CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària. ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif?1570651577 http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Victòria sindical a la vaga indefinida d'Iberboard http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13199 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13199 2019-11-07T17:19:12Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Mobilitzacions laborals Situació econòmica <p>Aquest migdia s'ha arribat a un preacord al departament de mediació de la Generalitat entre Iberboard i el Comitè de Vaga, que ha estat ratificat per l'Assemblea de Treballadores de la tarda. Des del passat dilluns la vaga indefinida convocada per la CGT tenia completament paralitzada la fàbrica que Iberboard té a Alcover, amb seguiments del 100%. <br class='autobr' /> L'empresa, participada pel grup Grífols, es dedica a la fabricació d'embalatges de cartró i plàstic per grans clients del sector de la logística i (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique10" rel="directory">Notícies</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH149/arton13199-f4462.png?1573147337' width='150' height='149' /> <div class='rss_texte'><p>Aquest migdia s'ha arribat a un preacord al departament de mediació de la Generalitat entre Iberboard i el Comitè de Vaga, que ha estat ratificat per l'Assemblea de Treballadores de la tarda. <strong>Des del passat dilluns la vaga indefinida convocada per la CGT tenia completament paralitzada la fàbrica que Iberboard té a Alcover, amb seguiments del 100%.</strong></p> <p>L'empresa, participada pel grup Grífols, es dedica a la fabricació d'embalatges de cartró i plàstic per grans clients del sector de la logística i distribució. Entre els seus directius hi ha la senyora Virginia Guinda Lacalle, actual Consellera Delegada i també presidenta del Foro Energía Empresa de Foment del Treball.</p> <p><strong>Els 146 treballadors han fet torns en el piquet de l'entrada per garantir que l'empresa no intentés fer funcionar la planta amb esquirolatge</strong>. La CGT va obrir una caixa de resistència que segueix acumulant aportacions del sindicat, solidaris i col·lectius del territori per tal de garantir que la vaga hagués continuat tot el temps que calgués.</p> <p>L'èxit d'aquesta<strong> vaga ha permès assolir totes les reivindicacions que reclamava la plantilla</strong>: <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Finalització inmediata de l'Expedient de Regulació Temporal (ERTE) que hi havia vigent. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Abonament del 80% de les reduccions temporals de salari que va fer l'empresa durant el temps en que va estar actiu l'ERTE. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Realització d'increments de sou al que marca el conveni sectorial vigent. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Pagament a plaços dels endarreriments per la no aplicació d'aquests increments. A aquestes millores es suma la readmissió del delegat sindical de la CGT i un membre del Comitè d'Empresa del mateix sindicat, acomiadats com a represàlia patronal mentre es negociaven aquestes millores.</p> <p><strong>Des de la CGT valorem de forma molt positiva l'acció decidida de la plantilla. Aquest triomf ens mostra a la resta de treballadors i treballadores que la via del pacte social ens aboca al fracàs,mentre que és la lluita sindical la que fa que la por canviï de bàndol.</strong></p> <p><span class='spip_document_8434 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/img-20191107-wa0029-fcfd1.jpg?1573147338' width='500' height='375' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8435 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH495/save_20191107_143634-01.jpeg-8f2dd.png?1573147338' width='500' height='495' alt="" /></span></p></div> Vaga Indefinida a Iberboard a Alcover http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13198 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13198 2019-11-04T20:06:06Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Des de l'inici de la prestació de serveis per part dels treballadors en Iberboard Mills SL i després d'haver passat per un concurs de creditors, els conflictes laborals amb l'empresa adjudicatària no han cessat. Ja abans de l'adjudicació de la unitat productiva de Abelan Catalana a Iberboard Mill, aquesta empresa pretenia reduir els salaris dels treballadors en gairebé un 20%, proposta que va ser rebutjada per l'assemblea de treballadors de manera taxativa. A partir d'aquí no ha existit pau social (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH147/arton13198-de358.jpg?1572898070' width='150' height='147' /> <div class='rss_texte'><p>Des de l'inici de la prestació de serveis per part dels treballadors en Iberboard Mills SL i després d'haver passat per un concurs de creditors, els conflictes laborals amb l'empresa adjudicatària no han cessat. Ja abans de l'adjudicació de la unitat productiva de Abelan Catalana a Iberboard Mill, a<strong>questa empresa pretenia reduir els salaris dels treballadors en gairebé un 20%</strong>, proposta que va ser rebutjada per l'assemblea de treballadors de manera taxativa. A partir d'aquí no ha existit pau social pel fet que l'<strong>empresa sortint Abelan Catalana va deure als treballadors una sèrie de quantitats econòmiques de les quals Iberboard Mill no s'han volgut fer càrrec</strong>, la qual cosa ha comportat a una impugnació col·lectiva en reclamació de dret i quantitat per aquests imports. Ha estat impossible arribar a cap mena d'acord amb l'empresa.