CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària. ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif?1590086533 http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Sanitàries en lluita http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13400 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13400 2020-06-03T09:05:13Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Salut Mobilitzacions laborals Retallades <p>La setmana passada es va donar el tret de sortida a la mobilització impulsada per Sanitàries en lluita i la valoració que en fem és molt bona. La resposta als centres va ser molt positiva i amb pocs mitjans es va aconseguir un ressò important. Aquest èxit de convocatòria ens fa ser optimistes de cara a properes mobilitzacions, que es mantindran com a mínim durant aquest mes de juny i que es pretén es vagin sent més fortes sense descartar culminar-les amb una vaga general al mon de la sanitat (tota la (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot96" rel="tag">Retallades</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton13400-2f199.jpg?1591175614' width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>La setmana passada es va donar el tret de sortida a la mobilització impulsada per Sanitàries en lluita i la valoració que en fem és molt bona. La resposta als centres va ser molt positiva i amb pocs mitjans es va aconseguir un ressò important. Aquest èxit de convocatòria ens fa ser optimistes de cara a properes mobilitzacions, que es mantindran com a mínim durant aquest mes de juny i que es pretén es vagin sent més fortes sense descartar culminar-les amb una vaga general al mon de la sanitat (tota la sanitat: transport, residències, primària, hospitals, etc.)</p> <p>En aquesta fase inicial esperem concretar una reunió amb la Consellera Vergés per poder tractar els temes exposats al nostre manifest i de moment ens tornarem a concentrar als centres aquest dimecres, amb un augment significatiu d'adhesions.</p> <p>Sortirem al carrer per reivindicar una sanitat 100% pública, amb recursos suficients i condicions laborals dignes i també amb un missatge de solidaritat amb les companyes de Nissan.</p> <p>Ens trobareu a: llista de centres i sectors principals. Llistat sencer i actualitzacions al compte de twitter <a href="https://twitter.com/SanitariesL" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/SanitariesL</a></p> <p>Atenció primària:</p> <p><strong>Als CAP de Barcelona: a les 14h.</p> <p>CAP Pare Claret, Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 19</strong></p> <p><strong>PSMar (Hospital del Mar, Esperança, Fòrum, CAEM) + TransportSanitari: dimecres 27 a les 8:00h matí, 14:00h i 21:00h. + Transport Sanitari</p> <p>Hospital de Sant Pau: Dimecres 3 de juny 13.30h a 14h i 20.30 a 21, porta principal (San Quintín)</p> <p>Hospital Moises Broggi+ TransportSanitari (Sant Joan Despí, Barcelona) dimecres 3 a les 11h i 20h</p> <p>Hospital Clínic: dimecres 3 a les 15h.</p> <p>Hospital Parc Taulí de Sabadell + Servei d'Atenció Domiciliària (SAD): dimecres 3 a les 12h.</p> <p>Hospital de Mataró: Dimecres 03/06 a les 20h<br class='autobr' /> Hospital sociosanitari Parc Sanitari Pere Virgili (Carrer d'Esteve Terradas, 30, Bcn): 14:00h</strong></p> <p>* Manifest: <a href="https://drive.google.com/file/d/1LRquJ5k4hUC_EgHPJ33gXQY0kCrsl7Kd/view?usp=sharing" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://drive.google.com/file/d/1LRquJ5k4hUC_EgHPJ33gXQY0kCrsl7Kd/view?usp=sharing</a></p> <p><span class='spip_document_8793 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L400xH399/20200603_105436-a66ee.jpg?1591175221' width='400' height='399' alt="" /></span></p></div> Resposta a l'Informe de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Lleida per part de la Secció Sindical CGT-PAERIA http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13399 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13399 2020-06-02T15:48:18Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats <p>L'informe presentat per RRHH, elaborat pels serveis jurídics relatiu a la sentència del TJUE és, per la nostra secció sindical, incomplert i amb mancances evidents. <br class='autobr' /> D'entrada, basar-se en l'ordenament jurídic intern (EBEP, ET) tot i necessari, és contemplar només una part ínfima del contingut de la sentència europea. Convé assenyalar que tallar el vincle d'unió de l'acord marc respecte a la directiva interna és imprecís, sesgat i en el millor dels casos no atén a la realitat atenen allò dictaminat a la (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH112/arton13399-e3771.jpg?1591121912' width='150' height='112' /> <div class='rss_texte'><p>L'informe presentat per RRHH, elaborat pels serveis jurídics relatiu a la sentència del TJUE és, per la nostra secció sindical, incomplert i amb mancances evidents.</p> <p>D'entrada, basar-se en l'ordenament jurídic intern (EBEP, ET) tot i necessari, és contemplar només una part ínfima del contingut de la sentència europea. Convé assenyalar que tallar el vincle d'unió de l'acord marc respecte a la directiva interna és imprecís, sesgat i en el millor dels casos no atén a la realitat atenen allò dictaminat a la sentència del TJUE. En aquest sentit, « la clàusula 5 del Acuerdo Marco tiene como finalidad alcanzar uno de los objetivos perseguidos por este, en concreto imponer límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada»(53). Seguint amb el dictamen, «el empleo se concibe como un componente primordial de la proteccion de los trabajadores, mientras que los contratos de trabajo de duración determinada solo pueden responder (...) a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores» (54). Per tant hauríem de respondre i de forma clara, com és que l'Ajuntament de Lleida ha arribat a més d'un 30% d'eventualitat i interinitat en les seves contractacions i que gran part d'aquestes siguin de llarga durada.</p> <p>Convé no oblidar tampoc el caràcter general dels apartats 58 i 59 del dictamen: «procede no obstante recordar que el margen de apreciación así atribuÍdo a los estados miembros no es ilimitado (el subratllat és nostre) , ya que en ningún caso puede llegar hasta el punto de poner en peligro el objectivo o el efecto útil del Acuerdo marco» (58).</p> <p>I no només això sinó que «los Estados miembros estan obligados a garantizar el resultado exigido por el Derecho de la Unión...» (59)</p> <p>Per tant, convé prendre nota d'aquest precepte i de la seva primacia o prevalença sobre la normativa interna «... el tribunal de Justícia, al pronunciarse en un procedimiento prejudicial, puede aportar precisiones destinadas a orientar a dichos juzgados en su apreciación»</p> <p>Passem ara a les questions respostes pels Serveis Jurídics analitzades al seu informe:</p> <p><strong>Qüestió 1</strong><br class='autobr' /> Dos raonaments d'entrada respecte a la contesta.