CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 El sí al CETA és l'aposta per una societat al servei de les elits econòmiques http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12332 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12332 2017-02-21T23:02:07Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comunicats Antiglobalització Internacionalisme Ecologisme Economia <p>El 16 de febrer s'ha ratificat al Parlament Europeu el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreemet). Aquest Tractat, va ser signat pel Consell Europeu i Canadà el 30 d'Octubre passat, i amb la confirmació pel Parlament Europeu es consuma la venda de la sobirania d'Europa a les grans corporacions transnacionals amb a la complicitat de la classe política que, una vegada més, defensa els interessos del gran capital per sobre dels interessos dels seus pobles, pensant segurament per quina porta (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot69" rel="tag">Antiglobalització</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot49" rel="tag">Internacionalisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot54" rel="tag">Ecologisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton12332-a3c27.jpg" width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p>El 16 de febrer s'ha ratificat al Parlament Europeu el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreemet). Aquest Tractat, va ser signat pel Consell Europeu i Canadà el 30 d'Octubre passat, i amb la confirmació pel Parlament Europeu es consuma la venda de la sobirania d'Europa a les grans corporacions transnacionals amb a la complicitat de la classe política que, una vegada més, defensa els interessos del gran capital per sobre dels interessos dels seus pobles, pensant segurament per quina porta giratòria entrarà en els Consells d'Administració d'aquestes Transnacionals a les quals tan bé han servit.</p> <p>Ho han confirmat els vots de conservadors, socialdemòcrates i liberals i han votat en contra l'Esquerra Unitària, els Verds i alguns socialdemòcrates. En total 408 vots a favor, 254 en contra i 33 abstencions.</p> <p>Particularment penosa ha estat l'actuació de les eurodiputades i eurodiputats “socialdemòcrates” del PSOE, que al contrari que els seus col·legues europeus que estaven dividits i conseqüentment una part d'ells han votat no, les seves senyories del PSOE, impassibles, han defensat i votat en bloc juntament amb els altres grups de la gran coalició, PP i Ciutadans, sí al CETA.</p> <p>"Votar pel ZETA és comprar gat per llebre" recorda l'eurodiputada socialista belga Marie Arenas qui afirma que seguirà advocant per buscar el vot en contra en la ratificació estatal. Amb una coherència que ja voldrien les eurodiputades del PSOE.</p> <p>En la votació el que s'ha dirimit al Parlament Europeu és quelcom més que una votació sobre un acord comercial, s'ha votat un model de societat al servei de les elits econòmiques que portarà més desigualtat, pobresa i precarietat al 90 per cent de la població, amb la desregularització del mercat laboral, la sortida al mercat dels serveis públics destruint la nostra manera de vida, acabant amb la nostra agricultura mediterrània a major glòria de la agroindustria contaminant i tòxica de les grans corporacions nord-americanes.</p> <p>S'instaura un model socioeconòmic a Europa per a les properes dècades, molt en la línia de les polítiques d'austeritat i retallades que estan sofrint les classes populars des de l'inici de la crisi-estafa.</p> <p>"Aquells que han votat a favor del CETA carreguen una gran responsabilitat històrica a les seves esquenes – hem de parar la concentració del poder industrial i financer" recorda el vicepresident del grup europeu de l'Esquerra Unitària Patrick Li Hyaric.</p> <p>En nom d'aquesta responsabilitat, el PSOE hauria de plantejar-se, en un últim acte de dignitat, deixar de confondre al nostre poble i fusionar-se amb el PP, que és on ha d'estar.</p> <p>La CGT seguirà en la lluita contra el CETA, però també contra el TTIP, el TISA i el poder neoliberal que representen, en la denúncia, al carrer, i en la pressió a les Institucions del canvi perquè de debò facin un pas al capdavant i desobeeixin els dictats d'aquests Tractats que vulneren la Constitució i l'Estat de Dret.</p> <p>Des de CGT, seguirem treballant al costat de la campanya No al TTIP recordant que malgrat el resultat de la votació cap lluita està perduda. L'acord amb Canadà té un obligat pas pels parlaments estatals i alguns regionals, la seva tramitació pot oferir algunes sorpreses. En aquest procés es trobaria una oportunitat d'acabar definitivament amb ell. Per a això és necessària la coordinació en la lluita perquè només amb la pressió popular i la societat civil organitzada al carrer, podrem aconseguir-ho.</p> <p><strong>Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT</strong></p></div> Unipost condemnada per l'Audiència Nacional a abonar les pagues extres de 2016 a partir d'una demanda de CGT http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12331 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12331 2017-02-21T22:47:44Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comunicats Mobilitzacions laborals Justícia Transports i Comunicacions <p>UNIPOST CONDEMNADA A PAGAR LES PAGUES EXTRES DE 2016<br class='autobr' /> NOVA VICTÒRIA PER ALS TREBALLADORS/ES D'UNIPOST DESPRÉS DE LA DEMANDA DE CGT<br class='autobr' /> El 17 de febrer de 2017 s'ha notificat la sentència del judici celebrat en l'Audiència Nacional (Madrid) el passat 14 de febrer, després de la demanda presentada per CGT (a la qual s'ha sumat la de la resta d'Organitzacions Sindicals) pel no abonament del 60% de la paga d'estiu de 2016 ni de la totalitat de la paga de Nadal de l'any 2016. L'empresa disposarà de 5 dies (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L132xH150/arton12331-d63d0.jpg" width='132' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>UNIPOST CONDEMNADA A PAGAR LES PAGUES EXTRES DE 2016</p> <p>NOVA VICTÒRIA PER ALS TREBALLADORS/ES D'UNIPOST DESPRÉS DE LA DEMANDA DE CGT </strong></p> <p>El 17 de febrer de 2017 s'ha notificat la sentència del judici celebrat en l'Audiència Nacional (Madrid) el passat 14 de febrer, després de la demanda presentada per CGT (a la qual s'ha sumat la de la resta d'Organitzacions Sindicals) pel no abonament del 60% de la paga d'estiu de 2016 ni de la totalitat de la paga de Nadal de l'any 2016. L'empresa disposarà de 5 dies hàbils per presentar recurs davant el Tribunal Suprem.</p> <p>“Reclamant-se per CGT, CCOO, UGT i USO respecte de UNIPOST l'abonament del 60 per cent no abonat respecte de la paga extraordinària d'estiu i la totalitat del Nadal, amb els de interessos de demora, així com la imposició de multa i condemna al pagament dels honoraris dels lletrats, l'Audiència Nacional estima les demandes per considerar que les reclamacions dineràries efectuades tenen perfecte encaix en la normativa convencional aplicable al cas, i considerar que l'empresa actua amb temeritat i mala fe obligant reiteradament als sindicats a litigar sobre la mateixa qüestió”.</p> <p>Prèviament es desestimen (a Unipost) les excepcions d'inadequació de procediment, doncs s'impugna una pràctica d'empresa, i de litispendència (l'empresa demanava ajornar el judici), pel fet d'existir un procediment pendent de judici en el qual l'empresa impugna la decisió de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius (CCNCC) que va denegar la seva petició de despenjament de Conveni en la qual pretenia retardar l'abonament de la paga de nadal de 2016 al mes de gener de 2018, i és que l'empresa va voler intentar acordar amb els sindicats ajornar la part de la paga de Nadal fins al judici del recurs de la CCNCC, però CGT ES VA NEGAR EN ROTUND.</p> <p>CGT es va afirmar i va ratificar tant en el seu escrit de demanda com en el d'ampliació de la mateixa, sol·licitant es dictés sentència en la qual es declari la nul·litat de ple dret de la pràctica empresarial consistent a diferir en terminis l'abonament de la paga extraordinària d'estiu que va haver d'abonar-se el 30 de juny de 2016, condemnant a l'empresa a estar i passar per tal declaració, així com condemnant a l'empresa a abonar immediatament als treballadors/es l'import no abonat d'aquesta paga que ascendeix al 60% de la seva quantia, incrementat en el tipus d'interès del 10% anual per mora, declarant així mateix la mala fe processal de l'empresa, i condemnant-la a l'abonament de la multa en la quantia màxima prevista, així com a l'abonament dels honoraris del Lletrat d'aquesta part i es declari la il·licitud de la pràctica empresarial de diferir l'abonament de la paga extraordinària de nadal reportat pels treballadors/es de UNIPOST el dia 15 de desembre de 2016, condemnant a la demandada a abonar aquesta paga immediatament als seus treballadors/as, incrementada amb el tipus d'interès del 10% per mora entre la data de la meritació i la del seu abonament.