</p> <p>Posteriorment a aquesta situació, i una vegada publicada la revisió salarial de 2018, l'empresa lluny de respectar els drets i condicions més beneficioses dels treballadors, va procedir a incrementar únicament els conceptes establerts en el conveni col·lectiu, <strong>obviant el dret adquirit d'aquests al fet que l'increment es realitzés sobre la totalitat del salari brut anual que venien percebent</strong>, amb l'agreujant a més de que no s'ha procedit a pagar endarreriments i s'ha procedit a absorbir complements personals que apareixien en les nòmines dels treballadors, quedant compensat per tant l'increment dels rebuts de salaris. Després d'un intent de mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya va ser impossible arribar a un acord per la negativa de l'empresa a incrementar els costos en 60.000 euros anuals, oferint-se per part de la representació social la possibilitat de fraccionament dels endarreriments. Com ja s'ha manifestat aquest intent va ser infructuós, però a més en aquest cas amb l'agreujant que la pròpia empresa va sotmetre a la comissió paritària del conveni la consulta de com havia de realitzar-se l'increment salarial, venint a respondre aquesta a la consulta realitzada que l'increment salarial havia d'aplicar-se segons els pactes que els treballadors tinguessin amb l'empresa anterior. <strong>L'empresa ha obviat la resposta de la comissió paritària i ha procedit a realitzar els increments únicament sobre els conceptes de conveni</strong> tal com ja s'ha manifestat anteriorment, fet que ha suposat que la representació legal dels treballadors hagi hagut d'interposar una altra demanda de conflicte col·lectiu davant el Jutjat social, previ intent de conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya.</p> <p>Però per si no en tenien suficient, l'empresa <strong>durant el mes de juny de 2.019, ha plantejat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació</strong> ( d'ara endavant ERTE), procedint a sol·licitar la suspensió de les relacions laborals de parts dels treballadors des del mes de juliol fins al mes de desembre de 2.019, i efectivament s'han procedit a suspendre les relacions laborals durant els mesos de juliol i agost de part dels treballadors de l'empresa. Ha estat impossible arribar a un acord amb l'empresa en aquest expedient de regulació d'ocupació posada que aquesta ha actuat de mala fe sobre la base del següent:</p> <p>– Davant la negativa del comitè d'empresa de no acceptar els termes del ERTE, l'empresa ha proposat de manera individual a mes de 15 treballadors el dur a terme una bossa d'hores, és a dir, no afectar-los pel ERTE a canvi que recuperessin les hores no treballades, pactes que han de considerar-se nuls per sobrepassar el nombre de treballadors afectats per aquests acords. Pel nombre de pactes realitzats, aquesta negociació s'hauria d'haver dut a terme de manera col·lectiva.</p> <p>– Existeix una mala fe manifesta per part de l'empresa en el sentit que la direcció de la mateixa omet al Comitè d'Empresa per a aconseguir el seu propòsit.</p> <p>– Per part de l'empresa no es va oferir cap alternativa més als treballadors, ni tan sols la compensació econòmica per les diferències existents entre la prestació per desocupació i el salari que havien de percebre.</p> <p>– D'altra banda, l'afectació dels treballadors s'ha realitzat en cap de setmana (divendres, dissabtes i diumenges) el que ha suposat l'agreujant que molts dels treballadors hagin perdut el plus festiu entre altres.</p> <p>– Però a més i el més greu és que <strong>el ERTE es basa en causes productives, causes que entén la part social que han estat inexistents ja que el decrement de vendes al qual es fa referència en l'expedient de regulació d'ocupació ha estat totalment puntual i conjuntural a causa del període vacacional</strong> ja que a tall d'exemple, durant el mes d'agost, estant treballadors afectats pel ERTE , s'han realitzat mes de 900 hores extraordinàries i alguns treballadors han treballat durant el seu període vacacional.</p> <p>– Entenem que l'actuació de l'empresa és total i absolutament discriminatòria respecte dels treballadors afectats pel ERTE. S'ha condicionat l'afectació dels treballadors del ERTE a l'acceptació per part dels mateixos d'una bossa d'hores.</p> <p>La representació legal dels treballadors, ha hagut d'interposar una altra demanda en conflicte col·lectiu per a impugnar aquest expedient de regulació d'ocupació i exigir la nul·litat d'aquest.</p> <p>Finalment i com a colofó de tots els fets anteriors , el mes d'agost de 2.019, per part de l'empresa es comunica l'inici del període de consultes d'un despengi salarial, en haver estat publicat el nou conveni col·lectiu així com les taules salarials de 2.019. Evidentment la representació legal dels treballadors no aquesta en absolut d'acord amb el plantejament del despengi pel que es tanca el període de consultes sense acord.</p> <p>Per part de l'empresa s'ha procedit a sol·licitar mediació davant la comissió paritària del conveni, havent-se celebrat la mateixa el passat dia 7 d'Octubre de 2.019 sense acord. En aquesta mediació es va posar de manifest per part dels treballadors de nou el dret dels mateixos al fet que l'increment es realitzés sobre la totalitat del salari brut, punt en el qual l'empresa no està d'acord . Sobre la base de l'anterior , la part social es va negar a arribar a un enteniment, per això també s'ha interposat demanda en conflicte col·lectiu a l'efecte de que es declari la nul·litat d'aquest expedient.</p> <p>A més dels fets anteriors, cal posar de manifest l'ingent nombre de baixes per incapacitat temporal de molts treballadors de l'empresa a causa de les males condicions de seguretat en les quals aquests treballen. L'empresa no realitza formació als treballadors i els canvia constantment de lloc. Incompleix mesures de seguretat i higiene bàsiques i això provoca accidents laborals que posteriorment esdevenen en baixes mèdiques.</p> <p>Per tant i a la vista de “iter” els treballadors de l'empresa Iberboard Mill SL han acordat per majoria de la seva assamplea exercitar el seu dret a la vaga, reivindicant els següents punts:</p> <p><strong>– El pagament de tots els endarreriments generats pel concurs de creditors, tant per pagues extraordinàries no abonada, com per les diferències salarials no abonades pel fons de garantia salarial, així com els endarreriments reportats des de 2.014 a 2.019.</p> <p>– L'aplicació de l'increment salarial de 2.018 conforme a la totalitat del salari brut de cada treballador així com el pagament dels endarreriments generats.</p> <p>– L'aplicació de l'increment salarial de 2.019 conforme a la totalitat del salari brut de cada treballador així com el pagament dels endarreriments generats, quedant sense efecte el procediment de despengi iniciat per l'empresa .</p> <p>– L'anul·lació immediata de l'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació i la reposició immediata dels imports deixats de percebre per part dels mateixos lloc que s'ha acreditat que no existeix cap causa per a l'aplicació d'aquest.