</p> <p>El primer no respon a la pregunta plantejada, el segon inclou tres possibles: figura del «indefinit no fixe», no obligació per part dels estats membres de transformar en contactes per temps indefinit els contractes de duració determinada i la necessitat de superació d'un procés selectiu per ser estatutari fix.</p> <p>El dictamen en aquest sentit, sí és clar : respecte la figura de «l'indefinit no fixe», «...esta medida no permite alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco». És a dir, no canviarem ara una temporalitat per un altre temporalitat. Ja l'informe de l'Advocada General així ho advertia, entre moltes altres coses no arregla el problema de fons i comportaria dues tipologies diferents de contracte amb diferents condicions de treball i drets.</p> <p>Respecte al segon, no obligació de transformar en contractes indefinits els contractes de duració determinada, és una possibilitat que queda en mans dels jutges nacionals. «No corresponde al Tribunal de Justícia pronunciarse sobre la interpretacioón de derecho interno ya que esta tarea incumbe a los tribunales nacionales competentes que deben determinar si lo dispuesto en la normativa nacional aplicable cumple las exigencias establecidas en la cláusula 5 del Acuerdo Marco»(89) És a dir, correspon als jutjats nacionals però atenent a la directiva</p> <p>99/70. Respecte al procés selectiu «necessari» caldrà tenir en compte les apreciacions del TJUE.</p> <p>En primer lloc, per tal de prevenir la utilització abusiva (93) assenyala «la organización dentro de los plazos exigidos, de procesos selectivos (...)» (94). La pregunta es : a l'estat Espanyol s'han complert els terminis exigits? Per tant caldrà tenir en compte que «para evitar que se perpetúe la situación de precariedad de dichos empleados»(94) caldrà la organització de «tales procesos dentro de los plazos establecidos» (95). Per a poc després determinar a partir<br class='autobr' /> «de los autos de remisión se desprende que pese a la normativa aplicable en los litigios principales establece plazos concretos para la organización de tales procesos, en realidad dichos plazos no se respetan y estos procesos son poco frecuentes»(96).</p> <p>Si «una normativa nacional que prevee la organización de procesos selectivos (...) però que no garantiza que esos procesos se organicen efectivamente, no resulta adecuada para prevenir la utilización abusiva (...) ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión (...) su aplicación no tendría ningún efecto negativo para ese empleador»(97)</p> <p>En conseqüència, queda clar que «tal normativa no parece constituir una medida suficientemente efectiva y disuasoria» (98). Ni per garantir la directiva ni com mesura legal equivalent.</p> <p>El fet de convocar un procés de lliure concurrència (concurs-oposició) no és per tant vàlid com a sanció, com ja va assenyalar Juliane Kokott al punt 68 al seu informe com Advocada General, perquè «no parece que permita alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco»(101)</p> <p>En conclusió, els processos selectius no són l'eina adequada per prevenir l'abús, no es poden convocar al mateix procés persones en frau de llei i persones que no i només te facultat per aplicar la disposició transitòria 4ª de ll'EBEP</p> <p>l'administració i serà aquesta última, l'empleador, qui té a les seves mans aplicar una solució en format de consolidació de l'ocupació quan els empleats estan contractats interina i temporalment amb llarga durada.</p> <p>Convé, així mateix, recordar lo exposat a l'informe de l'advocada General, la possibilitat de convocar un concurs restringit i ordenat per al personal en frau de llei i abús de la temporalitat.</p> <p>Cal tenir-ho en compte per a possibles escenaris futuribles i previsibles.<br class='autobr' /> <strong>Qüestions 2 i 3</strong></p> <p>És cert que el TJUE no es defineix com a òrgan encarregat de dictaminar fixesa automàtica per a un empleat públic en frau de llei, però aquesta possibilitat no impedeix que algun jutjat nacional ho pugui sentenciar, però no per «abstenerse de aplicar una normativa nacional» encara que aquesta no sigui conforme a la clàusula cinquena, apartat 1 de la directiva 99/70 (125). Sinó que «los órganos jurisdiccionales nacionales tomando en consideración la totalidad de su derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta»(124)</p> <p>I com recullen els serveis jurídics al seu informe de la sentència del TJUE «los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretarlo en la medida de lo possible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que esta persigue» (121) Aquí convé fer un incís, la clàusula 5ª delimita que en el cas que l'estat membre no disposi d'una mesura sancionadora suficientment dissuasòria i efectiva en la seva legislació, aquesta, haurà de ser la més greu. I en el cas que ens pertoca, la més greu seria la fixesa automàtica del treballador.</p> <p>Per tant, no és possible una interpretació «contra legem» del dret nacional ni tampoc cal justificacions de difícil quadratura lo que cal es voluntat al nostre entendre, encara que pugui tenir els seus límits, tal i com marca l'apartat 123.</p> <p><strong>Qüestió 4</strong></p> <p>Respecte a la indemnització pel temps treballat i en cas de «cese» a l'empleat públic, la sentència del TJUE dona diferents possibilitats i procediments més enllà de «la indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente»(82). De fet estableix el dictamen un recordatori: «la cláusula 5 del Acuerdo Marco (...) impone a los estados miembros en su apartado 1 la adopción efectiva y vinculante de al menos una de las medidas que enumera cuando su Derecho interno no contenga medidas legales equivalentes» (83) I dissenya «la prevención de tales abusos, dejándoles sin embargo la elección de los medios para alcanzarlo» (85). I ratifica, de nou, que la «cláusula 5 del Acuerdo Marco no contiene sanciones específicas» atès que «corresponde a las autoridades nacionales adoptar medidas que no sólo deben ser proporcionales, sino también lo bastante efectivas y disuasorias» (86)</p> <p>La pregunta és: té l'estat espanyol aquestes mesures? Si no les té, com és el cas, «debe contar con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva»(87). I aquí cal fer els deures davant l'advertència expressa durant el dictamen: «los estados miembros deben adoptar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por dicha directiva» (88).</p> <p>Per tant «la concesión de una indemnización debe tener específicamente por objeto compensar los efectos de la utilización abusiva de sucesivos contratos».