</p> <p>CGT va argumentar en suport de les seves peticions que la demandada havia deixat d'abonar el 60 per cent de l'import de la paga extraordinària d'estiu de 2016 i la totalitat del Nadal de 2016 reportades pels seus treballadors/es conforme als Convenis d'empresa i sectorial d'aplicació, i actuant de mala fe, doncs ja ha estat condemnada anteriorment i respecte d'incompliments referits a altres períodes, referint que la Sentència de l'Audiència Nacional de 9-3-2016 ja va apreciar mala fe en el comportament empresarial. I havent les organitzacions sindicals UGT, CCOO i USO ratificat els arguments de CGT per defensar la demanda.</p> <p>Per la seva banda, UNIPOST es va oposar a la demanda al·legant en primer lloc l'excepció d'inadequació de procediment i en segon lloc, va al·legar l'excepció de litispendència, ja que es diu que en data 17-11-2016 es va iniciar període de consultes a fi de negociar un despenjament de conveni respecte de la paga de Nadal de 2016, retardant el seu pagament fins al mes de gener de 2018, i no resultant acord, es va sotmetre la qüestió a la CCNCC que va rebutjar el despenjament en data 19-1-2017, havent-se impugnat aquesta decisió. Quant al fons de l'assumpte va al·legar la situació de falta de liquidesa que presenta l'empresa i l'absència de mala fe per la seva banda.</p> <p>La sentència afirma que Unipost ha incorregut en temeritat i mala fe, davant la pràctica de l'empresa de retardar el pagament dels salaris als treballadors/es incomplint reiteradament, no només els pactes en el conveni col·lectiu i Acord de reducció salarial de 24 de febrer de 2014, sinó també els compromisos específics adquirits per l'empresa en conciliació judicial i malgrat haver-se compromès reiteradament a l'abonament puntual dels salaris, obliga als treballadors/es a<br class='autobr' /> formular demandes sabent la inconsistència de la seva oposició sense que s'argumenti la raó d'incomplir l'obligació bàsica de l'empresa d'abonar<br class='autobr' /> puntualment el pagament del salari. Per això l'Audiència Nacional ha tornat a multar a<br class='autobr' /> Unipost.</p> <p>Pel que fa a la paga de nadal de 2016, l'empresa ha donat una certa aparença de<br class='autobr' /> legalitat a la seva demora en el pagament, promovent en dates properes a la seva meritació un procediment de despenjament salarial. A més, resulta palesa que la demandada, desconeixent per complet les obligacions que li imposava el Conveni Col·lectiu i obviant qualsevol procediment legal, va pretendre sotmetre a la seva plantilla a acceptar un pagament ajornat d'aquesta paga, obligant als sindicats a iniciar l'enèsim procés sobre aquest tema.</p> <p>UNIPOST COMPLEIX LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL I PAGA JA EL QUE DEUS ALS TEUS TREBALLADORS/ES!!!</p> <p><strong>CGT Unipost</strong><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/cgtunipost" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtunipost</a><br class='autobr' /> <a href="http://www.cgtbarcelona.org/cgtunipost/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.cgtbarcelona.org/cgtunipost/</a></p></div> L'Audiència nacional anul·la els canvis de torn de 1008 treballadors/es d'Atento http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12333 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12333 2017-02-21T17:00:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comunicats Transports i Comunicacions Justícia Mobilitzacions laborals <p>L'AUDIÈNCIA NACIONAL ANUL·LA ELS CANVIS DE TORN A MÉS DE 1008 TREBALLADORS I TREBALLADORES D'ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA<br class='autobr' /> La Confederació General del Treball (CGT) informa que el passat 16 d'octubre Atento va comunicar a la plantilla que, a causa de la decisió del seu client Movistar de reduir l'horari d'atenció al client de 9 a 22 hores (en lloc de l'horari anterior, de 8 a 24 hores), s'iniciava un procés de modificació substancial de les condicions de treball –MSCT- de caràcter col·lectiu, per causes (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH80/arton12333-ca93b.jpg" width='150' height='80' /> <div class='rss_texte'><p><strong>L'AUDIÈNCIA NACIONAL ANUL·LA ELS CANVIS DE TORN A MÉS DE 1008 TREBALLADORS I TREBALLADORES D'ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA</strong></p> <p>La Confederació General del Treball (CGT) informa que el passat 16 d'octubre Atento va comunicar a la plantilla que, a causa de la decisió del seu client Movistar de reduir l'horari d'atenció al client de 9 a 22 hores (en lloc de l'horari anterior, de 8 a 24 hores), s'iniciava un procés de modificació substancial de les condicions de treball –MSCT- de caràcter col·lectiu, per causes organitzatives i productives, amb més de 1000 treballadores i treballadors afectats.</p> <p>El pertinent període de negociació amb la representació dels treballadors (d'una comissió de 13 membres la CGT comptava amb tres) va finalitzar sense acord i els treballadors van sofrir una altra greu agressió als seus drets veient com Atento i Movistar partien la vida a més de 1000 persones impune i innecessàriament, modificant torns, horaris i lliurances i reduint encara més el seu ingrat salari; a més, les empreses van vulnerar els drets de conciliació laboral i familiar i protecció de la infància de les persones amb reduccions de jornada per guarda legal, que van haver de sotmetre's als canvis empresarials imposats. La brutal mesura va tenir, a més, la conseqüència que 107 persones no van poder fer front als canvis de torn imposats i van haver d'extingir el seu contracte de treball.</p> <p>Durant el procés de negociació la CGT va mobilitzar a la plantilla convocant dos aturades de 24 hores els dies 28 i 31 d'octubre, que sens dubte van servir per evidenciar el suport de les treballadores i treballadors cap a la nostra postura ferma de repudiar la mesura imposada.</p> <p>Els sindicats amb presència en el procés de MSCT van presentar la corresponent demanda col·lectiva davant l'Audiència Nacional, celebrant-se el judici el passat 7 de febrer amb el resultat que el dia 14 de febrer s'ha conegut: la sentència declara nul·la la MSCT pel que Atento haurà de reposar a les i els treballadors en les seves anteriors condicions, prèvies a les aberrants modificacions laborals.</p> <p>La sentència judicial deixa clar que no s'acrediten les causes, que la informació facilitada a la RLT era farragosa i no objectivable, que no va haver-hi criteris d'afectació ni bona fe negociadora…com a mostra, dir que la sentència valora que la contracta de Movistar es va molestar més a intentar acreditar les causes davant la sala judicial que davant els treballadors i els seus representants.</p> <p><strong>Sector Federal de Telemarqueting de la CGT</strong><br class='autobr' /> <a href="https://www.cgt-telemarketing.es/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.cgt-telemarketing.es/</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/cgttelemarketing/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgttelemarketing/</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/cgttelem" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgttelem</a></p></div> Concentració a Reus el 23 de febrer en defensa d'unes pensions públiques i dignes http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12330 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12330 2017-02-21T14:58:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comarques tarragonines Baix Camp / Priorat agenda agenda_destacat Comunicats pensions <p>Concentració a Reus el dijous 23 de febrer en defensa d'unes pensions públiques i dignes<br class='autobr' /> Els sindicats CGT, COS i CoBas convoquem concentració a nivell del Camp de Tarragona el dijous 23 de febrer a Reus a les 19h davant la seu del PP (Raval Santa Anna 43) contra la nova reforma de les pensions que està preparant el govern espanyol, que suposarà un nou allargament de la vida laboral, una disminució de l'import de les pensions i la potenciació de les pensions privades.<br class='autobr' /> Després ens desplaçarem en (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot85" rel="tag">Comarques tarragonines</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot15" rel="tag">Baix Camp / Priorat</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot3" rel="tag">agenda</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot68" rel="tag">agenda_destacat</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L107xH150/arton12330-9415b.jpg" width='107' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Concentració a Reus el dijous 23 de febrer en defensa d'unes pensions públiques i dignes</strong></p> <p>Els sindicats CGT, COS i CoBas convoquem concentració a nivell del Camp de Tarragona el dijous 23 de febrer a Reus a les 19h davant la seu del PP (Raval Santa Anna 43) contra la nova reforma de les pensions que està preparant el govern espanyol, que suposarà un nou allargament de la vida laboral, una disminució de l'import de les pensions i la potenciació de les pensions privades.