Sanitat: Algunes coses que no diu la Direcció Gerència de Lleida en relació al personal laboral, del nou ens, sobre els laborals (Estatut dels treballadors) - CGTCatalunya.cat
Què és la CGT | On trobar-nos | Afiliació | Butlletí
C/ Burgos 59, baixos - 08014 Barcelona - Telèfon: 935 120 481 - http://www.cgtcatalunya.cat - spccc@cgtcatalunya.cat

Sanitat: Algunes coses que no diu la Direcció Gerència de Lleida en relació al personal laboral, del nou ens, sobre els laborals (Estatut dels treballadors)
Comunicat CGT Atenció Primària Lleida
dimecres 16 d'abril de 2014 / Acció Sindical / Visites: 742
Menéame

ALGUNES COSES QUE NO DIU LA DIRECCIÓ GERÈNCIA DE LLEIDA
EN RELACIÓ AL PERSONAL LABORAL, DEL NOU ENS.

SOBRE ELS LABORALS (ESTATUT DELS TREBALLADORS)

La jornada de treball pot ser de fins a 40 hores setmanals. L’empresa pot distrubuïr el 10 % de la jornada de manera irregular al llarg de l’any.

Les vacances anuals es fixaran en cada empresa i el treballador coneixerà les dates amb 2 mesos d’antelació.

L’empresa pot acordar modificacions susbtancials de les condicions de treball quan hi hagi raons probades econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i afectaran a:
a) Jornada de treball
b) Horari i distribució del temps de treball
c) Règim de treball a torns
d) Sistema de remuneració i quantia salarial
e) Sistema de treball i rendiment
f) Funcions, quan execedeixin dels límits de la movilitat funcional

Les modificacions substancials de les condicions de treball podran afectar a les condicions del contracte, d’acords i pactes, etcétera.

El contracte de treball es pot suspendre per IT, per Maternitat, paternitat, risc durant
l’embaràs, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, etcetera.

S’enten que concòrren aquestes causes quan els resultats de l’empresa tinguin una situació econòmica negativa o la disminució persistent del nivell d’ingressos ordinaris.

La jornada de treball podrà reduir-se per causes econòmiques, tècniques, … entre un 10 i un 70 %. Igualment, el contracte de treball podrà ser suspés per causa derivada de força major segons procediment de l’articles 51.7 del ET.

Podran extinguir el contracte, entre altres, per força major que impossibiliti la prestació del treball, i per acomiadament col·lectiu fonamentat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i per causes objectives legalment procedents.

Podran fer acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, causes tècniques,
organitzatives i de producció, …

Poden extingir el contracte per causes objectives per:

a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida …

b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas…

d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos,ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.
Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.”

L’empresa quan concorrin causes econòmiques, …. pot inaplicar el conveni o acord en les següent matèries:

“a) Jornada de trabajo.
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.”
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

“A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como tales, a los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.”

EL QUE SI QUEDA CLAR QUE LES CONDICIONS DEL PERSONAL LABORAL SON EN GENERAL MOLT VOLATILS, ENCARA QUE ECONÒMICAMENT PUGUESSIN SER SUPERIORS, PER MIRAR D’ARROSSEGAR AL PERSONAL ESTATUTARI A CANVIAR EL SEU CONTRACTE A LABORAL INDEFINIT.
EL FET QUE AMB UNA SIMPLE BAIXA ÉS PUGUI ACOMIADAR EL REBALLADOR, I PENSAR QUE AIXÒ NO ES FARÀ PER LA BONA FE DE LA DIRECCIÓ DE L’ICS, SERIA UN SUICIDI.

TAMPOC DIUEN QUE AL PERSONAL SE’L PODRIA OBLIGAR A TREBALLAR EN CENTRES DIFERENTS, MÉS DE 3 I SENSE COBRAR CAP DIETA NI DESPLAÇAMENT.

TAMPOC DIUEN COM ES PODRÀ TRASLLADAR UN TREBALLADOR DE L’ENS, QUE JA NO ÉS ICS, DINS L’ICS, JA QUE ÉS CONDICIÓ NECESSARIA EN LES CONVOCATÒRIES.

TAMPOC EXPLIQUEN QUE PASSARÀ AMB ELS TREBALLADORS INTERINS, NI AMB ELS QUE TENEN COMISSIÓNS DE SERVEI A LLEIDA O DE LLEIDA A FORA DE LLEIDA.

TAMPOC EXPLIQUEN QUE PASSARÀ QUAN EXTERNALITZIN UN SERVEI, PER EXEMPLE OFTALMOLOGIA I HO PASSIN PER EXEMPLE A LA CLÌNICA DE PONENT, QUE PASSARÀ AMB EL PERSONAL QUE HI FOS ASSIGNAT, JA QUE EL PERSONAL LABORAL PODRIA SER ACOMIADAT COL·LECTIVAMENT.

