses, dóna dret a unes indemnitzacions addicionals.

Dibujo31

- Recàrrec per manca de mesures de seguretat (article 123 LGSS)

Un cop reconegudes les prestacions derivades de la Seguretat Social com a derivades de Malaltia Professional, s’ha de sol·licitar la imposició a l’empresa d’un Recàrrec per Manca de Mesures de Seguretat (art. 123 LGSS), que suposaria, en cas d’aprovar-se, un augment de totes les prestacions derivades de Malaltia Professional d’entre el 30% i el 50%.

La sol·licitud es realitza a l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) i a la Inspecció de Treball, que és la que ha de realitzar un informe on determini si la Malaltia Professional ha estat causada o no per una manca de mesures de seguretat per part de l’empresa.

Finalment, la Inspecció de Treball en el seu informe proposa (o no) el Recàrrec, que és imposat per resolució de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social). El RDibujo36ecàrrec és abonat sempre per l’empresa, i el treballador/a no el percep fins que l’INSS no ho hagi embargat a l’empresa infractora.

- Danys i perjudicis

Finalment, el treballador/a afectada o la seva família poden reclamar a l’empresa pels danys i perjudicis derivats de la Malaltia Professional, si aquesta ha estat causada per la manca de mesures de seguretat de l’empresa. Aquesta acció pot ser portada a terme tant pel treballador/a afectat/da com pels seus familiars.

Dibujo32Dibujo35

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>