</p> <p>Després ens desplaçarem en manifestació fins la plaça Mercadal on clourem la mobilització amb la lectura de manifestos.</p> <p>Ja n'hi ha prou de que ens retallin i privatitzin drets bàsics. Cal organitzar la resposta.</p> <p>Les nostres pensions no es venen ni es negocien.</p> <p><strong>ENS ESTAN ENGANYANT. DEFENSEM LES PENSIONS.</strong></p> <p>Una nova agressió contra els interessos de la gran majoria de la població s'està preparant. Com qui cuina un plat a foc lent, des de fa mesos els mitjans de comunicació (que depenen de grans empreses) i el govern central estan filtrant, dia rere dia, informacions sobre la insostenibilitat de l'actual sistema de pensions. Ens diuen que hi ha un dèficit de 16.000 milions d'€ a la Seguretat Social, que hi ha un envelliment de la població i que ambdós factors obliguen a modificar quines pensions cobrarem en jubilar-nos i el temps que haurem d'estar treballant per a poder-ne rebre. I poc a poc van apuntant les seves mesures que, curiosament, van en la direcció d'atacar directament les nostres condicions de vida. De manera resumida, el que plantegen és</p> <p>1- Fomentar un treball cada vegada més precari. Ho estem patint ja en carn pròpia: les successives reformes laborals faciliten els acomiadaments, fan més fàcil empitjorar les nostres condicions laborals, augmenten l'ús discrecional dels nostres horaris per part de l'empresari, estenen encara més els contractes temporals, a temps parcial i els «mini jobs» i ens fan baixar els salaris a una majoria. Ser treballador/a i ser pobre és cada vegada més habitual, especialment si som joves, dones o migrants.</p> <p>2- Promoure que del nostre sou ens haguem de pagar una part de la pensió. El seu argument és, directament, cínic. «Com que la teva pensió serà de misèria – ens diuen- hauràs de pagar un pla d'estalvis o pensió privada». Mentre els salaris van baixant progressivament, pretenen que nosaltres mateixos/es ens cobrim una part de la nostra pensió de jubilació. Uns diners que, a més, gestionaran entitats privades, que especularan amb els nostres diners de cara a obtenir-ne beneficis (que seran privats). Ja coneixem, a més, les misèries del sistema financer de l'Estat espanyol, que ha calgut rescatar amb diners públics.</p> <p>3- Allargar encara més el temps que haurem d'estar treballant, més enllà dels 67 anys de la reforma de l'any 2011. Cada vegada ens aproparem més a allò de «treballar tota la vida» quan, paradoxalment, el desenvolupament de la productivitat del treball hauria permetre tot el contrari, treballar menys, treballar tothom i viure millor. Com ho faran si no ho aturem? Fàcil, modificant a l'alça les edats mínimes i màximes de jubilació i incrementant tant el temps mínim de cotització com les bases reguladores.</p> <p>La destrucció de les pensions públiques no és una situació inevitable. És un projecte polític perfectament planificat des del capital i els governs de torn des de fa anys. La descapitalització de la Seguretat Social ha sigut premeditat i provocat. A banda de la destrucció de llocs de treball, la precarització laboral fa caure les cotitzacions. El manteniment dels topalls màxims de cotització i les exoneracions de cotitzar a determinades rentes salarials generen una pèrdua d'ingressos de 7.000 milions € l'any. I les bonificacions a les quotes empresarials a la Seguretat Social ha suposat un immens estalvi a les empreses a canvi de crear treball precari i molt barat.</p> <p>I d'alternatives n'hi ha. Millorar les condicions de treball, els salaris i l'estabilitat dels contractes faria pujar els ingressos a la Seguretat Social. Revisar a l'alça els topalls màxims de cotització també, així com incrementar les cotitzacions de les empreses. En paral·lel es podria traspassar el finançament de la Seguretat Social i les pensions als Pressupostos Generals de l'estat. Aquestes alternatives no agraden al Capital que s'ha marcat com a un objectiu trinxar les nostres pensions i fer encara més negoci amb la nostra vida.</p> <p>Des d'aquí fem una crida a que cap força política accepti negociar la reforma del Pacte de Toledo en els termes que proposen les asseguradores, els bancs i les grans empreses.</p> <p>Aquesta crida la fem extensiva als sindicats CCOO i UGT que, l'any 2011 ja van pactar una vergonyosa reforma de les pensions.</p> <p>A tots ells, als partits i sindicats «oficials» els fem saber el nostre compromís ferm a defensar les nostres condicions de vida, presents i futures. I ho farem amb tota la nostra força, al carrer i als centres de treball. Poden escollir al costat de qui estan, amb el poble, amb la gran majoria o amb el capital privat, que només es mou per la voluntat de màxim benefici.</p> <p>Vols deixar que et prenguin el pèl o vens a plantar-los cara?</p> <p><strong>Confederació General del Treball - CGT</strong></p> <p><i>>>> Adjuntem cartell conjunt i cartell de CGT</i></p> <p><span class='spip_document_7426 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH708/cartell_concentracio-01_-_copia-a1619.jpg' width='500' height='708' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7425 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH705/pensions_reus-1a42e.jpg' width='500' height='705' alt="" /></span></p></div> El Ministeri de Treball precaritza les condicions de treball del personal investigador en formació (PIF) http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12329 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12329 2017-02-20T16:09:26Z text/html ca Coordinació del Catalunya Ensenyament Ensenyament Universitats <p>El Ministeri de Treball precaritza les condicions de treball dels PIF<br class='autobr' /> El Ministeri de Treball ha reconvertit tots els contractes del personal investigador en formació (PIF) depenent de programes del govern espanyol. El canvi ha consistit en passar-los de contractes “d'obra i servei” a “contractes de pràctiques”. Aquesta transformació és vigent des de final de l'any passat i s'aplica amb efectes retroactius a tots els contractes signats des del 2014. Aquesta mesura és, molt probablement, il·legal i: (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot119" rel="tag">Universitats</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton12329-184cd.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p><strong>El Ministeri de Treball precaritza les condicions de treball dels PIF</strong></p> <p>El Ministeri de Treball ha reconvertit tots els contractes del personal investigador en formació (PIF) depenent de programes del govern espanyol. El canvi ha consistit en passar-los de contractes “d'obra i servei” a “contractes de pràctiques”. Aquesta transformació és vigent des de final de l'any passat i s'aplica amb efectes retroactius a tots els contractes signats des del 2014. Aquesta mesura és, molt probablement, il·legal i:</p> <p>1) Suposa la pèrdua de la indemnització a la finalització de contracte. <br class='autobr' /> 2) Suposa perdre la possibilitat de tenir la targeta sanitària europea. <br class='autobr' /> 3) Es perd la possibilitat de demanar un contracte indefinit en aquells casos on hi ha encadenament de 2 o més contractes durant 24 mesos dels darrers 3 anys.</p> <p><strong>Precarització de les condicions de treball dels PIF</strong></p> <p>El Ministeri de Treball reconverteix els contractes del personal investigador en formació (PIF) “d'obra i servei” a “contractes en pràctiques”.</p> <p>Fa uns dies ha transcendit en alguns mitjans de comunicació que el Ministeri de Treball ha reconvertit tots els contractes del personal investigador en formació (PIF) depenent de programes del govern espanyol. El canvi ha consistit en passar-los de contractes “d'obra i servei” (codi 401 del Servicio de Empleo Público) a contractes de pràctiques (codi 420). Aquesta transformació, que ja recollia el <a href="http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/211286.pdf" class='spip_out' rel='external'>Butlletí electrònic de la Seguretat Social de febrer de 2016</a> és vigent des de final de l'any passat i s'aplica amb efectes retroactius a tots els contractes signats des del 2014. Aquesta mesura és, molt probablement, il·legal. Segons el Ministeri de Treball, la seva aplicació es fa a instàncies de la CRUE (“Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas”).</p> <p>Els efectes de la mesura són clarament perjudicials per al col·lectiu de PIF afectat. En detallem alguns dels efectes:</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Suposa la pèrdua de la indemnització a la finalització de contracte (de 12 dies per any treballat que, a més, es podria recórrer a 20 dies per any seguint una sentència recent del TJUE)</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Suposa perdre la possibilitat de tenir la targeta sanitària europea.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Es perd la possibilitat de demanar un contracte indefinit en casos d'encadenament 2 o més contractes durant 24 mesos dels darrers 3 anys.