</p> <p>– La prestació de servei en condicions segures així com la formació dels treballadors tant en prevenció de riscos com en l'acompliment de les seves tasques a l'efecte d'evitar accidents de treball i,</p> <p>– Finalment, i lloc que alguns membres del Comitè d'Empresa se'ls ha vulnerat el dret fonamental a la llibertat sindical mitjançant una sèrie d'actuacions dutes a terme per l'empresa, exigim que els permetin exercir les seves funcions de representació de manera lliure i sense coaccions. Afegint l'acomiadament de 2 prims el divendres dia 11 d'Octubre de 2019 , el de CGT i un delegat electe d'UGT, adscrit a CGT</p> <p>– divendres passat van anar també acomiadats 3 treballadors més de la plantilla tots els acomiadaments al·legant causes estrictament econòmiques, per la qual cosa requerim la seva incorporació i aquesta batalla la guanyem van tornar al seu lloc de treball .</strong></p> <p><a href="https://cgtvalls.cgtcatalunya.cat/blog/2019/10/09/huelga-en-iberboard/" class='spip_out' rel='external'>Entrada al Web de la CGT de l'Alt CAmp-Conca</a></p> <p><span class='spip_document_8426 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH488/img-20191103-wa0033-5e661.jpg?1572898070' width='500' height='488' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8425 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH311/image-150fb.jpg?1572898070' width='500' height='311' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8428 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/img_20191104_190200.jpg-6aff4.png?1572989751' width='500' height='375' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8430 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH237/img_20191105_222411-530a9.jpg?1572989751' width='500' height='237' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8431 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/img_20191105_222457-0c182.jpg?1572989751' width='500' height='375' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8432 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH237/img_20191105_222439-64a4c.jpg?1572989751' width='500' height='237' alt="" /></span></p></div> La CGT Ensenyament Lleida denuncia la presència d'armes de foc durant les visites dels cossos de seguretat a les escoles de Lleida. http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13197 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13197 2019-10-30T13:34:59Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats Drets humans Cultura Lliure Ensenyament <p>Un dia qualsevol de la setmana passada en una escola de Lleida, una parella de Mossos d'Esquadra conversen amb infants sobre el risc que suposa navegar per internet si no sabem establir filtres que respongui a uns criteris “ètics”. Aquesta situació sembla donar-se reiteradament des de fa anys dins les aules dels nostres centres educatius amb certa indiferència, si no complicitat i beneplàcit, tant per part del professorat i direccions com de les mateixes famílies i tutors. És un fet que hem (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot129" rel="tag">Drets humans</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot146" rel="tag">Cultura Lliure</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton13197-9e358.jpg?1572442657' width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p>Un dia qualsevol de la setmana passada en una escola de Lleida, una parella de Mossos d'Esquadra conversen amb infants sobre el risc que suposa navegar per internet si no sabem establir filtres que respongui a uns criteris “ètics”. Aquesta situació sembla donar-se reiteradament des de fa anys dins les aules dels nostres centres educatius amb certa indiferència, si no complicitat i beneplàcit, tant per part del professorat i direccions com de les mateixes famílies i tutors. És un fet que hem normalitzat fins a tal punt, que molts professionals de l'educació i moltes famílies i tutors troben totalment fora de lloc i exagerades les crítiques que des d'algunes persones i col•lectius fan cap a aquestes pràctiques.</p> <p>La veritat és que nosaltres sí que hi veiem un greu problema en aquesta “innocent imatge”. Perquè, no ens enganyem, quina intencionalitat hi ha darrera d'aquests tallers o visites?, què comporta en l'educació dels infants i els joves? Més enllà dels continguts, <strong>al darrera hi ha una pretesa normalització de la presència policial en tots els àmbits de la societat</strong>, atribuint-los una sèrie de tasques que, en el pitjor dels casos, haurien de ser compartides amb altres agents socials. Organitzacions i col•lectius <strong>segurament més preparats per arribar als nostres infants i joves que no pas els intimidants uniformes i armes policials</strong>. Si de veritat volem educar “en valors”, sense entrar ja a discutir de quins valors estem parlant, no seria més adient que tant el contingut com el continent tinguessin la capacitat de cridar l'atenció dels infants?</p> <p>Que els infants accedeixin a porres, manilles i armes des de ben petits no resulta un exercici neutral ni normalitzat, i creiem que recents esdeveniments que tothom te present són un bon exemple del què estem dient. Feliçment, i fent referència a les mateixes imatges recents, hem de concloure que potser aquesta tasca normalitzadora de la policia no s'està portant a terme amb l'efectivitat que alguns voldrien. Els joves, i no tant joves, estant perdent la por a aquesta autoritat i la seva repressió.</p> <p>La naturalització de la policia a les aules, presentats com a formadors, “autoritats” no per la seva força sinó pels seus coneixements com a formadors no sol exclou a persones de l'àmbit socioeducatiu sobradament preparades que han d'assumir aquesta tasca, sinó que també familiaritza la censura i les conseqüències de la protesta, l'amenaça, el maltractament, l'agressió impune, la repressió indiscriminada, etc... “Situacions normals” que estem vivint aquests dies especialment, però que sempre han format part de les nostres vides.</p> <p><strong>En aquest sentit, des de la CGT demanem i exigim:</p> <p><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La prohibició d'armes a les escoles. No volem ni una sola arma ni una sola bala a les escoles. Volem fora dels centres educatius els cossos de seguretat. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Que el Departament d'Educació i la Paeria suprimeixin l'acord pel qual es permet a aquestes visites escolars. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Que els claustres es posicionin en contra que els seus centres educatius acceptin celebrar aquests tallers. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Que les famílies facin queixes formals als equips directius i al Departament d'Educació en el cas que el seu centre “contracti” aquest servei. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Que la comunitat educativa s'autoorganitzi per sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de construir i compartir una consciència antirepressiva, antimilitarista i insubmisa. O que s'apropi a col•lectius que ja treballen des d'aquesta perspectiva, com per exemple la Plataforma Desmilitaritzem l'Educació a Lleida.</strong></p> <p>Des de la CGT Lleida, ens preguntem què podem esperar de positiu de la Generalitat o la Paeria si es permeten aquestes aberracions dins les escoles. El que tenim clar com a sindicat és que centrarem els esforços en continuar treballant en la defensa d'una educació pública, construir una escola on exercir la democràcia directa i posar èmfasis en la cultura antiautoritària i antimilitarista de l'escola com a transmissora de cultura, drets i llibertat. I també de pensament crític per defensar-nos de les agressions físiques i mentals a les que ens sotmet el poder a través dels seus esbirros policials.</p> <p><strong><br class='autobr' /> CGT ENSENYAMENT LLEIDA</p> <p>Lleida, 30 d'octubre de 2019</strong></p> <p><span class='spip_document_8423 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L320xH243/rubon405-cee7b.png?1572442657' width='320' height='243' alt="" /></span></p></div> Campanya Aturem la Invasió http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13196 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13196 2019-10-30T13:26:25Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats Internacionalisme Moviments Socials Solidaritat <p>L'acte tindrà lloc el dijous 31 d'octubre a les 12h a la sala d'actes de LaFede.cat (Federació d'Organitzacions per a la justícia global) <br class='autobr' /> La campanya Aturem la Invasió és una campanya de solidaritat que busca denunciar la invasió que Turquia està duent a terme des del 9 d'octubre sobre el territori del nord i est de Síria. La campanya té l'objectiu de solidaritzar-se amb els pobles de la zona atacada, visibilitzar l'atac i exercir pressió a les institucions, per tal que la pressió internacional aturi (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot49" rel="tag">Internacionalisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot120" rel="tag">Moviments Socials</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH107/arton13196-f8e85.jpg?1572442207' width='150' height='107' /> <div class='rss_texte'><p>L'acte tindrà lloc el dijous 31 d'octubre a les 12h a la sala d'actes de LaFede.cat (Federació d'Organitzacions per a la justícia global)</p> <p>La campanya Aturem la Invasió és una campanya de solidaritat que busca denunciar la invasió que Turquia està duent a terme des del 9 d'octubre sobre el territori del nord i est de Síria. La campanya té l'objectiu de solidaritzar-se amb els pobles de la zona atacada, visibilitzar l'atac i exercir pressió a les institucions, per tal que la pressió internacional aturi aquesta ofensiva, que ja ha donat mostres de violacions dels drets humans[1], execucions de líders polítics del territori [2] i té com a objectiu la neteja ètnica al nord i est de Síria, perpetrant-hi un genocidi sobre la població kurda.</p> <p>L'Administració Autònoma del Nord i Est de Síria és l'escenari d'un profund canvi social, després de la guerra de la població contra Estat Islàmic. És el primer projecte polític a Orient Mitjà que promou una comprensió alternativa de l'organització social, basada en la interculturalitat, relacions de gènere diverses i justes i respecte pel medi ambient. Però l'Estat turc i les seves faccions islamistes aliades ha iniciat una invasió, atacant a la població civil, els serveis mèdics i les infraestructures bàsiques del territori[2]. La situació humanitària de la zona és extremadament crítica, ja que tots els projectes promoguts per ONG internacionals han estat evacuats i ja hi ha centenars de milers de nous desplaçats, en un territori on ja n'hi havia milers de reallotjats en nombrosos camps de refugiats[3]. Si la invasió es produeix, Turquia planeja dur a terme un genocidi i una neteja ètnica del territori, com ja està fent a la zona síria d'Efrîn, ocupada l'any passat. A més, nombroses cèl·lulesdorments d'Estat Islàmic estan aprofitant la situació per reactivar-se i tornar a portar el terror a la regió [4].</p> <p>En pocs dies de difusió del comunicat de presentació de la campanya, ja són nombroses les organitzacions i entitats adherides: Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Arran, CDR, CGT de Catalunya i Assemblea Nacional Catalana, entre d'altres.</p> <p>La roda de premsa de presentació de la campanya començarà a les 12 amb una presentació per partde Clara Torres, membre d'Azadî Jin i Azadî Plataforma. A continuació hi haurà una connexió en directe amb Síria amb Arnau Pagès, des del Rojava Information Centre. Tot seguit es comptarà amb les intervencions de: Faruk Doru, portaveu kurd del partit HDP; Anna Sala, del col·lectiu feminista Hora Bruixa; Alba Sotorra,membre de Dones Visuals i directora i productorade documentals; Iru Moner, secretari d'Acció Social de la CGT de Catalunya i ElisendaPaluzie, presidenta de l'Assemblea NacionalCatalana.</p> <p>L'acte tindrà lloc el dijous 31 d'octubre a les 12h a la sala d'actes de LaFede.cat (Federació d'Organitzacions per a la justícia global)</p> <p>Dimecres 30 d'octubre de 2019</p> <p>[1] <a href="http://www.theguardian.com/world/2019/oct/18/un-investigates-turkey-alleged-use-of-white-phosphorus-in-syria" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>www.theguardian.com/world/2019/oct/18/un-investigates-turkey-alleged-use-of-white-phosphorus-in-syria</a></p> <p>[2] <a href="http://www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-East-Syria-last-24-hours-12th-October-2019-8am-Rojava-Information-Center.