<br class='autobr' /> I per garantir la plena eficàcia de la clàusula 5ª ha de ser efectiva i dissuasòria. Que la legislació espanyola no la contingui no vol dir que no la contempli o no tingui la obligatorietat de contemplar-la. Ans al contrari...l'únic que han de determinar els jutges nacionals és si és equivalent a la abonada en cas</p> <p>d'acomiadament tenint en compte si és «adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar el abuso» (105)<br class='autobr' /> I consti, que parla de dues coses ben diferenciades: indemnització i sanció a<br class='autobr' /> l'abús. Indemnització al treballador i sanció a l'empleador com a «dolo» o culpa, si se'ns permet.</p> <p><strong>Qüestió 5</strong><br class='autobr' /> No entrarem a valorar com entendre el silenci per part de l'empleador. De facto ha fet córrer rius de tinta en l'àmbit jurídic, el caràcter positiu i/o negatiu del silenci administratiu.</p> <p>Ara bé, no som juristes ni magistrats, som sindicalistes. Però si l'única resposta que és capaç de fer l'administració davant d'una reclamació prèvia per part d'un treballador en abús de la temporalitat, és el silenci... per a nosaltres queda tot dit i demostra un cop més la manca de criteris i de voluntat per part de l'administració vers la problemàtica que ella mateixa genera. La auto exculpació no deixa entreveure res més que desídia, en especial quan no ha complert la legislació interna (EBEP, ET), quan ha fet els ulls grossos a les recomanacions del Parlament Europeu i de la seva resolució de maig del 2018, i desinteressant-se conscientment per la directiva 99/70 des de fa anys.</p> <p>Mancança de convocatòries sobre vacants amb interins de llarga durada, contractes - programa amb durades de més de 10 anys, contractes de reforç de més de 5 anys sense reconèixer la seva estructuralitat, relacions de servei prorrogades implícitament any darrera any...</p> <p>Caldria parlar sobre l'EBEP, dels articles 70 i 10 per posar dos exemples pràctics, de com l'administració ha deixat de complir els seus deures.</p> <p><strong>Lleida, 1 de juny de 2020</strong></p> <dl class='spip_document_8792 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/contra_infiorme_sente_ncia_tjue_rrhh.pdf' title='PDF - 559.8 kB' type="application/pdf"><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png?1590086533' width='52' height='52' alt='' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Contra informe de la sentència</strong></dt> </dl></div> La CGT del Vallès Oriental denuncia repressió sindical en l'empresa Ramcon SA. http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13398 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13398 2020-06-02T15:39:14Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Avui 02 de Juny l'empresa Ramcon S.A ha comunicat l'acomiadament de la nostra companya Isabel, membre activa de la nostra secció sindical. El motiu d'aquest acomiadament és una entrevista que la companya va concedir a la televisió Vallès Visió després de posar-se aquest mitjà en contacte amb ella. Des d'aquest sindicat volem denunciar a l'empresa i a l'Ajuntament com a executors d'un clar exemple de REPRESSIÓ SINDICAL. <br class='autobr' /> A mitjans d'Abril, la televisió Vallès Visió es va posar en contacte amb la nostra (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH100/arton13398-4d8bb.png?1591112473' width='150' height='100' /> <div class='rss_texte'><p>Avui 02 de Juny l'empresa Ramcon S.A ha comunicat l'acomiadament de la nostra companya Isabel, membre activa de la nostra secció sindical. El motiu d'aquest acomiadament és una entrevista que la companya va concedir a la televisió Vallès Visió després de posar-se aquest mitjà en contacte amb ella. Des d'aquest sindicat volem denunciar a l'empresa i a l'Ajuntament com a executors d'un clar exemple de REPRESSIÓ SINDICAL.</p> <p>A mitjans d'Abril, la televisió Vallès Visió es va posar en contacte amb la nostra afiliada per a fer un enregistrament i gravar-la per a explicar la situació que havien sofert amb la suspensió de pagaments de l'empresa Expertus i que la nova empresa Ramcon es feia càrrec del servei. En tot moment, la nostra companya pensava que es tractava d'una notícia realitzada amb el consentiment de l'Ajuntament, ja que aquesta administració forma part del consorci propietari d'aquest canal de televisió. En aquesta notícia apareix la nostra companya i la primera tinenta d'alcalde Mireia Dionosio explicant el canvi d'empresa i la situació viscuda per les nostres companyes, per tant es tracta d'una entrevista en un context informatiu sobre el canvi de concessionària.</p> <p>Per sorpresa nostra, el passat 07 de Maig l'empresa comunica a la nostra companya l'obertura d'un expedient disciplinari que ha conclòs en acomiadament on s'acusa entre altres falsedats de danyar la “imatge” de l'ajuntament i de l'empresa.</p> <p>Des d'aquest sindicat, volem manifestar que estem davant un acomiadament per motius sindicals, l'empresa amb la connivència de l'Ajuntament volen escarmentar la labor sindical de la companya en defensa dels drets de les treballadores de Ramcon S.A.</p> <p>Així mateix volem denunciar l'actitud mafiosa de les encarregades d'aquesta empresa pretenent anar a comunicar al domicili de la companya aquest atropellament. Des de la CGT del Vallès Oriental secundarem totes les accions que decideixin les nostres companyes en la defensa dels drets laborals i sindicals de l'Isabel.</p> <p>Isabel Readmissió!<br class='autobr' /> Prou Repressió Sindical a Ramcon!<br class='autobr' /> Ajuntament de Mollet còmplices!</p> <dl class='spip_document_8791 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/despido_isabel.pdf' title='PDF - 64.7 kB' type="application/pdf"><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png?1590086533' width='52' height='52' alt='' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Nota de Premsa</strong></dt> </dl> <p><span class='spip_document_8790 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L200xH200/0-5db56.png?1591112473' width='200' height='200' alt="" /></span></p></div> La CGT LLeida precinta i tanca el departament d'educació per la seva mala gestió del pla de reobertura dels centres educatius del Pirineu i l'Aran http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13397 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13397 2020-06-01T15:16:05Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Salut Laboral COVID-19 Ensenyament <p>Dilluns 1 de juny, data assenyalada com el dia de la reobertura dels centres educatius de la regió sanitària del Pirineu i l'Aran, s'ha convertit en el dia que també denunciem la gestió del Departament d'Educació a Lleida. <br class='autobr' /> El sindicat anarcosindicalista, en forma de performance simbòlica, hem precintat el Departament d'Educació, responsabilitzant-los per la seva nefasta gestió amb el pla de reobertura. Insistim en l'error, la imprudència, i la precipitació d'aquest pla, com ja ho hem fet en altres (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot158" rel="tag">COVID-19</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton13397-e5e58.jpg?1591024616' width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p>Dilluns 1 de juny, data assenyalada com el dia de la reobertura dels centres educatius de la regió sanitària del Pirineu i l'Aran, s'ha convertit en el dia que també denunciem la gestió del Departament d'Educació a Lleida.