</p> <p>Des de CGT- UAB demanem al Rectorat que:</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Manifesti obertament la seva opinió sobre aquesta mesura.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Informi sense dilacions d'aquesta situació al Comitè d'empresa del PDI i, en especial, als col·lectius afectats.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Detalli les mesures que ha emprés de cara a defensar els drets d'un dels col·lectius de treballadors/es i investigadors/es de la UAB que pateixen una mesura de molt dubtosa legalitat i que erosiona severament les seves condicions laborals.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Finalment, emplacem a l'Equip de Govern de la UAB, a dissenyar, amb sindicats i el col·lectiu PIF afectat, les mesures oportunes per a reclamar un canvi en aquesta situació en el cas que encara no se n'hagin dut a terme, tant en el marc de la CRUE com la resta d'àmbits.</p> <p>Des de CGT UAB fem també una crida als i les treballadores PIF, i de manera especial a les afectades per aquesta mesura, a organitzar-se, tant en el marc de la UAB com de la resta d'universitats en la defensa dels seus drets. D'igual manera, ens comprometem a contribuir en aquest procés en la mesura que el col·lectiu implicat ho vulgui. Pensem que és important no acotar el cap i lluitar, de manera activa, per la defensa dels drets del PDI i, en especial, de les seves figures més precàries.</p> <p>Bellaterra, 17 de febrer.</p> <p><strong>CGT-UAB</strong></p> <p><a href="https://cgtuab.wordpress.com/2017/02/17/el-ministeri-precaritza-les-condicions-de-treball-dels-pif/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://cgtuab.wordpress.com/2017/02/17/el-ministeri-precaritza-les-condicions-de-treball-dels-pif/</a></p> <p><a href="http://twitter.com/CGT_UAB" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://twitter.com/CGT_UAB</a></p></div> Ha sortit el número 189 de la revista Catalunya (Febrer 2017) http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12328 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12328 2017-02-17T15:32:35Z text/html ca Coordinació del Catalunya Cultura alternativa / Contracultura Comunicació alternativa annonce <p>Al Catalunya 189, de febrer de 2017, hi trobareu, entre d'altres, els següents articles:<br class='autobr' /> Editorial:<br class='autobr' /> No hi ha revolució sense l'alliberament de les dones<br class='autobr' /> Tema del mes:<br class='autobr' /> La despossessió de la vida quotidiana:<br class='autobr' /> El rostre del capitalisme distòpic que arriba<br class='autobr' /> El capitalisme: l'ésser humà desposseït de si mateix<br class='autobr' /> Les desigualtats en salut, la pitjor epidèmia del segle<br class='autobr' /> Treball-economia:<br class='autobr' /> No ens alimenten molles<br class='autobr' /> La importància de dir No a la falsa unitat sindical<br class='autobr' /> Trinxar vagues i vendre acords (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique15" rel="directory"> Catalunya</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot57" rel="tag">Cultura alternativa / Contracultura</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot72" rel="tag">Comunicació alternativa</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot70" rel="tag">annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton12328-3f464.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Al Catalunya 189, de febrer de 2017, hi trobareu, entre d'altres, els següents articles:</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Editorial: </strong></p> <p>No hi ha revolució sense l'alliberament de les dones</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Tema del mes: </strong></p> <p>La despossessió de la vida quotidiana:</p> <p>El rostre del capitalisme distòpic que arriba</p> <p>El capitalisme: l'ésser humà desposseït de si mateix</p> <p>Les desigualtats en salut, la pitjor epidèmia del segle</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Treball-economia:</strong></p> <p>No ens alimenten molles</p> <p>La importància de dir No a la falsa unitat sindical</p> <p>Trinxar vagues i vendre acords polítics. Notes de manual</p> <p>Valoració de la Vaga del 18G</p> <p>CGT davant de l'acord entre UGT, CCOO, USTEC i el Departament d'Ensenyament</p> <p>Les pensions tornen a perdre poder adquisitiu al 2017</p> <p>El 30% dels assalariats guanya menys de 1.215€ bruts al mes</p> <p>CGT i l'ICAM analitzen el Túnel Carpià dels Informàtics</p> <p>Comín reconeix que el Conveni ICAM-INSS té criteris economicistes per donar més altes</p> <p>El neoliberalisme ha entrat de ple en el sector ferroviari</p> <p>Notícies sindicals</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>La Tramuntana</strong></p> <p>Entrevista a Berni Sorinas, cambrer i activista a la PAHC Bages: “En temps de tant pessimisme és necessari l'optimisme”</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Sense fronteres: </strong></p> <p>No ser per a tenir (projectes de mort), sinó tenir per a ser (plans de vida)</p> <p>Les Zapatistes i les ConsCiències per la Humanitat</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Social: </strong></p> <p>Millor un present actiu que un demà radioactiu… i pagant</p> <p>Suport de CGT als antifeixistes denunciats pel líder de PxC</p> <p>Concentració als Jutjats del Vendrell en solidaritat amb les antifeixistes encausades</p> <p>Barcelona no està en venda, recuperem les Rambles</p> <p>Desmilitaritzem l'Educació exigeix la no presència militar a espais de lleure i formatius</p> <p>Jornades Obertes d'Embat: Ahir (1936-39) com avui: construïm poder popular</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Dinamita de cervell:</strong></p> <p>La Revolució Russa (1): Febrer</p> <p>La lluita i l'estrella</p> <p>Mecanismes de difusió cultural i formes d'actuació de la militància antifranquista</p> <p>El moviment poètic de la consciència crítica</p> <p>Disponible la digitalització del diari 'Catalunya' (1937-1938)</p> <p>Humor social</p> <p>Butlletí 153: Les pensions públiques no es venen, es defensen</p> <p>Llibres: 155. Simón Radowitzky / Catálogo de decisiones y fragilidades</p> <p>Revistes</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Entrevista contraportada: </strong></p> <p>Pau Compte, encausat per la vaga del 14N 2012 a Girona: “Hi ha molts motius per fer una vaga, profunds i d'arrel”</p> <p>>>> <strong>Podeu veure i descarregar el Catalunya 189 a:</strong></p> <p><a href="http://www.revistacatalunya.cat/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.revistacatalunya.cat/</a></p> <p><a href="http://www.revistacatalunya.cat/wp-content/uploads/2017/02/pdf189.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.revistacatalunya.cat/wp-content/uploads/2017/02/pdf189.pdf</a></p> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.revistacatalunya.cat/" class='spip_out' rel='external'>WEB REVISTA CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/rcatalunya" class='spip_out' rel='external'>TWITTER REVISTA CATALUNYA</a></p> <p><span class='spip_document_7424 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH710/cat189-45473.jpg' width='500' height='710' alt="" /></span></p></div> Refugiats, fronteres i negocis http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12325 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12325 2017-02-17T12:19:50Z text/html ca Coordinació del Catalunya Antifeixisme Immigració Internacionalisme Solidaritat Drets humans <p>“Allau de refugiats”; “Arribada massiva de refugiats mai vista des de la Segona Guerra Mundial”… No són titulars dels darrers mesos, sinó de fa més de dues dècades, quan les guerres de l'antiga Iugoslàvia, la descomposició del bloc soviètic i els conflictes de l'Àfrica van empènyer centenars de milers de persones a buscar asil a Europa. Segons dades de l'ACNUR, el 1992, any àlgid d'aquell èxode, 438.000 persones van demanar refugi a Alemanya (697.085 a tot Europa). L'any següent se n'hi van sumar 200.000 més (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique55" rel="directory">Articles opinió</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot86" rel="tag">Antifeixisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot36" rel="tag">Immigració</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot49" rel="tag">Internacionalisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot129" rel="tag">Drets humans</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH100/arton12325-6568b.jpg" width='150' height='100' /> <div class='rss_texte'><p>“Allau de refugiats”; “Arribada massiva de refugiats mai vista des de la Segona Guerra Mundial”… No són titulars dels darrers mesos, sinó de fa més de dues dècades, quan les guerres de l'antiga Iugoslàvia, la descomposició del bloc soviètic i els conflictes de l'Àfrica van empènyer centenars de milers de persones a buscar asil a Europa. Segons dades de l'ACNUR, el 1992, any àlgid d'aquell èxode, 438.000 persones van demanar refugi a Alemanya (697.085 a tot Europa). L'any següent se n'hi van sumar 200.000 més i Alemanya va arribar a acumular 1.418.000 refugiats.