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-East-Syria-last-24-hours-12th-October-2019-8am-Rojava-Information-Center.pdf</a></p> <p>[3] <a href="http://www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-and-East-Syria-24th-October-2019.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-and-East-Syria-24th-October-2019.pdf</a></p> <p>[4] <a href="http://www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-East-Syria-last-24-hours-11th-October-2019-8am-Rojava-Information-Center.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>www.rojavainformationcenter.com/storage/2019/10/Report-on-Situation-in-North-East-Syria-last-24-hours-11th-October-2019-8am-Rojava-Information-Center.pdf</a></p></div> Atemptar contra la salut dels treballadors és Constitucional http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13195 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13195 2019-10-30T09:09:38Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats Institucions públiques Legislació neoliberal <p>Finalment, el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat sobre la validesa de poder acomiadar objectivament a treballadors i treballadores que tinguin baixes per malaltia. En efecte, el criminal article 52, apartat D, de l'Estatut dels Treballadors permet acomiadar objectivament si, per exemple, tens una o vàries baixes que sumin 9 dies en un període de dos mesos. <br class='autobr' /> Aquest tribunal caduc, classista i restrictiu de drets civils i laborals, considera que el text està ‘prou equilibrat' perquè exclou (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot138" rel="tag">Institucions públiques</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH53/arton13195-b4ec6.jpg?1572426627' width='150' height='53' /> <div class='rss_texte'><p>Finalment, el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat sobre la validesa de poder acomiadar objectivament a treballadors i treballadores que tinguin baixes per malaltia. En efecte, el criminal article 52, apartat D, de l'Estatut dels Treballadors permet acomiadar objectivament si, per exemple, tens<strong> una o vàries baixes que sumin 9 dies en un període de dos mesos</strong>.</p> <p>Aquest tribunal caduc, classista i restrictiu de drets civils i laborals, considera que el text està ‘prou equilibrat' perquè exclou malalties greus si superen els 20 dies ininterrompudament, a més de no comptar la realització de vaga com a causa d'acomiadament. Oh! Encara els haurem de donar les gràcies.</p> <p>Se'ls agraeix en el seu escrit de raonaments que es sincerin i detallin que aquesta normativa“responde al objetivo legítimo de paliar el gravamen económico que las ausencias al trabajo suponen para las empresas” . És a dir, <strong>la salut dels treballadors, de les persones, és absolutament secundària en relació als interessos del capital</strong>, de les empreses i el seu afany productivista sense límit. És la prioritat a protegir.</p> <p>No oblidem que aquesta caixa de Pandora de l'acomiadament per baixes mèdiques justificades la va obrir el PSOE amb les seves reformes i la va acabar de destrossar la darrera reforma laboral del PP el 2012, totes elles amb el vot a favor de la oligarquia catalana i el seu principal partit aleshores, Convergència i Unió al Congreso de los Diputados.</p> <p>Mentrestant, centenars de milers de treballadors i treballadores pateixen malalties laborals, són donats d'alta per institucions com l'ICAM que reben ingressos per cada alta forçada, centenars de milers prenent analgèsics per poder aguantar el dolor i seguir treballant, van a la feina malalts mentre la piconadora empresarial ens exprimeix fins llençar-nos a les escombreries quan no som el màxim de productius que volen.</p> <p>Ja sabem el que vol aquest sistema de la classe treballadora, com les escasses normatives garantistes són trepitjades o reinterpretades fins l'absurd. <strong>La nostra sortida i justícia com a classe no serà mai ni la legal ni la reforma d'un sistema irreformable</strong>. El seu ordre i la seva llei són les paraules amb que reanomenen la nostra misèria i patiment.</p> <p>Fem una crida a organitzar-nos, a lluitar empresa a empresa i posar en el nostre horitzó, proper o llunyà, acabar amb un sistema incompatible amb la vida digna i solidària.</p> <p><strong>Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya</strong></p> <p><span class='spip_document_8422 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH333/15041771372047-6d6df.jpg?1572426627' width='500' height='333' alt="" /></span><br class='autobr' /> Foto del Tribunal Constitucional</p></div> L'oficina antifrau investiga L'ÀMB http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13194 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13194 2019-10-29T16:54:43Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats Corrupció Administració Pública <p>L'acurada gestió dels diners per part d'una institució pública és un dels principis que regeixen el procedir de les Administracions. Si més no, hauria de ser així. Però en el cas de la concessió de subvencions sovint s'han fet servir per captar adhesions o pagar favors a determinades associacions o organitzacions. Allò que se'n diu clientelisme. <br class='autobr' /> L'ÀMB no és una excepció i així els sindicats UGT (FESP-UGT CATALUNYA) i CCOO (FSC-CCOO CATALUNYA) poden rebre aquest any ajuts econòmics a compte dels pressupostos (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique10" rel="directory">Notícies</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot145" rel="tag">Corrupció</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH35/arton13194-61b6d.jpg?1572368151' width='150' height='35' /> <div class='rss_texte'><p>L'acurada gestió dels diners per part d'una institució pública és un dels principis que regeixen el procedir de les Administracions. Si més no, hauria de ser així. Però en el cas de la concessió de subvencions sovint s'han fet servir per captar adhesions o pagar favors a determinades associacions o organitzacions. Allò que se'n diu clientelisme.