</p> <p>El sindicat anarcosindicalista, en forma de performance simbòlica, hem precintat el Departament d'Educació, responsabilitzant-los per la seva nefasta gestió amb el pla de reobertura. Insistim en l'error, la imprudència, i la precipitació d'aquest pla, com ja ho hem fet en altres accions en diferents ciutats del territori català.</p> <p>Les crítiques segueixen encaminades cap al posicionament que ha fet el Departament que d'entrada no ha plantejat un diàleg en la recerca de possibles solucions amb la Comunitat Educativa (professorat i famílies), en passar tota la responsabilitat als equips directius i sobretot en fer aquesta obertura sense garantir de manera clara les condicions de seguretat, de salut i educatives de l'alumnat, i dels treballadors i treballadores dels centres educatius.</p> <p>A més, recordem que, malgrat no hi hagi hagut desobediència per part d'escoles i instituts, sí que és veritat que tota aquesta gestió i les maneres han creat indignació en els equips directius (i el col•lectiu docent) vers el Departament i que aquesta serà una ferida oberta per a aquest final de curs, quan encara no estava tancada la provocada pel decret de convertir en avaluable el 3r trimestre.</p> <p>D'altra banda, són molt sospitoses les declaracions dels últims dies i la campanya comunicativa engegada per Educació. Els missatges han virat radicalment cap a una espècie de “calma tensa” quan anteriorment eren discursos alarmants. Ara es tracta de tranquil•litzar la població dient que els infants no són vectors de contagi, que les escoles seran segures, que les ràtios no caldrà reduir-les, que no serà necessari buscar tants espais, que no caldrà doblar plantilles, etc. No ens posarem a jutjar les qüestions sanitàries, però sí que qüestionem aquestes decisions que canvien d'un dia per l'altre. Sembla que estiguin preses per altres pressions que se'ns escapen, i que darrera hi ha més criteris econòmics que pedagògics o sanitaris.</p> <p>Com ja vam anunciar, si aquesta mala gestió porta conseqüències, exigirem responsabilitats legals, la dimissió del Conseller d'Educació i del seu equip. Seguirem fent les mobilitzacions necessàries, si convé plantejarem la VAGA INDEFINIDA, fins que la seguretat sanitària i l'educació siguin les prioritats.</p> <p><strong>CGT ENSENYAMENT LLEIDA<br class='autobr' /> 1 DE JUNY 2020</strong></p> <p><span class='spip_document_8788 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH282/whatsapp_image_2020-06-01_at_13.25.41_1_-00412.jpg?1591024586' width='500' height='282' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8789 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/whatsapp_image_2020-06-01_at_13.25.41-7e8ef.jpg?1591024586' width='500' height='375' alt="" /></span></p></div> CGT Lleida ha repartit 400 mascaretes FFP2 entre la classe treballadora http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13396 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13396 2020-05-31T09:27:14Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Salut Laboral COVID-19 <p>La Federació de la CGT de Lleida hem repartit els últims dies 400 mascarates FFP2 mitjançant les nostres Seccions Sindicals a la Diputació de Lleida, a la Paeria, a l'Institut Català de la Salut (ICS), i Ambulàncies EGARA, Així com a treballadors temporers mitjançant la Plataforma Fruita Amb Justícia Social i a treballadores de la neteja de l'Hospital Arnau de Vilanova. <br class='autobr' /> El repartiment forma part de les més de 16.000 mascaretes repartides per la CGT de Catalunya en dues comandes, i dels 300 monos de (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique27" rel="directory">Salut laboral / Prevenció de riscos</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot158" rel="tag">COVID-19</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L113xH150/arton13396-6adf9.jpg?1590917359' width='113' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>La Federació de la CGT de Lleida hem repartit els últims dies 400 mascarates FFP2 mitjançant les nostres Seccions Sindicals a la Diputació de Lleida, a la Paeria, a l'Institut Català de la Salut (ICS), i Ambulàncies EGARA, Així com a treballadors temporers mitjançant la Plataforma Fruita Amb Justícia Social i a treballadores de la neteja de l'Hospital Arnau de Vilanova.</p> <p>El repartiment forma part de les més de 16.000 mascaretes repartides per la CGT de Catalunya en dues comandes, i dels 300 monos de protecció rentables i les 940 ulleres de protecció pendents de distribuir. La CGT de Catalunya es va plantejar aquesta acció davant la incompetència de les administracions públiques per protegir als i les treballadores del sector sanitari i a la resta de la classe treballadora del país. El cost total de tot el material ha estat de 58.000€, assumits per diferents sindicats de la CGT i per aportacions de particulars.</p> <p>Un gest simbòlic donada la dimensió de la crisi sanitària però de gran esforç i significat per una organització com la nostra. Ara toca continuar treballant per organitzar-nos i fer front a la crisi econòmica i social que s'adverteix, i a les retallades amb les que els polítics intentaran que un cop més paguem la crisi els treballadors i treballadores del país.</p> <p><span class='spip_document_8787 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH667/foto_mascaretes-aa41f.jpg?1590917264' width='500' height='667' alt="" /></span></p> <dl class='spip_document_8786 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/zip/aabbf5c1-eabe-43ce-aef8-9f38b7cec671.jfif.zip' title='Zip - 214.6 kB' type="application/zip"><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/zip-2e4e6.png?1590149857' width='52' height='52' alt='' /></a></dt> </dl></div> Contra el terrorisme patronal, cal expropiar les fàbriques i la maquinària de la Nissan http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13395 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13395 2020-05-28T10:43:47Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Avui hem conegut el que ja s'intuïa, el grup Nissan-Renault ha comunicat el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. Aquesta mesura suposa la destrucció de 3.000 llocs de treball directes i de 20.000 d'empreses auxiliars. <br class='autobr' /> El Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya qualifiquem aquest acte com un nou cas de terrorisme patronal. Novament, una multinacional prioritza la seva voluntat d'incrementar beneficis i condemna a 25.000 famílies a l'atur i a la pobresa. Ho fa, a més, de forma (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique5" rel="directory">Àmbits d'actuació</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH72/arton13395-af46b.jpg?1590662652' width='150' height='72' /> <div class='rss_texte'><p>Avui hem conegut el que ja s'intuïa, el grup Nissan-Renault ha comunicat el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. Aquesta mesura suposa la destrucció de 3.000 llocs de treball directes i de 20.000 d'empreses auxiliars.