</p> <p>Ara, les guerres de Síria, de l'Afganistan, de l'Iraq, de Somàlia i d'altres punts de l'Àfrica —amb nivells extrems de violència— han provocat un enorme flux migratori que intenta arribar a Europa. La xifra de refugiats i sol·licitants d'asil que resideixen a Alemanya és de 736.740 (ACNUR, finals de 2015), dels quals 420.625 van presentar la sol·licitud d'asil durant el 2015. S'hi han de sumar els que hi han anat arribant el 2016, però el nombre queda força lluny dels que hi havia el 1993. La diferència és que l'arribada actual és més intensa: en tot el continent van arribar un milió de persones per mar el 2015, onada que l'ACNUR explica per l'enquistament del conflicte de Síria i per la disminució de l'ajuda humanitària que reben els sirians als països veïns d'acollida.</p> <p><strong>Està passant res de diferent?</strong></p> <p>On es baten rècords indiscutiblement és a escala mundial: hi ha 65,3 milions de persones que viuen per la força lluny de casa seva, xifra mai assolida. La magnitud de la situació, la reconeix Ban Ki-moon, secretari general de les Nacions Unides: “Som davant la major crisi de refugiats i de desplaçats del nostre temps”. I hi afegeix: “És també una crisi de solidaritat”. Sobretot d'insolidaritat europea, ja que el milió de nouvinguts només significa el 0,25% dels 510 milions de persones que viuen a la UE. Mentrestant, qui està rebent el major nombre d'exiliats són països amb economies molt més empobrides, com el Pakistan (que acull 1,6 milions de refugiats), el Líban (1,1 milions) o Etiòpia (730.000). Turquia, al final de 2015, allotjava més de 2,5 milions de refugiats, la majoria provinents de la veïna Síria.</p> <p>L'altra novetat és que les persones que busquen refugi a Europa provenen de fora del continent. Hi arriben amb barques molt precàries que a milers els han conduït a la mort: gairebé 3.500 persones ofegades el 2014; 3.771 el 2015, i a principis d'octubre del 2016 ja superaven les 3.500, segons l'Organització Internacional per a les Migracions. Però fa molts anys que la gent mor a la Mediterrània: diversos organismes calculen que des de l'any 2000 més de 30.000 persones hi han perdut la vida. Les tragèdies recents solapen a la memòria les anteriors: de grans naufragis a la ruta Líbia-Itàlia, ja n'hi va haver diversos el 2009 i el 2011 amb centenars de morts.</p> <p><strong>On queda el dret d'asil?</strong></p> <p>El canvi significatiu que està succeint a Europa és en la gestió de l'arribada dels refugiats. L'acord fet públic el 18 de març entre la UE i Turquia significa “un gir en l'estratègia politicojurídica i en el discurs institucional europeu”, denuncia l'Associació pro Drets Humans d'Andalusia (APDHA), que fa anys que fa seguiment dels fets a la frontera sud espanyola. L'APDHA, al seu informe anual, considera que, fins ara, “des d'una perspectiva formal, les institucions han intentat mantenir una ‘aparença' genèrica de suposat respecte dels drets fonamentals”, tot i que “la pràctica material deixava gairebé immediatament buit de contingut aquest discurs oficial”. Però, durant el 2015 i el 2016, els organismes comunitaris han decidit “abandonar la ‘màscara' de respecte teòric pels drets fonamentals de les persones migrants per fer coincidir de forma oberta la realitat formal i material”.</p> <p>Hi coincideix Sergio Maydeu, analista sobre conflictes armats, violència i desenvolupament: “La UE fa anys que busca que altres països controlin les seves fronteres, però el que és una novetat és que sigui tan explícita i que es faci referència a un col·lectiu tan concret com són els refugiats”.</p> <p>I què diu l'acord UE-Turquia? La base del pacte és que la UE podrà deportar al país d'Erdogan totes les persones que arribin per mar a les illes gregues buscant refugi. El problema és que la legislació internacional en matèria d'asil no permet expulsar ningú que compleixi els requisits per donar-li protecció, principi que l'acord vol incomplir. A banda, el pacte preveu que entri un sirià a la UE per cada refugiat que se n'expulsi, una discriminació per nacionalitat que la legislació sobre drets humans rebutja.</p> <p>El que sí que preveu el dret internacional és deportar un sol·licitant de protecció a un “tercer país segur”, i és sobre aquesta base que la UE justifica el pacte, perquè afirma que Turquia és segura per als refugiats. Però tant la legislació turca com el maltractament que hi pateixen els refugiats fan evident que no és així. La resposta d'Erdogan al cop d'Estat encara ha posat més en qüestió la protecció dels drets humans a Turquia. De totes maneres, com alerta Gemma Pinyol, directora de Polítiques Migratòries d'Instrategies i investigadora associada al GRITIM-UPF, “malgrat el nou context, en la trobada informal de ministres d'Afers Exteriors de la UE a principis de setembre, es va afirmar la necessitat de seguir treballant i dialogant amb Turquia, donant validesa a l'acord”.</p> <p><strong>Quin pla té la UE?</strong></p> <p>Malgrat les crítiques rebudes, l'acord entre la UE i Turquia ha tingut l'efecte desitjat: s'han reduït dràsticament les arribades de refugiats a les illes gregues. De les desenes de milers de persones que podien arribar en un dia durant la tardor i l'hivern de 2015-2016, s'ha passat a un màxim d'un centenar diàries. Quan la UE va decidir pagar a Turquia (3.000 milions d'euros ara, 3.000 milions més abans de la fi de 2018) perquè li fes de gendarme, sabia que seria la manera d'aturar l'èxode. Tenia com a referent el paper que fa anys que exerceix el Marroc a la frontera sud-oest de la Mediterrània, on aplica una repressió dura contra els subsaharians que volen arribar a l'Estat espanyol i que s'ha convertit, segons Helena Maleno, activista de l'associació Caminant Fronteres, en una “zona d'excepció per als marcs legals que garanteixen els drets humans”.</p> <p>Precisament, encarregar als països d'origen i de pas que s'ocupin de frenar els qui volen arribar a Europa és l'aposta principal dels mandataris comunitaris per gestionar els moviments migratoris, una estratègia que els uneix més enllà de les picabaralles per com es reparteixen els qui ja han arribat. Pinyol explica: “Abandonant la lògica de l'enfocament global de les migracions, la UE usa de manera eufemística els conceptes de diàleg i gestió ordenada dels fluxos per demanar als països veïns que es facin càrrec de les fronteres de la UE o, millor, que es facin càrrec que no hi arribin persones susceptibles de demanar asil”.</p> <p>Fa anys que els estats de la UE ho posen en pràctica a través de dues eines. Una són els acords de readmissió amb tercers països, a través dels quals Europa expulsa cada any desenes de milers de persones sense residència legal. Els va inaugurar el 1991 amb Polònia, i el darrer episodi fou la decisió de la cambra baixa alemanya d'incloure el Marroc, Tunísia i Algèria a la llista de “països segurs”. La cambra alta va tombar la decisió que hauria estat la primera passa per agilitzar les expulsions a aquests països, en la línia del canvi d'actitud del Govern de Merkel davant de l'auge de l'extrema dreta i després de la política de fronteres obertes que va adoptar a la tardor de 2015.</p> <p>L'altra eina són els pactes de cooperació: donar suport econòmic i oferir avantatges comercials a canvi que el Govern receptor contingui el flux migratori que surt del seu país o el travessa. Aquest estiu, la Comissió Europea va anunciar que vol aprofundir aquests pactes. I la preocupa especialment el caos en què s'ha submergit Líbia, que s'ha convertit en el punt de sortida principal de les persones que volen arribar per mar a Europa. Maydeu explica que els governs europeus tenen un problema seriós, perquè a Líbia no hi ha Govern, ni és previst que n'hi hagi a curt termini, i, per tant, no hi tenen amb qui negociar.</p> <p>A banda, Maydeu lamenta que s'estigui posant l'accent en el destí de les persones que fugen i no pas en l'origen, que per a ell és l'arrel del problema: “Fa anys que se sap que hi ha fluxos de gent que fugen de la violència i dels conflictes de l'Orient Mitjà i a l'Àfrica Central. Davant d'això, Europa no pren cap mesura, més enllà de donar suport humanitari a algunes crisis obertes, i això empeny la gent a venir cap a Europa. Més que inacció, la situació arriba al punt que hi ha països europeus que estan donant suport a governs dictatorials que generen violència i forcen la població a moure's”.</p> <p><strong>Què fa la UE a les pròpies fronteres?</strong></p> <p>La UE està reforçant Frontex, l'agència europea de gestió de les fronteres exteriors. Brussel·les té previst dotar-la de més recursos perquè sigui més efectiva a l'hora de frenar l'arribada d'immigrants. Però des de la campanya europea “Frontexit” alerten que aquesta política té com a conseqüència “l'augment del nombre de migrants i refugiats morts a la Mediterrània i de les vulneracions dels drets humans i de la violència que pateixen tant a les fronteres com als campaments de recepció”, amb una preocupació especial per les agressions sexuals contra les dones.