</p> <p>L'ÀMB no és una excepció i així <strong>els sindicats UGT (FESP-UGT CATALUNYA) i CCOO (FSC-CCOO CATALUNYA) poden rebre aquest any ajuts econòmics a compte dels pressupostos de l'entitat per un total de més de 54.000€</strong>. És una quantitat que si fa no fa s'ha mantingut estable des de fa 22 anys <strong>superant així el milió d'euros recaptats per aquestes organitzacions</strong> per tal de contribuir a la consolidació i desenvolupament de les estructures sindicals. Així figura en la documentació d'uns acords que s'inicien en 1995 avalats pel llavors Secretari General de la Secció Sindical d'UGT a l'ÀMB, que era al mateix temps Coordinador de Relacions Laborals. Eren temps en què aquest sindicat era una de les potes del PSC com recorda bé el nostre Vicepresident Sr. Balmón, impulsor aquí i al seu municipi de les polítiques d'ajuda econòmica a determinades associacions. No entrarem aquí a valorar ara els més de 150.000€ que es reparteixen cada any els partits polítics a l'ÀMB. Ara no toca.</p> <p><strong>Creiem que la independència econòmica és fonamental per tal de poder defensar els interessos dels treballadors sense cap tipus d'hipoteques</strong>. <strong>CGT no rep ni ha rebut mai ni un euro de subvenció dels pressupostos de l'ÀMB</strong>. Tenim les mans lliures i no devem cap favor. Diuen que ningú mossega la mà de qui li dona de menjar i així hem defensat sempre que els sindicats han de mantenir-se bàsicament amb les quotes de la seva afiliació per tal de no esdevenir unes macroestructures burocratitzades, l'objectiu de les quals no és més que la seva supervivència i no pas la millora de condicions laborals. Així ho dèiem al 1998 quan es va constituir la Secció Sindical de CGT a les Entitats Metropolitanes (veure a la part dreta del bloc els antics exemplars de la nostra revista El Brollador núm.1) i des de llavors ho hem denunciat en les Meses de Negociació, en al·legacions als Pressupostos i en escrits públics.</p> <p>L'any 2017 vàrem presentar escrit a l'Oficina Antifrau de Catalunya denunciant aquests fets i vet aquí que, coincidint amb la inclusió a l'ordre del dia del proper Consell Metropolità de la concessió dels ajuts a UGT i CCOO, ha arribat una notificació oficial de la Resolució de l'esmentada Oficina Antifrau que entre d'altres coses diu:</p> <p><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>La concessió dels ajuts és un presumible atemptat a la llibertat sindical i podria comportar l'obligació a retornar les quantitats percebudes. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> No consta el control financer de les quantitats atorgades. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Adverteix d'una possible infracció greu en la normativa d'ordre social per la qual s'interpel·la per a què es depurin responsabilitats</strong>.</p> <p>Aquesta Secció Sindical ha sol·licitat la retirada de l'ordre del dia del proper Consell Metropolità dels punts referits a aquestes subvencions, donada la seva possible nul·litat jurídica.</p> <p>Fa uns anys, abans de la anomenada obsolescència programada, un anunci d'electrodomèstics deia que “el tiempo nos dará la razón”.<br class='autobr' /> <strong> Nosaltres no ho dubtem: un altre sindicalisme honest, autònom i solidari és possible</strong>.</p> <p>Secció de la CGT a l'Àrea Metropolitana de Barcelona</p> <p><a href="http://areametropolitanabarcelonacgt.blogspot.com/2019/10/loficina-antifrau-investiga-lamb.html?m=1" class='spip_out' rel='external'>Enllaç a la Web de la secció</a></p></div> Unisono acomiada al company Isaac http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13193 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13193 2019-10-26T16:31:08Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats Antirepressió Mobilitzacions laborals Transports i Comunicacions Barcelonès <p>El 22 d'octubre de 2019 l'empresa Unísono va acomiadar al company Isaac, delegat sindical des de l'any 2015 i afiliat al Sindicat de Transports i Comunicacions de Barcelona, utilitzant l'article 52D del ET, utilitzant, de manera injusta, un article molt nociu per a la classe treballadora i executant un acomiadament que no és per un altre motiu, que per repressió sindical. <br class='autobr' /> Unísono es una empresa dedicada al call center i que compta entre els seus clients Danone, Hola Luz, Leroy Merlin, Nespresso, (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot63" rel="tag">Antirepressió</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH101/arton13193-6301c.png?1572107614' width='150' height='101' /> <div class='rss_texte'><p>El 22 d'octubre de 2019 l'empresa Unísono va acomiadar al company Isaac, delegat sindical des de l'any 2015 i afiliat al Sindicat de Transports i Comunicacions de Barcelona, utilitzant l'article 52D del ET, utilitzant, de manera injusta, un article molt nociu per a la classe treballadora i executant un acomiadament que no és per un altre motiu, que per repressió sindical.</p> <p>Unísono es una empresa dedicada al call center i que compta entre els seus clients Danone, Hola Luz, Leroy Merlin, Nespresso, Glovo, Aldi, Abertis, Mapfre, Iberdrola, Audi…</p> <p>La Secció Sindical a Unisono i el Sindicat de Transports de Barcelona fan una crida a la solidaritat ja que han convocat una concentració <strong>dijous 31 d'octubre a les 12h en la seu de l'empresa a Barcelona, l'adreça és carrer Tarragona 161, <M> Tarragona (Línia 3)</strong>. De la mateixa manera que es farà la concentració a Barcelona de manera paral·lela es farà una altra concentració a la seu de l'empresa a Madrid.