</p> <p>El Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya qualifiquem aquest acte com un nou cas de terrorisme patronal. Novament, una multinacional prioritza la seva voluntat d'incrementar beneficis i condemna a 25.000 famílies a l'atur i a la pobresa. Ho fa, a més, de forma premeditada i calculada, després d'anys de xuclar diners de tota la ciutadania en forma d'ajudes i subvencions directes i indirectes. Uns ajuts que els darrers 25 anys han suposat centenars de milions d'euros pagats entre tots i totes nosaltres.</p> <p>Cal respondre de forma decidida a aquest nou cas de terrorisme patronal. Fem una crida al conjunt de la classe treballadora a ser part de la resposta, perquè lluitant en suport als i les treballadores de Nissan afectats és lluitar també per nosaltres. Si les grans empreses veuen que aquest tipus de terrorisme els surt gratis, els propers mesos n'anirem patint més casos aquí i allà.</p> <p>Com a treballadores i treballadors podem fer moltes accions. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1590086528' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La primera, apropar-nos al sindicat i consolidar les xarxes de solidaritat. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1590086528' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La segona és estar atents i atentes a les convocatòries dels companys/es de la Nissan i empreses afectades. <br /><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif?1590086528' width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> També ens podem plantejar un BOICOT indefinit als productes de Nissan i visibilitzar de forma activa, en els diferents punts de venta, la nostra solidaritat amb els seus treballadors/es.</p> <p>Igualment, interpel·lem a les administracions públiques. A les mateixes administracions que des de fa anys han anat transferint diners de tots els contribuents a la Nissan, com a suport a mantenir una activitat que ara han decidit suspendre. Exigim un posicionament i accions clares als governs estatal i autònomic. Han de decidir si se situen al costat de l'estafa i del terrorisme empresarial o al costar dels i les treballadores, que és estar al costat del conjunt de la població.</p> <p>Requerim l'expropiació immediata de les instal·lacions i la maquinària existent. Els milions de diners públics ja fa anys que les han pagat. Ara, uns treballadors i treballadores amb coneixement més que demostrat en la fabricació de vehicles elèctrics que marquen el futur d'aquesta indústria.</p> <p>Cal un pla industrial propi, però és imperiós procedir a la expropiació de totes les instal·lacions. El temps de les bones paraules i els discrusos s'ha acabat. Ara és el moment dels fets.</p> <p>SOLUCIÓ PER NISSAN JA!</p> <p><span class='spip_document_8784 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/img_20200528_114232_294-45fab.jpg?1590662727' width='500' height='375' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8785 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH240/img_20200528_114228_769-2b2a6.jpg?1590662727' width='500' height='240' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_8783 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH375/img_20200528_115924_543-6bb0f.jpg?1590662727' width='500' height='375' alt="" /></span></p></div> El Departament d'Educaió decideix reobrir els centres sense la protecció adequada http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13394 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13394 2020-05-23T15:27:58Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Salut Laboral COVID-19 Ensenyament <p>Davant l'anunci per part del Departament d'Educació sobre la reobertura dels centres educatius, des de CGT, com a sindicat d'ensenyament i veu de la comunitat educativa, volem afirmar que entenem i compartim la importància -tant a nivell educatiu com social- d'obertura dels centres des de l'etapa dels 0 anys a l'educació d'adults. Per això mateix, cal destinar tots els esforços econòmics, tan recursos humans com materials, per fer-ho de forma segura, i més tenint en compte que atenem també a infants amb (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot158" rel="tag">COVID-19</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH119/arton13394-196f8.png?1590247734' width='150' height='119' /> <div class='rss_texte'><p>Davant l'anunci per part del Departament d'Educació sobre la reobertura dels centres educatius, des de CGT, com a sindicat d'ensenyament i veu de la comunitat educativa, volem afirmar que entenem i compartim la importància -tant a nivell educatiu com social- d'obertura dels centres des de l'etapa dels 0 anys a l'educació d'adults. Per això mateix, <strong>cal destinar tots els esforços econòmics, tan recursos humans com materials, per fer-ho de forma segura</strong>, i més tenint en compte que atenem també a infants amb una autonomia i responsabilitat molt limitada respecte a les mesures mínimes per evitar transmetre i contraure la Covid-19. Per tant, aquesta obertura no pot ser precipitada ni improvisada.</p> <p>Volem manifestar<strong> el nostre desacord amb la reobertura en els termes anunciats per Departament d'Educació, i denunciem la irresponsabilitat per la desprotecció a la qual aboca a treballadors i infants</strong>. Aquesta reobertura precipitada demostra temeritat i imprudència sanitària i social. Responsabilitzarem el Departament i al senyor Bargalló dels possibles rebrots del virus que tinguin el focus en els centres educatius i per tant, també l'assenyalarem a nivell legal perquè assumeixi les conseqüències d'aquesta reobertura sense condicions de seguretat. A més, <strong>destaquem el nul talant dialogant del conseller per no consultar ni compartir aquest pla amb la resta de la comunitat educativa</strong>, ni sindicats, ni centres educatius, ni famílies.</p> <p>Recordem que infants i joves han estat els grans oblidats d'aquesta crisi i ara la reobertura és incompatible amb les necessitats cognitives i emocionals que necessiten alumnat i famílies. La por que ens transmeten les autoritats i el distanciament social que ens exigeixen són indicadors que aniran en contra d'una tasca pedagògica de qualitat. A sobre, aquest pla representa una discriminació entre l'alumnat: què vol dir la diferència entre l'alumnat Fase 1 i Fase 2? Qui i sota quins criteris selecciona l'alumnat per anar a escola? Qui vetllarà per les diferències en l'acompanyament emocional ja que no tothom tindrà el mateix? Per tant, aquesta crisi exigeix solucions excepcionals i han de garantir el benestar físic, mental i pedagògic d'infants, famílies i professorat. I això passa per no obrir els centres educatius.