</p> <p>De totes maneres, els socis comunitaris han deixat Grècia sola en la gestió de les més de 50.000 persones que buscaven refugi al continent i que amb el tancament de la ruta dels Balcans han quedat atrapades en aquest país. Les quotes de repartiment de refugiats entre països acordades al setembre de 2015 no s'han acomplert. I, a banda, els estats de la UE han estat incapaços d'aportar el personal necessari per posar en marxa l'acord UE-Turquia. El resultat és que només s'han expulsat 534 persones a Turquia de les més de 13.000 arribades després de l'acord i que continuen esperant als camps de detenció de les illes gregues.</p> <p><strong>Qui hi surt guanyant?</strong></p> <p>Els constructors de les tanques que s'han alçat als Balcans per impedir el pas de refugiats són uns dels beneficiats directes de la política de bloqueig. També les empreses que abasteixen Frontex han pogut augmentar els ingressos amb la venda de sistemes electrònics de control. En conjunt, el Centre Delàs alerta que “el mercat de la seguretat fronterera està en plena expansió; s'estima en uns 15.000 milions d'euros el 2015 i es preveu que augmenti fins a superar els 29.000 milions d'euros anuals el 2022”.</p> <p>A banda, les patronals europees utilitzen l'arribada de migrants per engruixir el compte de beneficis. Eduardo Romero ho desgrana al llibre ‘Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial' (2010): “Una de les respostes principals davant de la crisi és rebaixar encara més els costos de la força de treball. Per aconseguir-ho, continua sent imprescindible mantenir el mercat de treball ple de gent disposada a acceptar salaris baixos i condicions dures”. I, diu Romero, “la violència de la frontera exterior i de les fronteres interiors garanteix que la població immigrant continuï conformant-se a complir el paper que li han assignat”. En aquesta línia, el Fons Monetari Internacional ha animat a fer “excepcions temporals del salari mínim” amb els refugiats.</p> <p>Quan parla de fronteres interiors, Romero pensa en els milers de persones bloquejades a la jungla de Calais o empresonades en centres d'internament d'estrangers (CIE). Però també es refereix al llarg procés que han de seguir per aconseguir esdevenir ciutadanes de ple dret, en el qual moltes queden encallades amb el perill d'acabar sent expulsades. I que les condueix a acceptar feines mal remunerades, amb horaris llargs, sense condicions adequades.</p> <p>En aquest context, l'extrema dreta aprofita la competitivitat que el capital genera entre treballadors per arreplegar vots entre les classes populars autòctones que amb l'arribada dels nouvinguts temen perdre els pocs drets que els queden. Mentrestant, l'OCDE ha reconegut enguany que la desigualtat entre rics i pobres és la més gran dels últims 30 anys.</p> <p><i>* Aquest reportatge, extret de Crític, periodisme d'investigació, està publicat originalment a la revista ‘Mar Crítica', editada per CRÍTIC i Pol·len.<br class='autobr' /> <a href="http://www.elcritic.cat/mon/refugiats-fronteres-i-negocis-13425" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.elcritic.cat/mon/refugiats-fronteres-i-negocis-13425</a></i></p></div> Transitant de les confluències al moviment popular http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12326 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12326 2017-02-17T12:00:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Anarquisme Moviments Socials Memòria històrica Gènere <p>Les Jornades Obertes d'Embat que se celebren aquest cap de setmana del 17 i 18 de febrer a Can Batlló se situen en el marc dels aniversaris "rodons" de les grans gestes revolucionàries del segle XX: el centenari de la revolució russa de 1917 (a celebrar-se enguany) i el 80è aniversari de la revolució que va tenir lloc a Catalunya i l'Estat espanyol el 1936 (celebrat l'any passat). El propòsit de les jornades no és un altre que aprofitar la rica memòria històrica que tenim a casa nostra, per després (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique55" rel="directory">Articles opinió</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot51" rel="tag">Anarquisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot120" rel="tag">Moviments Socials</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot16" rel="tag">Memòria històrica</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot37" rel="tag">Gènere</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH100/arton12326-3c7c2.jpg" width='150' height='100' /> <div class='rss_texte'><p>Les <a href="http://embat.info/programa-jornades-embat/" class='spip_out' rel='external'>Jornades Obertes d'Embat</a> que se celebren aquest cap de setmana del 17 i 18 de febrer a Can Batlló se situen en el marc dels aniversaris "rodons" de les grans gestes revolucionàries del segle XX: el centenari de la revolució russa de 1917 (a celebrar-se enguany) i el 80è aniversari de la revolució que va tenir lloc a Catalunya i l'Estat espanyol el 1936 (celebrat l'any passat). El propòsit de les jornades no és un altre que aprofitar la rica memòria històrica que tenim a casa nostra, per després fer un salt en el temps i tornar al moment actual fent un recorregut per algunes de les moltes lluites socials que tenim al voltant i de les quals participem.</p> <p>Aquelles revolucions van ser esdeveniments històrics fruit de llargs processos de lluita social, autèntic treball de formiga i de construcció d'alternatives en condicions molt difícils. Si arribaren, finalment, a viure una revolució, no va ser de casualitat, sinó perquè de tant conflicte social i polític va crear-se un nou actor determinant: el poble.</p> <p>Sabem que mai un poble podrà realitzar una transformació social sense tenir una llarga pràctica d'autoorganització, de consciència de si mateix, d'experimentació i de capacitat de resistència. Tot això és el que crea el que anomenem "poder popular". Un poble fort, un poble apoderat i digne és aquell que no delega en altres la seva representació: decideix, actua. Si l'enemic no ho permet, aleshores es deslliura la fortalesa d'aquest poble i arriben els moments que passen a la història.</p> <p>La revolució social de l'Espanya de 1936 va ser un procés lent que va durar dècades abans d'arribar a aquella data, en el qual milions de persones van assumint ideals socialistes i llibertaris i es van adonar que la democràcia burgesa no els servia. A més no van esperar que ningú els vingués a salvar: van prendre consciència de la seva força i es van posar a fer feina per construir la societat que volien.</p> <p>La conjunció d'una etapa de lluites amb la creació d'unes infraestructures revolucionàries com eren els sindicats, els ateneus, les cooperatives de consum i economats, les caixes de resistència o solidaritat, les joventuts, els grups culturals, els comitès de defensa... creaven la sensació de viure en una "societat paral·lela" molt allunyada i antagònica de la societat burgesa. Això és al que ens referim quan parlem de "poder popular". En aquella època, el procés d'autoorganització i apoderament coincidia amb un esforç molt gran dels sindicats per educar o capacitar a la seva afiliació en la gestió dels mitjans de producció. Aquesta iniciativa va ser molt important en la configuració d'un imaginari col·lectiu favorable al socialisme democràtic i llibertari.</p> <p>Cal reconèixer que aquestes idees no són patrimoni de cap ideologia, sinó de tota la lluita revolucionària en el seu conjunt. Hi ha exemples de poder popular i de control territorial en la Rússia de la revolució, la Xina de la guerra civil o en el Vietnam comunista, així com en la Nicaragua de Sandino, en la República de Marquetalia de Colòmbia, en els "focus" guevaristas, el Xile d'Allende, les comunes contraculturals revolucionàries dels 70 o les zones autònomes d'Itàlia i Alemanya, les ocupacions de terra del MST brasiler, a les actuals comunitats indígenes en rebel·lió o en el Kurdistan. Es tracta de lluites socials que produeixen apoderament de la societat, cosa que és prerequisit per a qualsevol transformació social profunda.</p> <p>De tal manera es pot apoderar una societat que en alguns moments, quan arriba la repressió de l'estat –fruit d'una escalada de la lluita de classes– aquesta societat se sent amb prou força per confrontar-lo i posar en pràctica el projecte històric del poble. Malauradament avui dia no ens trobem en aquesta situació. Al contrari, estem en una fase d'acumulació de resistències i experiències.</p> <p>El que es pretén transmetre amb els quatre àmbits que presentem a les jornades (sindicalisme i lluita laboral, economia social i cooperativa, feminisme i organització als barris i pobles) és la gran varietat de lluites i la seva similitud. Malgrat el període de desactivació del carrer que estem patint, és cert que arreu del territori ens podem topar amb col·lectius i moviments que fan de la lluita el seu dia a dia, no es rendeixen davant una realitat hostil i opten per construir alternatives en la lluita.