</p> <p><strong>Secretariat Permanent del Sindicat de Transports i Comunicacions de Barcelona</strong></p> <p><span class='spip_document_8424 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH605/unisono-3b474.jpg?1572457785' width='500' height='605' alt="" /></span></p></div> SEAT, condemnada per un delicte contra la salut i seguretat dels treballadors http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13192 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13192 2019-10-26T15:41:11Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Salut Laboral Legislació neoliberal Justícia Baix Llobregat Metall <p>El jutjat número 16 penal de Barcelona ha condemnat a l'empresa SEAT per un delicte contra la seguretat i la salut dels treballadors per un accident mortal ocorregut al febrer de 2005 en la factoria de SEAT a Martorell. <br class='autobr' /> En aquell accident, un treballador operari logístic de l'àrea de planxisteria, va morir aixafat per uns contenidors que estaven apilats en una plataforma basculant. Aquesta plataforma a penes portava uns dies introduïda en el procés productiu i una fallada en els enclavaments de (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot25" rel="tag">Baix Llobregat</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton13192-4962b.jpg?1572104509' width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>El jutjat número 16 penal de Barcelona<strong> ha condemnat a l'empresa SEAT per un delicte contra la seguretat i la salut dels treballadors</strong> <strong>per un accident mortal </strong> ocorregut al febrer de 2005 en la factoria de SEAT a Martorell.</p> <p>En aquell accident, un treballador operari logístic de l'àrea de planxisteria, va morir aixafat per uns contenidors que estaven apilats en una plataforma basculant. Aquesta plataforma a penes portava uns dies introduïda en el procés productiu i una fallada en els enclavaments de basculació va fer que tres contenidors caiguessin sobre el treballador que havia de transportar-los.</p> <p>En la causa queda demostrat que la plataforma basculant va ser introduïda sense haver-se realitzat l'avaluació de riscos corresponent, sense la consulta i participació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, i sense haver informat ni format als treballadors en l'ús d'aquest mitjà de treball</p> <p>Des de la CGT, que ens personem com a acusació popular en aquesta causa, <strong>ens congratula que es condemni la responsabilitat criminal d'una multinacional com la SEAT</strong> en aquest fet, però lamentem que hagin passat més de 14 anys perquè la justícia actuï i alertem que les condicions de treball en la principal empresa d'automoció de Catalunya són una font d'accidentalitat molt greu per a la salut dels treballadors que no sols afecta als empleats de SEAT, sinó també als milers d'empleats i empleades que la multinacional subcontracta, on en els últims anys han mort cinc treballadors en accident laboral i diversos més han sofert accidents molt greus.</p> <p><strong>Martorell, 25 d'octubre de 2019</p> <p>CGT SEAT</strong></p> <p><span class='spip_document_8418 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L400xH400/eae940d0d429ddf556bd1e65be68e01b_400x400-6c790.jpg?1572104483' width='400' height='400' alt="" /></span></p></div> Tinc uns alumnes que lluiten. M'hi afegeixo http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13191 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13191 2019-10-26T15:08:52Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Crisi Antifeixisme Antirepressió Ensenyament <p>Soc professor. Avui he anat a treballar, a fer classe d'arqueologia. En arribar a la facultat m'he trobat una barricada. L'han aixecat els i les estudiants i, entre elles, m'imagino que també hi havia una part dels meus alumnes. Així, que avui m'he quedat de nou sense poder explicar continguts que crec que són interessants i rellevants per a la formació d'un arqueòleg/a. <br class='autobr' /> Haig de dir, no obstant, que trobo lògica la reacció de gran part dels estudiants de la facultat. Formen part d'aquesta generació (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique55" rel="directory">Articles opinió</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot86" rel="tag">Antifeixisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot63" rel="tag">Antirepressió</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton13191-d5258.png?1572102790' width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p>Soc professor. Avui he anat a treballar, a fer classe d'arqueologia. En arribar a la facultat m'he trobat una barricada. L'han aixecat els i les estudiants i, entre elles, m'imagino que també hi havia una part dels meus alumnes. Així, que avui m'he quedat de nou sense poder explicar continguts que crec que són interessants i rellevants per a la formació d'un arqueòleg/a.</p> <p>Haig de dir, no obstant, que trobo lògica la reacció de gran part dels estudiants de la facultat. Formen part d'aquesta generació que, farta de tot, han pres els carrers. No es resignen a observar quietes com cada dia ens retallen més llibertats ni com democràcia és una paraula buida i, fins i tot, cada dia encara més buidada. Que saben que el seu futur és tenir unes feines precàries amb sous de misèria totalment insuficients per pagar lloguers astronòmics. Que han vist que la policia atonyina tant a qui volia votar el dia 1 d'octubre com a qui intenta aturar un desnonament d'una família a mans d'un fons voltor.</p> <p>Aquests estudiants que alcen barricades són part d'aquests joves que han perdut la por i decideixen ser protagonistes del seu futur. I jo, com a professor, tampoc puc seguir fent classe, com qui res, mentre els apallissen i els empresonen per fer-ho. Per aquesta raó, mentre la majoria dels meus alumnes segueixi en peu de lluita, els acompanyaré i no trepitjaré l'aula.</p> <p>* Ermengol Gassiot, Secretari General de la CGT de Catalunya</p> <p><a href="https://lasaldelaterra.wordpress.com/2019/10/22/tinc-uns-alumnes-que-lluiten-mhi-afegeixo/" class='spip_out' rel='external'>Article al Blog "La sal de la terra"</a></p> <p><span class='spip_document_8417 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/img_20191014_215659.jpg-4849f.png?1572102790' width='500' height='375' alt="" /></span></p></div> La Tresoreria General de la Seguretat Social a Barcelona es queda sense servei de neteja http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13190 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13190 2019-10-22T08:35:23Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats Retallades Mobilitzacions laborals Administració Pública Barcelonès <p>Nota de premsa sobre la situació de la neteja 16/10/2019 <br class='autobr' /> TGSS: Tresoreria General de la Seguretat Social (Afiliació, altes, baixes, cotització i recaptació) INSS: Institut Nacional de la Seguretat Social (prestacions i pensions) OISS: Oficines integrals de la Seguretat Social (TGSS+INSS) <br class='autobr' /> Des de la secció sindical de CGT de la TGSS de Barcelona redactem aquesta nota de premsa