</p> <p>Emparant-se en el Decret d'Autonomia de Centres, el Departament responsabilitza els equips directius, que no tenen ni marge econòmic ni recursos humans per poder garantir la seguretat. A<strong>pel•lem a aquesta «autonomia» i cridem els equips directius per a que de forma unitària prenguin la iniciativa i desobeeixin les ordres d'obertura atenent a la responsabilitat d'oferir un entorn segur i saludable per a tothom.</strong></p> <p>Convidem al <strong>Departament a elaborar un protocol d'obertura prudent basat en factors sanitaris, socials i educatius, no econòmics</strong>, que no responguin únicament a pressions empresarials que precipiten aquestes decisions. Un pla com aquest no pot ser operatiu fins a inicis del proper curs. No estem disposats a convertir els centres en laboratoris ni a ser els següents conillets d'Índies després de la desatenció i la imprudència que l'administració ha comès amb el personal que treballa en centres mèdics i d'atenció a la 3a edat.</p> <p>Aquest ha de ser un pla concret i dotat de recursos econòmics, humans, materials, d'infraestructures, etc. Un pla que englobi el retorn de la totalitat de l'alumnat, evitant l'augment de la desigualtat educativa que s'està produint actualment. Per tant, des de CGT Ensenyament entenem que l'elaboració d'aquest protocol de reobertura dels centres educatius no poden faltar les persones representants dels treballadors i unes <strong>MESURES DE MÍNIMS com les següents</strong>:</p> <p>1. <strong>Dotació doblada de personal docent</strong> com principal mesura per atendre l'alumnat.<br class='autobr' /> 2. <strong>Adquisició de tests PCR </strong> pel personal docent, de suport (neteja, menjadors, etc.) i alumnat.<br class='autobr' /> 3. <strong>Dotació de personal sanitari en plantilla</strong> pels centres educatius per fer tasques de prevenció i reforç en hàbits sanitaris de seguretat individual i col•lectiva.<br class='autobr' /> 4. <strong>Dotació de suficients recursos sanitaris</strong>: termòmetres pel control rutinari de temperatura, guants, mascaretes (d'ús obligatori enlloc de voluntari), gels desinfectants, etc. i tot el que les autoritats sanitàries convinguin.<br class='autobr' /> 5. <strong>Dotació de personal de neteja durant l'horari escolar </strong> (mínim de 9 a 16 h), fent èmfasi en la neteja i la higiene de WC i menjadors. Demanem la internalització del servei de neteja.<br class='autobr' /> 6. <strong>Gestió seriosa dels espais on s'han de disposar les aules per a l'alumnat</strong>, tenint en compte que en escoles d'una línia cal que disposin de 18 espais diferenciats (també a nivell acústic) i en les escoles de dos línies cal espais per a 36 aules, segons les ràtios aprovades i que d'entrada semblen adients.<br class='autobr' /> 7. <strong>Demanem als Departaments que correspongui la gestió seriosa, ferma i duradora de les mesures de conciliació laboral i familiar</strong> tan necessàries i que no poden recaure de cap manera exclusivament en l'escola (el teletreball, els permisos retribuïts no recuperables, etc.). Per tant, que el Departament d'Educació conjuntament amb les administracions pertinents garanteixin els ingressos necessaris i les mesures laborals adequades per a que les famílies puguin seguir acompanyant als seus infants des de casa.</p> <p>Apel•lem al sentit comú del Departament per tal de retirar a temps el seu despropòsit de reobertura aquest mes de juny si no es compleixen els mínims esmentats. Entenem que en cas de reobertura dels centres l'1 de juny, el Departament redueix i supedita la seva tasca educativa i social i es posa en mans de lobbies de pressió econòmica. Fet que farà fefaent que els actuals dirigents no poden continuar per la seva manca de valoració pedagògica i humana de la tasca educativa i la seva falta d'independència.</p> <p>Per tant, si no es tenen en compte aquestes demandes, i després ens hem de lamentar de les conseqüències que aquesta mala gestió pot comportar, <strong>exigirem la dimissió del Conseller Bargalló i tots els Directors Territorials juntament amb els seus assessors i seguirem convocant les mobilitzacions necessàries, si convé també la VAGA INDEFINIDA</strong>, fins que la seguretat sanitària i l'educació siguin la prioritat del Departament.</p> <p>Fem una crida social<strong> demanant el recolzament de tota la societat i especialment de les famílies, a que la reobertura dels centres educatius sigui segura,</strong> per motius educatius i socials. I exigim que es posi en valor i es doni reconeixement permanent i sense fissures a la importància de la tasca social que fem el personal docent i de suport educatiu. Exigim que s'aturi la degradació de la imatge de la nostra professió, que posa pel davant de tot el benestar emocional i educatiu del nostre alumnat. Per acabar, volem manifestar el nostre suport incondicional a totes els centres educatius, als equips directius, al professorat i a les famílies davant de tant dubte i el menyspreu que han tingut per part del Departament.</p> <p><strong>CGT ENSENYAMENT </strong> <br class='autobr' /> 23 de maig 2020</p></div> De les treballadores del SEPE a la ciutadania i en resposta a Josep Ginesta secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13393 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13393 2020-05-21T09:09:08Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats COVID-19 <p>Des de la CGT hem vist en els darrers dies moltíssimes noticies referents al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal): “no arriba a tramitar més ERTES, error en tramitacions d'atur, no treballen bé, ¿Què estan fent?”,... Des de la CGT al SEPE volem explicar a tota la societat a què es deu el fet de que el SEPE estigui col•lapsat. <br class='autobr' /> El personal del SEPE ESTÀ DEDICANT MOLTES HORES FORA DE JORNADA, TARDES, FESTIUS, etc, amb els seus propis recursos, des de casa amb seu ordinador, llum, telèfon i tot al (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot158" rel="tag">COVID-19</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton13393-025dc.jpg?1590086533' width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p>Des de la CGT hem vist en els darrers dies moltíssimes noticies referents al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal): “no arriba a tramitar més ERTES, error en tramitacions d'atur, no treballen bé, ¿Què estan fent?”,... <strong>Des de la CGT al SEPE volem explicar a tota la societat a què es deu el fet de que el SEPE estigui col•lapsat</strong>.