</p> <p>Un dels aspectes més importants que volien transmetre, també, és la necessitat imperiosa d'articulació de totes les lluites i moviments socials, sindicals o comunitaris. Avui el bloc del poder està totalment organitzat, i les de baix, nosaltres, no ho estem. De fet, donem sovint la sensació que cadascú està fent la guerra pel seu compte sense tenir visió de conjunt. Aquesta conclusió també comporta una altra: que si no estem organitzades, no tenim una veu forta (comuna, legítima, que engresqui majories). Per tant, indirectament deixem que altres plataformes i partits siguin la nostra veu (fins i tot quan estem en contra del que puguin dir).</p> <p>Es pot veure un exemple d'això amb el debat dels Pressupostos de la Generalitat. Sabíem que sense força al carrer no hi ha cap possibilitat que aquests siguin mínimament favorables a les classes populars. El problema de fons rau en el fet que si l'haguéssim tinguda –i estiguéssim igualment desarticulades com estem ara– el rèdit segurament l'hauria tingut un altre, que sortiria somrient als mitjans de comunicació cantant victòria.</p> <p>Ens ho estan recordant justament aquests dies CCOO i UGT quan ens criden a participar en les seves mobilitzacions: torneu al carrer i negociarem amb més força. O Podem quan afirma que és necessari un moviment popular fort al carrer (perquè aquest partit tingui més possibilitats al Parlament). Volem moviments que no depenguin de factors externs a si mateixos: moviments autònoms.</p> <p>La conclusió és que no podem tenir un poble fort sense que estigui organitzat en un gran moviment popular per la transformació social (i una vida que pagui la pena de ser viscuda). Això és l'articulació que busquem i d'aquí el títol d'aquest article. No busquem el moviment pel moviment en un maremàgnum de convocatòries sense més objectiu que sortir al carrer. Tampoc ens agrada seguir indefinidament amb les reivindicacions defensives. Amb tot, entenem que si estem en un moment de resistència, això és el que ens toca: trencar l'apatia i assolir victòries, però tenint present que el poble necessita passar a l'ofensiva. I també que l'ofensiva només tindrà sentit sota una planificació col·lectiva de les nostres pròpies lluites.</p> <p>La funció d'Embat és ajudar a la construcció del moviment popular (el pas previ a un poble apoderat) que esdevingui actor necessari del panorama sociopolític català. Aquesta tasca no la farà sola aquesta organització. Per fer-lo possible necessitem que tota aquella gent que considera que ha arribat el moment de trobar un espai comú de confluència de lluites es pugui trobar en confiança, per conèixer altres referents. El moviment popular serà impulsat pels grups i iniciatives que actualment estiguin engrescats en la cerca d'alternatives i de creació del poder popular a escala local o sectorial.</p> <p>El poder popular no es pot construir des de dalt. Qui construeix realment el poder popular és la gent organitzada i apoderada. Com bé sabien abans: ningú ens alliberarà més que nosaltres mateixes. En resum: poder popular de baix a dalt, moviments populars autònoms, planificació i coordinació de les lluites i articulació del moviment a gran escala són algunes de les nostres propostes pel moment actual.</p> <p><i>* Miguel Gómez és militant d'Embat, Organització llibertària de Catalunya. Article publicat a la Directa.</i></p></div> Cap tancament a la pública! L'escola Mar Nova de Premià de Mar no és tanca! http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12327 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12327 2017-02-17T11:30:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Ensenyament Ensenyament Maresme <p>Des de CGT Ensenyament expressem tot el nostre suport a l'exemplar lluita de la comunitat educativa de la Mar Nova contra el tancament de l'escola.<br class='autobr' /> Aquest tancament, que vol imposar el Govern unilateralment, va en contra de l'opinió de les famílies, en contra de les posicions majoritàries al Ple municipal i al Parlament de Catalunya i, a més, incompleix el compromís que feia públic el propi govern el 23-01-17 i que diu entre d'altres: “Garantia d'entrada d'alumnat de P3 a tots els grups en (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot62" rel="tag">Maresme</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH95/arton12327-531e9.jpg" width='150' height='95' /> <div class='rss_texte'><p>Des de CGT Ensenyament expressem tot el nostre suport a l'exemplar lluita de la comunitat educativa de la Mar Nova contra el tancament de l'escola.</p> <p>Aquest tancament, que vol imposar el Govern unilateralment, va en contra de l'opinió de les famílies, en contra de les posicions majoritàries al Ple municipal i al Parlament de Catalunya i, a més, incompleix el compromís que feia públic el propi govern el 23-01-17 i que diu entre d'altres: “Garantia d'entrada d'alumnat de P3 a tots els grups en funcionament el curs 2016-2017 als centres de titularitat del Departament d'Ensenyament.”</p> <p>Al mateix temps que es vol tancar la Mar Nova i es tanquen progressivament línies públiques mentre molts altres grups públics pateixen sobreràtios, s'incrementa la dotació cap a escoles privades en 55 milions d'euros i es mantenen les subvencions a Escoles de l'Opus Dei que segreguen per sexe o fan discriminació de gènere en la contractació de docents. El govern ens torna a mostrar, com amb d'altres retallades o amb la pròpia LEC, la seva voluntat de desmantellar l'escola pública i d'afavorir la privada.</p> <p>Però hem començant a revertir retallades lluitant!!<br class='autobr' /> I podem revertir el tancament de la Mar Nova lluitant!!</p> <p>Cap Escola pública es tanca!!<br class='autobr' /> La Mar Nova NO es tanca!!</p> <p><strong>CGT Ensenyament</strong><br class='autobr' /> <a href="http://cgtense.pangea.org/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtense.pangea.org/</a><br class='autobr' /> <a href="http://www.facebook.com/CGTENSE" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.facebook.com/CGTENSE</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/#!/CGTEnsenyament" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/#!/CGTEnsenyament</a></p> <p>>>> Més informació:<br class='autobr' /> <strong>L'AMPA de l'escola Mar Nova de Premià de Mar es tanca als serveis d'Ensenyament per defensar-ne la continuïtat</strong><br class='autobr' /> <a href="https://directa.cat/actualitat/lampa-de-lescola-mar-nova-de-premia-de-mar-es-tanca-als-serveis-densenyament-defensar-ne" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://directa.cat/actualitat/lampa-de-lescola-mar-nova-de-premia-de-mar-es-tanca-als-serveis-densenyament-defensar-ne</a></p> <p><span class='spip_document_7421 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/marnova2-d6b4e.jpg' width='500' height='375' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7422 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH283/c4sdqt0wqaifm3h-3f37a.jpg' width='500' height='283' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7423 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH315/whatsapp_image_2017-02-17_at_13.38.58-7f7e6.jpg' width='500' height='315' alt="" /></span></p></div> Hem començat a revertir retallades lluitant! Hem de seguir revertint retallades lluitant! http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12324 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12324 2017-02-15T23:32:49Z text/html ca Coordinació del Catalunya Anunci Portada Mobilitzacions laborals Ensenyament Ensenyament <p>Els propers pressupostos d'ensenyament inclouran algunes de les reivindicacions de mínims que hem estat exigint els darrers mesos. Des de CGT Ensenyament estem convençudes que aquestes millores, encara que insuficients, han estat fruit de l'organització i de la mobilització dels i de les docents i que han de suposar un punt d'inflexió i l'inici de la reversió de totes les retallades que encara patim.<br class='autobr' /> Debatre als centres sobre un moment clau<br class='autobr' /> Des de l'inici del present curs vam explicar que aquests (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot94" rel="tag">Anunci Portada</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH96/arton12324-72f21.jpg" width='150' height='96' /> <div class='rss_texte'><p><i>Els propers pressupostos d'ensenyament inclouran algunes de les reivindicacions de mínims que hem estat exigint els darrers mesos. Des de CGT Ensenyament estem convençudes que aquestes millores, encara que insuficients, han estat fruit de l'organització i de la mobilització dels i de les docents i que han de suposar un punt d'inflexió i l'inici de la reversió de totes les retallades que encara patim. </i></p> <p><strong>Debatre als centres sobre un moment clau</strong></p> <p>Des de l'inici del present curs vam explicar que aquests mesos podien ser molt importants per començar a revertir les retallades que pateix l'ensenyament públic des de fa anys. L'aprovació de pressupostos, amb un govern sense majoria absoluta per imposar-los i amb l'actual situació política a Catalunya, ens donava possibilitats reals d'assolir les nostres reivindicacions. A partir d'aquesta anàlisi i del diàleg amb els i les nostres companys i companyes sobre quines eren les retallades que estaven afectant més als centres, vam acordar una plataforma reivindicativa de mínims que fos assumible per tal d'exigir que fossin incorporades en el seu conjunt als pressupostos de la Generalitat per l'any 2017.