TAMPOC EXPLIQUEN QUIN PRESSUPOST I QUINA DESPESA TENEN CADASCUN DELS HOSPITALS I SERVEIS QUE PODEN SER UNIFICATS I QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA AMB ELS 203 MILIONS DE EUROS DE PRESSUPOST DEL NOU ENS.

TAMPOC EXPLIQUEN QUINA ADSCRIPCIÓ DE LES PLACES ES TINDRÀ EN EL NOU ENS. NI QUE SI EL NOU ENS TE UN ÀMBIT PROVINCIAL, LES DESTINACIONS PODEN SER CANVIADES A VOLUNTAT DE LA GERÈNCIA I DE RRHH, AMB LA CONSEQÜENT POSSIBILITAT D’UTILITZAR AQUEST FET PER CASTIGAR EL PERSONAL DISSIDENT AMB LA SEVA POLÍTICA I CANVIAR-LO D’UBICACIÓ.

TAMPOC EXPLIQUEN MASSA CLAR EL QUE PASSARÀ AMB SERVEIS “DUPLICATS”, DIUEN QUE ES QUEDARAN AMB LA GENT NECESSÀRIA, PERÒ AIXÒ TE EL PERILL QUE ENS QUEDEM IGUAL, AMB LES MATEIXES LLISTES D’ESPERA PERÒ AMB MENYS PERSONAL.

TAMPOC EXPLIQUEN QUE PASSARÀ SI ….COM POT SER QUE SI HO VENEN TAN BÉ, QUE SIGNARIES DEMÀ MATEIX NO ENS PRESENTIN TOTA LA INFORMACIÓ. DONCS PERQUÈ NOMÉS PRESENTEN LA INFORMACIÓ QUE ELS INTERESSA.

PERQUÈ NO DIUEN QUE ELS CONSORCIS I ELS ENS JURÍDICS SÓN FONT DE CORRUPCIÓ, PER MOSTRA BARCELONA I TARRAGONA (CASOS BAGÓ, PRATS, INNOVA, … ETCÈTERA ETCÈTERA I ETCÈTERA, NO TE FI).

QUE ÉS EL QUE FARÀ QUE AQUÍ SIGUI DIFERENT?, ÉS QUE A LLEIDA SOM D’UN ALTRE PLANETA (QUE SI) PERÒ D’UN ALTRE PLANETA NO CORRUPTE I INCORRUPTIBLE? NO ENS HO CREIEM, HI HA MASSA PRECEDENTS A CATALUNYA PER CREURE QUE AQUÍ SERÀ DIFERENT.

PERQUÈ NO DIUEN QUE EN UNA CONSULTA A GOOGLE SOBRE CORRUPCIÓ A LA SANITAT CATALANA HI HA UNS RESULTATS DE MÉS DE 85000 PÀGINES WEB?

NO ENS ELS CREIEM, SI VOLEN FER AIXÒ QUE HO FACIN DINS DE L’EMPRESA ICS I QUE EL 20% DE GSS PASSI A L’ICS.

EL GERENT ENS ESTÀ VENENT EL TITÀNIC, I QUE TOTS ANIREM EN PRIMERA CLASSE. LA VERITAT ÉS QUE HI HAVIA 3 CLASSES, QUE A PARTIR DE LA SEGONA HI HAVIA RATES, I QUE FINALMENT EL VAIXEL ES VA ESFONSAR.

SALUT COMPANYS, I FORÇA I LLUITA

QUE NO ENS VENGUIN LA MOTO DE 8 RODES

CGT ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA

Més informació:

- WEB CGT FESANCAT

- E-MAIL: fesancat@gmail.com

Comparteix
 Convertir a ebook |  Enregistrer au format PDF Guardar com pdf

Fer un conmentari

Vols contactar amb la CGT de Catalunya? Aquí tens informació de com afiliar-te. Pots informar-te d'on trobar-nos aquí. Si ho prefereixes pots seguir els nostres perfils de Twitter i Facebook. Consulta aquí el llistat de perfils a les principals xarxes socials.

Rànquings 365 últims díes
  1. La CGT denuncia escassetat de material de protecció adequat per als sanitaris de la demarcació de Tarragona i les deficients mesures de prevenció i protecció
  2. Crida de la CGT de Catalunya a la mobilització contra la #LleiAragonés
  3. El govern prepara una privatització massiva. Aturem la #LleiAragonés
  4. Una sentència que ataca les llibertats i els drets civils
  5. Exigim la paralització de les oposicions de TEEI i que les fagin fixes
  6. Concentració 25-S al Parlament de Catalunya i material Llei Aragonés
  7. Contra la repressió i els nous muntatges policials, llibertat detingudes
  8. Alliberem-nos de l’opressió dels estats i del capitalisme. Autodeterminació i autogestió
  9. Motherson Sintermetal products SA presenta un ERO, la CGT li planta cara
  10. Formulari d’afiliació (beta)

Llicència de Creative Commons Subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons
Lloc desenvolupat amb SPIP 3.2.3 [20352] | Squelette basat en el tema visual dissenyat per Fuksia
Webmaster - webcat@cgtcatalunya.cat | RSS | XHTML vàlid