</p> <p>El personal del SEPE ESTÀ DEDICANT MOLTES HORES FORA DE JORNADA, TARDES, FESTIUS, etc, amb els seus propis recursos, des de casa amb seu ordinador, llum, telèfon i tot al que cal per teletreballar. Sense tenir en compte la seva pròpia salut laboral, que sens dubte els hi acabarà passant factura, perquè és plenament conscient de que de la seva feina depèn l'economia de molts ciutadans i ciutadanes que ho estan passant molt malament.</p> <p>El SEPE no pot més perquè és un servei públic al que mai se li ha donat la deguda importància. Ens trobem en situació de falta de personal.</p> <p>La mitjana d'edat de la plantilla del SEPE és de més de cinquanta anys. En els darrers temps molts s'han jubilat i molts altres ho faran en els propers anys. <br class='autobr' /> L'administració ha contractat més de 1000 persones a tota Espanya, 81 per a tot Catalunya, en interinatge aquest personal arriba tard i malament. És personal que actualment es troba en formació, i per tant, no pot fer treball efectiu. I quina hauria de ser la solució? Doncs haver cobert aquestes places ABANS. Però aquesta situació de falta de personal ja és prèvia, i tot i la incorporació d'última hora insistim, seguirà faltant personal per afrontar el futur del SEPE. Aquesta situació de pandèmia, com a altres serveis públic, només ha posat sobre la taula les demandes històriques que hem fet com a CGT.</p> <p>D'altra banda ens trobem en una situació on hi ha un número de baixes important fruit del COVID i la falta de prevenció a molts serveis provincials. La manca de Seguretat i Salut als centres de treball implica que hi hagi més gent de baixa, com passa arreu i per tant, encara fa més necessari més contractació per cobrir aquestes baixes.</p> <p>Tot i així el compromís del personal del SEPE que és plenament conscient de que són un servei públic al servei dels ciutadans i ciutadanes s'està implicant fent un munt d'hores extres que NO s'estan pagant. La solució del SEPE és oferir-nos més dies d'assumptes propis. Imagineu que succeeix si falta personal i ens agafem vacances...,malgrat que, la direcció provincial de Barcelona encara no ha fet seva la instrucció dictada per la Direcció General pel que fa a compensació d'hores. És a dir, aquí es cobra menys pels dies festius treballats i es regala l'excés horari dels laborables.</p> <p>També hem pogut llegir que ningú es pot posar en contacte amb el número telefònic del SEPE, lamentablement no ens podem escandalitzar veient el número de persones dedicades a aquesta tasca mal pagada i que és de les més dures a desenvolupar a nivell psicològic.</p> <p>Respecte a les mancances que observem al SEPE, volem informar a la societat que el programari del SEPE deixa bastant que desitjar. Quan el programa del SEPE deixa de respondre NO podem seguir treballant. I això passa cada dos per tres amb la desesperació que això comporta als propis treballadors i treballadores que dediquen hores i hores a no poder resoldre problemes davant de l'ordinador.</p> <p>Per últim, estem fartes de veure com aquelles persones que haurien d'encarregar-se de gestionar els recursos públics, és a dir la Generalitat i L'Estat no són efectius a l'hora de posar solucions i més aviat, alguns encara posen més pals a les rodes, en comptes de posar solucions només fan que recollir reclamacions sense posar solucions. Dins d'aquest enfrontament destaquem el paper que el Sr Ginesta vol interpretar recollir les reclamacions del SEPE amb una bústia de correu, a la que no farem referència per no entrar en el seu joc, que te una motivació merament política, i per això, allunyada de la preocupació per si les treballadores cobren o no, als quals fa servir com a simple pretext per a realitzar un atac polític al govern central.</p> <p><strong>Josep Ginesta, Secretari de treball i afers socials de la Generalitat, abans de recollir i reclamar des de la CGT et diem OFEREIX SOLUCIONS.</p> <p>Estem fartes i farts de trobar-nos enmig d'una guerra bruta i absurda, de “… i tu més” entre la Generalitat de Catalunya i L'Estat.</strong></p></div> CGT LLeida denuncia la situació de col.lapse de l'administració pública de l'estat (AGE) i en defensa de les seves treballadores http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13392 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13392 2020-05-19T09:01:03Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicats COVID-19 <p>Des de la secció sindical de l'AGE (Administració General de l'Estat) de la CGT de Lleida volem tornar a denunciar l'estat dels treballadors/es de l'administració pública quan ja portem 60 dies des de les primeres mesures per fer front a l'actual pandèmia. Pel que fa als denominats servidors públics, continuem en una mena de limbe: molts no sabem ni on som, ni en quines condicions. La pressa de decisions a nivell territorial (perifèric) –si no nul•la, gairebé– no ha sabut traduir convenientment les (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot158" rel="tag">COVID-19</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH100/arton13392-cfd51.jpg?1590086533' width='150' height='100' /> <div class='rss_texte'><p>Des de la secció sindical de l'AGE (Administració General de l'Estat) de la CGT de Lleida volem tornar a denunciar l'estat dels treballadors/es de l'administració pública quan ja portem 60 dies des de les primeres mesures per fer front a l'actual pandèmia. Pel que fa als denominats servidors públics, continuem en una mena de limbe: molts no sabem ni on som, ni en quines condicions. La pressa de decisions a nivell territorial (perifèric) –si no nul•la, gairebé– no ha sabut traduir convenientment les urgents resolucions de març i abril del centre directiu (Madrid) de l'AGE, que estan redactats com si formessin part d'un protocol estàndard. Situació que genera desconcert, inseguretat i indefensió davant les instruccions disperses que ens donen. A hores d'ara, tampoc no hi ha EPIs (ni molt menys), només alguna mena de proposta per a fer el test del virus a determinat personal en situació de vulnerabilitat.</p> <p>Sembla com si una part importantíssima de l'estructura administrativa no formés part del que s'anomenen serveis essencials; i una part de la seva gestió té molta importància per les seves repercussions al conjunt dels ciutadans/es. La pandèmia ha aturat de cop l'activitat productiva de gairebé tots els sectors i la resposta del “pare” Estat (així autoproclamat amb l'estat d'alerta) ha estat la de posar en marxa i fomentar la figura dels ERTO, aplaudits de forma general.