</p> <p>També vam dir que per aconseguir aquestes reivindicacions caldria un procés de mobilitzacions contundents, que inclogués convocatòries de vaga amb perspectives de continuïtat i no convocades per les cúpules dels sindicats, sinó a partir del debat als centres amb els i les docents. En aquest sentit, des de CGT vam proposar a la resta de sindicats iniciar un procés de xerrades-assemblees als centres per explicar la importància del moment i debatre sobre la possibilitat d'anar a la vaga durant el debat de pressupostos per tal d'aconseguir la plataforma de mínims acordada.</p> <p><strong>La/es data/es de la vaga: dues formes de fer acció sindical</strong></p> <p>Des del mes d'octubre fins a finals de desembre vam fer xerrades-assemblees a centenars de centres convocades per tots els sindicats. Hem de dir que no tots els sindicats les van impulsar de la mateixa manera. Malgrat això i la participació irregular de docents, vam poder debatre amb moltes companyes i companys dels quals una bona part veia la importància del moment i estaven disposats/des a anar a la vaga per incidir en els pressupostos.</p> <p>La discrepància i la fi del procés unitari va arribar en el moment de decidir quan s'havia/en de convocar la/es vaga/ues. Els sindicats de la mesa sectorial (USTEC·STEs, CCOO, UGT i ASPEPC·SPS), alguns d'ells reticents a convocar cap vaga, van considerar que s'havia de convocar una vaga d'un dia el 9 de febrer coincidint amb la data prevista d'aprovació dels Pressupostos. Des de CGT consideràvem que aquesta data no responia a dos elements que la gent trobava essencials als centres: la vaga s'havia de fer mentre s'estaven debatent els pressupostos i quan encara es podia incidir en les decisions i no havia de ser una altra vaga d'un dia per expressar el rebuig a allò ja decidit, sinó que havia de tenir perspectives de continuïtat dintre de la tramitació dels pressupostos. La nostra proposta era fer-la coincidir amb el debat pressupostari d'educació del 18 de gener, quan encara es podien canviar les partides econòmiques, però estàvem disposats/des a convocar-la la darrera setmana del mes de gener, tal i com vàrem acordar prèviament en una assemblea d'afiliades de CGT i seguint el criteri d'intentar que fos unitària. Segons els terminis previstos, el dia 28 de gener la CUP-CC decidia si votava a favor dels pressupostos i el dia 1 de febrer la comissió d'economia feia la proposta final, per tant, a partir d'aquestes dates, podia quedar sensiblement reduïda la possibilitat d'aconseguir cap canvi als pressupostos. Finalment els sindicats de la Mesa no ens van acceptar a la convocatòria del 9F si manteníem la proposta de vaga del 18G.</p> <p><strong>La incidència de la vaga del 18 de gener</strong></p> <p>Donada la impossibilitat d'arribar a un acord sobre la data de la vaga, des de CGT vam decidir en assemblea convocar-la el 18 de gener i decidir la seva continuïtat i la possibilitat de convocar també la del 9 de febrer en una altra Assembla Oberta.<br class='autobr' /> Érem conscients que convocant en solitari la vaga tindria un seguiment minoritari però també de que l'objectiu no era tant el percentatge de seguiment en si mateix sinó incidir en el debat pressupostari que tenia lloc aquell mateix dia i en les decisions que s'havien de prendre en els dies següents. En aquest sentit creiem que, tant la concentració amb un miler de persones cridant les nostres reivindicacions davant del Parlament mentre dintre es debatien els pressupostos d'ensenyament, com les perspectives de continuïtat de vaga han incidit objectivament en la proposta final de pressupostos.</p> <p>El govern ja havia inclòs algunes de les reivindicacions plantejades a la proposta inicial de pressupostos del mes de desembre quan ja coneixia que als centres s'estava debatent sobre anar a la vaga. Però la millora més important que s'ha arrencat d'aquest procés de debat i mobilitzacions ha estat la reducció d'una hora lectiva i la reincorporació als centres dels 3.500 docents que es va anunciar el dia 20 de gener, dos dies després de la vaga de CGT i cinc dies abans de la mesa sectorial amb els sindicats.</p> <p><span class='spip_document_7419 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH251/grafic_evolucio_-8355a.png' width='500' height='251' alt="" /></span></p> <p><strong>L'acord dels sindicats de la mesa sectorial</strong></p> <p>La jugada dels sindicats USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC·SPS i UGT de treure alguna “victòria” de la mesa sectorial amb el Departament d'Ensenyament va quedar en evidència quan van sortir de la reunió del 25 de gener amb l'única novetat d'un compromís de reducció de la segona hora lectiva pel curs 2018-19. I encara queda més en evidència quan aquest suposat compromís del Departament es concreta en el redactat de l'acord amb l'ambigüitat que “tindrà en consideració la demanda”. L'acord finalment només el signen USTEC·STEs, CCOO i UGT el 31 de gener, i no el signa ASPEPC·SPS per considerar-lo un “engany” i una “escenificació per a fer una foto".</p> <p>Aquest acord i la desconvocatòria de vaga del 9 de febrer, arriba justament quan tot indica que la data prevista per a l'aprovació final del pressupostos quedarà finalment ajornada al mes de març i, per tant, tot i ser ja conegut el sí de la CUP-CC als pressupostos, disposem encara d'un termini de més d'un mes per intentar aconseguir, mitjançant la mobilització, la resta de les reivindicacions que tots els sindicats vam qualificar d'assumibles, urgents i de mínims en el seu conjunt.</p> <p>La signatura dels sindicats és un vist i plau a allò que s'ha aconseguit lluitant i també és un vist-i-plau a allò que no s'ha aconseguit. Especialment preocupant és que l'acord no diu res de la baixada de ràtios ni a secundària ni a primària i, per tant, deixa oberta la possibilitat de nous tancaments de grups públics, justament quan estem a punt d'entrar en el procés de matriculació.</p> <p><strong>Seguim revertint les retallades... lluitant!</strong></p> <p>Des de CGT vam decidir, en Assemblea Oberta, desconvocar la vaga del 9 de febrer considerant que tornàvem a convocar-la sols i que, en aquest nou context, cal tornar a debatre als centres sobre com seguim lluitant contra aquests pressupostos i contra totes les retallades que encara patim incloent, als debats, la possibilitat de tornar a convocar vaga/gues durant el que queda de tràmit o més enllà d'aquest... i també amb noves propostes de mobilitzacions amb altres organitzacions i col·lectius.<br class='autobr' /> Per tal que les millores aconseguides en aquest procés suposin l'inici de la reversió de totes les retallades que encara patim, creiem que hem de fer servir els mateixos elements que aquests darrers mesos: debats als centres i mobilitzacions contundents que incloguin la vaga i que tinguin perspectives de continuïtat.</p> <p>També caldrà que exigim a la resta de sindicats que prioritzin les assemblees de treballadores per sobre dels despatxos i les meses de negociació a l'hora de convocar i desconvocar mobilitzacions i vagues.</p> <p><strong>Des de CGT us encoratgem a totes i a tots a fer assemblees als vostres centres</strong> (hi podem venir si així ens ho comuniqueu) i a participar activament en les mobilitzacions que de ben segur proposarem properament.</p> <p><strong>Hem començat a revertir les retallades lluitant!<br class='autobr' /> Hem de seguir revertint les retallades lluitant! </strong></p> <p><a href="http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4767" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4767</a></p> <p><strong>CGT Ensenyament</strong><br class='autobr' /> <a href="http://cgtense.pangea.org/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtense.pangea.org/</a><br class='autobr' /> <a href="http://www.facebook.com/CGTENSE" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.facebook.com/CGTENSE</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/CGTEnsenyament" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTEnsenyament</a></p> <p><strong>>>> PDF L'Esquerda: <a href="http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/esq_balanc_web.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/esq_balanc_web.pdf</a></strong></p></div>