per a denunciar la situació que s'ha generat en haver-nos quedat sense servei de neteja des del dia 1 d'octubre. <br class='autobr' /> El dia (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique10" rel="directory">Notícies</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot96" rel="tag">Retallades</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH63/arton13190-7cdcd.png?1571733348' width='150' height='63' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Nota de premsa sobre la situació de la neteja 16/10/2019</strong></p> <p>TGSS: Tresoreria General de la Seguretat Social (Afiliació, altes, baixes, cotització i recaptació)<br class='autobr' /> INSS: Institut Nacional de la Seguretat Social (prestacions i pensions)<br class='autobr' /> OISS: Oficines integrals de la Seguretat Social (TGSS+INSS)</p> <p>Des de la secció sindical de CGT de la TGSS de Barcelona redactem aquesta nota de premsa per a denunciar la situació que s'ha generat en haver-nos quedat sense servei de neteja des del dia 1 d'octubre.</p> <p>El dia 30 de setembre de 2019 va finalitzar el contracte que havia subscrit la TGSS amb l'empresa Ilunion per a prestar el serveis de neteja en tots els centres de treball de la demarcació de Barcelona. Com a mínim fins el 28 d'octubre no entraran en vigor els nous adjudicataris (Ilunion es farà càrrec de les OISS i del servei de control de plagues, i Ferrovial de la resta d'oficines (inclosa la seu de la Direcció provincial d'aquest organisme).</p> <p>El motiu d'aquesta situació, segons la direcció de la TGSS, està motivat per un canvi de normativa que regula la contractació amb les Administracions Públiques. Aquesta contractació s'ha dut a terme als serveis centrals de la TGSS i no s'han previst els nous terminis d'impugnació als que les empreses que concorren i no han guanyat el concurs, tenen dret. Així doncs, si no hi ha cap impugnació , a partir del 28 d'octubre entraran en vigor les noves contractacions. Si hi ha impugnacions el servei de neteja haurà d'esperar que aquestes es resolguin.</p> <p>Aquesta situació anòmala ha tingut conseqüències tant per les treballadores de la neteja com per a la higiene dels centres de treball, la majoria d'atenció al públic, amb afectació, per tant, a la salut pública.</p> <p><strong>En quant a la situació de les treballadores</strong>, s'ha de ressenyar que amb independència de l'empresa en la que estiguin contractades en un moment o altre, són treballadores que presten els seus serveis a la TGSS i, en conseqüència, la responsabilitat final de la seva situació laboral és de la TGSS.</p> <p>Des de la TGSS les treballadores de la neteja l'únic que han trobat fins fa poc han estat instruccions per a que el dia 30 de setembre tornessin les claus dels centres de treball i instruccions al personal de seguretat per a que els impedeixin l'entrada a partir de l'endemà.</p> <p>Després de la incertesa inicial sembla que es va aclarir la seva situació:</p> <p>Es donarien dues situacions diferents:</p> <p><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Les que anaven a passar a Ferrovial estarien afectades per un Expedient de Regulació d'Ocupació que suposaria una suspensió de contracte i passar a l'atur fins que no es fes efectiva la nova adjudicació.</p> <p><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1570651467' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Les que es quedaran a Ilunion “gaudirien” un permís retribuït fins el 31 d'octubre a recuperar durant el proper any, compensant amb vacances o hores <br class='autobr' /> complementàries.</p> <p>En aquestes circumstàncies les treballadores tindran un perjudici (pèrdua de salari si passen a l'atur i necessitat de compensar amb temps de treball o vacances un permís que no han Des sol·licitat). D'aquest perjudici només és responsable la TGSS i hauria d'indemnitzar-les.</p> <p>Des de la secció sindical de CGT entenem que aquestes treballadores haurien de passar a ser personal de la TGSS des del dia 1 d'octubre operant la figura de la subrogació establerta tant a la normativa laboral i al conveni col·lectiu de neteja, i internalització d'un servei privatitzat, acabant amb la incertesa per a les treballadores cada vegada que finalitza una contracta (quan no es troben amb impagaments o altres condicions precàries de treball) i millorant el servei de neteja que mereixem tant les empleades de la TGSS com la ciutadania que atenem diàriament.</p> <p><strong>En quant al tema de la higiene</strong>, la situació és obvia: l'entorn de les oficines públiques és variat.</p> <p>Un exemple el tenim a l'OISS de Drassanes. El baix nivell d'higiene de l'entorn de l'oficina passa inevitablement a l'interior del centre mitjançant el lògic trànsit dels ciutadans, amb el que l'expansió de les colònies de bactèries està assegurada de manera natural.</p> <p>El problema és que la manca d'una neteja diària genera un risc veritable tant per a les treballadores de les oficines com per al públic en general que assisteix dia a dia, emportant-se més material biològic del que tenia quan va entrar a l'oficina: bactèries fecals (Escherichia Coli, Salmonella..., algunes cepes bacterianes poden ser inofensives i d'altres no), estafilococos (causen malalties a la pell, sang, ossos, pulmons,...), fongs...</p> <p>Les bactèries fecals es transmeten de moltes maneres: pantalles tàctils de tota mena (com les que hi ha als centres públics per a demanar número o realitzar gestions, des d'oficines de l'administració pública a locals de menjar ràpid), botoneres de cisternes, inodors, aixetes, poms de portes, teclats dels ascensors... compartir tovalloles, rentadora, comandaments electrodomèstics... etc. etc. etc.</p> <p>Davant d'aquesta situació, la secció sindical de CGT vam presentar una denúncia davant de la Inspecció de Treball. A la visita en la que vam participar, juntament amb representants de la TGSS i d'Ilunion, l'inspector ens va donar a conèixer que dictaria un requeriment. Restem a l'espera de conèixer, aquesta setmana, el seu contingut.</p> <p><strong>Secció Sindical de la CGT a la TGSS</strong><br class='autobr' /> <span class='spip_document_8416 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH209/logosapb-2-4352e.png?1571733429' width='500' height='209' alt="" /></span></p></div>