</p> <p>Però sense entrar en el fons de cadascun d'aquests expedients i la seva honesta o no motivació, la seva gestió passa invariablement per un tràmit administratiu. L'exemple paradigmàtic és el SEPE (de retruc també aquí el SOC), que ha passat d'una situació límit mantinguda en el temps a un desbordament absolut. Aquest col•lapse afecta desenes de milers de persones que de sobte no tenen feina i els minsos ingressos promesos no arriben per “falta de recursos administratius”. També podem dir cosa semblant d'estructures bàsiques com l'INSS o la TGSS, tot serveis bàsics per a totes les persones.</p> <p>Com s'ha vist amb la qüestió sanitària, a l'administració també tastem les conseqüències del desballestament de tot allò que és públic programat durant els últims lustres. Ja fa molts anys que sentim en carn pròpia allò d'“aprimar l'administració” (com a la sanitat, l'obra pública, etc.). Ara estem en una situació urgent (d'acord que potser mai no s'està al 100% preparat) en la que estem molt prims i això encara ens fa passar gana.</p> <p>És tot un conjunt. Si ampliem el focus i mirem, per exemple, el Departament de Justícia comprovarem el seu col•lapse. Situació que resulta un entrebanc insuperable a l'hora d'obtenir un document (partida de naixement, defunció...) necessari per anar a justificar, a un altre departament, l'obtenció d'una prestació que, per minsa que sigui, per a molta gent és l'últim recurs de supervivència.</p> <p>Són ja 60 dies. Això va per llarg i encara no se'ns aporta un termini curt, transparent i coherent amb la greu situació.</p> <p><strong>Exigim solucions immediates!<br class='autobr' /> Secció sindical AGE Lleida</strong></p></div> Transport Sanitàri de Catalunya vulnera la majoria de normes de PRL en relació amb el covid 19 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13391 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13391 2020-05-18T13:09:21Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Per la present venim a comunicar-vos la Resolució d'Inspecció de Treball 8/0008472/20, interposada per aquesta Seccion Sindical, a data i rebuda el 29 d'Abril, si bé i fins avui, no hem tingut temps per a realitzar el comunicat, a causa d'altres temes, derivades d'aquesta. <br class='autobr' /> 1 - Treballadors amb risc sensible : Fa unes setmanes des d'aquesta Secció Sindical, detectem que hi havia treballadors/es, que no havien estat notificats dels seus drets, preguntant a l'empresa la resposta va ser: Tens la (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique27" rel="directory">Salut laboral / Prevenció de riscos</a> <img class='spip_logo spip_logo_right spip_logos' alt="" style='float:right' src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH84/arton13391-445fd.jpg?1590086533' width='150' height='84' /> <div class='rss_texte'><p>Per la present venim a comunicar-vos la Resolució d'Inspecció de Treball 8/0008472/20, interposada per aquesta Seccion Sindical, a data i rebuda el 29 d'Abril, si bé i fins avui, no hem tingut temps per a realitzar el comunicat, a causa d'altres temes, derivades d'aquesta.</p> <p><strong>1 - Treballadors amb risc sensible </strong> : Fa unes setmanes des d'aquesta Secció<br class='autobr' /> Sindical, detectem que hi havia treballadors/es, que no havien estat notificats dels seus drets, preguntant a l'empresa la resposta va ser: <i>Tens la patologia controlada ja que prens la medicació, continua treballant</i>. Després de la intervenció d'aquesta Secció Sindical, 4 treballadors en pocs dies, inclòs al qual se li comunica que ha de treballar, estan de baixa.</p> <p>L'Empresa ara comunica que procedirà a la realització d'un expedient, prèvia visita als treballadors per part d'un metge als seus domicilis, i es procedirà a donar la baixa laboral. De moment no s'està fent.<br class='autobr' /> Tot això basat en una avaluació de riscos que es sol·licita recentment des d'aquesta Secció, de la qual gaudeixen altres empreses fa ja mes d'un mes, obtenint el silenci per resposta. En aquest sentit cal recordar que en l'actualitat, els treballadors caminen per les bases, sense màscares i incomplint les distàncies de seguretat, i amb material aliè a l'empresa, el qual podria estar contaminat. Ja s'ha interposat denúncia novament.<strong> La inspecció de treball dóna un període de temps per a instaurar un pla integral de riscos laborals, en la denúncia ja venien reflectits aquests temes, i TSC no compleix.</strong></p> <p><strong>2 - </strong> <strong>Rentada i Desinfecció de la roba </strong>: A la avaluació de riscos de Juny del 2018, entre les quals estan la tuberculosi, mardal, sarna, meningitis o tuberculosi. L'empresa reconeix que continuava aplicant, el mateix protocol i sistema de neteja de la roba, sense que les noves circumstàncies s'haguessin tingut en compte. L'empresa fins avui només admetia la neteja per part seva, sempre que hi hagués hagut fluïts, secrecions, excrecions, sang. En aquest document es fa esment exprés al fet que l'empresa es farà càrrec de la neteja de la roba de treball en els casos que s'hagi infectat la roba, o existeixi la possibilitat, de contacte amb l'agent biològic.<strong> L'inspecció de treball, dóna un període de temps, per a instaurar, un pla integral de riscos laborals</strong>.</p> <p><strong>3 -</strong><strong> Falta dels EPI, com a màscares o bé bosses de plàstic com a bates d'infecciosos</strong>: Per la naturalesa de les seves activitats l'empresa sempre ha tingut a la disposició dels Treballadors EPIS, arran de l'inici de la situació actual, no hi ha suficients unitats i l'empresa (TSC), no pot garantir que els treballadors es trobin totalment protegits. Així mateix la Inspecció de Treball, remarca la sentència relativa als EPIS, desinfecció de roba, vehicles, bases assistencials, realitzar test, contra TSC Girona i Alt Maresme, per part de STSG. Des de la CGT queda clar que l'empresa no dota als treballadors dels EPIS, i com va passar a Ambuiberica a Euskadi, pertanyent al mateix grup empresarial: <strong>Vulnerària el Dret a la Salut tant dels Treballadors, com de la resta de la població, de manera flagrant</strong>.</p> <p><strong> 4 - Productes de neteja</strong>: Després de lliurar les fitxes dels productes, l'Empresa TSC, els van notificar al SEM-112, perquè els donés el vistiplau. En sol·licitar aquesta documentació, així com la confirmació del SEM-112, no van ser notificats. A més Inspecció de Treball també adverteix a TSC sobre l'existència d'un llistat de productes de neteja, que garanteixen l'adequada desinfecció dels llocs de treball, per la qual cosa s'haurà de verificar que els productes actualment s'estan emprant, compleixen els requisits.</p> <p><strong>Secció Sindical de la CGT. <br class='autobr' /> Vilanova i la Geltru 18/05/2020</strong></p> <dl class='spip_document_8782 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/resolucion_inspeccion_covid-19.pdf' title='PDF - 134.8 kB' type="application/pdf"><img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png?1590086533' width='52' height='52' alt='' /></a></dt> </dl></div>