CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Acords sobre 'Qüestió nacional: aspectes socials, culturals i lingüístics' del IV Congrés de la CGT de Catalunya, realitzat del 22 al 24 de maig de 1992 a Lleida http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12644 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12644 2017-10-18T23:46:59Z text/html ca Coordinació del Catalunya Alliberament Nacional Anarquisme Moviments Socials <p>Per tal de complementar els acords 'Autonomia, nacionalisme i CNT. Resolució del II Congrés de la CNT (ara CGT) de Catalunya. Barcelona, 9 - 10 de novembre de 1985', que ja vam publicar en el web de CGT Catalunya (http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9521), publiquem ara els acords sobre 'Qüestió nacional: aspectes socials, culturals i lingüístics' del IV Congrés de la CGT de Catalunya, realitzat del 22 al 24 de maig de 1992 a Lleida, uns acords que, tenint en compte la situació que s'està (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique10" rel="directory">Notícies</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot139" rel="tag">Alliberament Nacional</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot51" rel="tag">Anarquisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot120" rel="tag">Moviments Socials</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L107xH150/arton12644-2fb57.jpg" width='107' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><i>Per tal de complementar els acords 'Autonomia, nacionalisme i CNT. Resolució del II Congrés de la CNT (ara CGT) de Catalunya. Barcelona, 9 - 10 de novembre de 1985', que ja vam publicar en el web de CGT Catalunya (<a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9521" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow'>http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9521</a>), publiquem ara els<strong> acords sobre 'Qüestió nacional: aspectes socials, culturals i lingüístics' del IV Congrés de la CGT de Catalunya, realitzat del 22 al 24 de maig de 1992 a Lleida</strong>, uns acords que, tenint en compte la situació que s'està vivint a Catalunya en aquests moments, són d'una vigència i una actualitat inqüestionables.</i></p> <p><strong>QÚESTIÓ NACIONAL: ASPECTES SOCIALS, CULTURALS I LINGÜÍSTICS</strong></p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> INTRODUCCIÓ</p> <p>La Resolució sobre autonomia i nacionalisme aprovada en el Congrés de Catalunya de 1985 plantejava unes bases generals sobre la qüestió, que considerem plenament vigents com a directrius de l'acció del sindicat en aquesta matèria.</p> <p>Una primera resolució que hom proposa, doncs, a aquest Congrés, és la ratificació de la Resolució de novembre de 1985 com a marc vigent pel que fa a la línia de la CGT respecte a la qüestió nacional en general, i la catalana en particular. Així mateix, ratificar les propostes d'acció directa que acompanyaven l'esmentada resolució, en tant que objectius sobre els que cal encara seguir treballant.</p> <p>Tanmateix, cal concretar el sentit d'aquest marc, en funció de l'actual situació i de les perspectives futures, ja que el nostre sindicat, per tal d'acomplir la seva vocació d'ocupar un espai capdavanter en la lluita de les classes populars per la seva emancipació, necessita traduir en una línia d'acció social i política concreta els principis generals aprovats en el passat Congrés.</p> <p>En efecte, la tradició de catalanisme popular desenvolupada per alguns dels més importants militants de la Confederació -com ara Salvador Seguí o Joan Peiró-, la convicció que la tasca de la CGT com a sindicat transformador ha d'abastar tots els aspectes de la lluita popular, així com la nostra decidida contribució a la normalització i al redreçament del nostre país des de l'òptica de la defensa dels interessos de les classes populars, cal que inspirin l'actuació de la Confederació.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> EL MARC POLÍTIC I LA QÜESTIÓ NACIONAL</p> <p>Després de més de deu anys de vigència de la Constitució Espanyola i de l'Estatut d'Autonomia, el nostre poble no ha assolit encara els objectius de llibertat i democràcia que inspiraren la lluita contra l'anterior règim.</p> <p>El sistema social i polític derivat de la reforma política, s'ha mostrat incapaç de fer avançar el procés d'autogovern cap a la plena sobirania nacional, i incompatible amb un projecte de societat igualitària i ecològica.</p> <p>La política seguida pel Govern Central i pel Govern de la Generalitat, ambdues en plena consonància de fons, ha aguditzat els problemes ecològics del nostre territori, ha accentuat les desigualtats socials en el sí de la nostra societat, i ha augmentat la dependència de la nostra economia de la inversió i la indústria multinacionals.</p> <p>El contingut d'aquesta política i l'absència de veritable poder polític en les institucions autonòmiques impedeix a aquestes la solució de les demandes socials més significatives, palesant doncs, de forma clara, un esgotament de les possibilitats de l'actual marc jurídico-polític i la necessitat de canviar-lo sobre la base d'un nou projecte nacional.</p> <p>En efecte, l'anomenada Transició democràtica, com a conseqüència d'una reforma i no d'una ruptura política amb el règim anterior, ha institucionalitzat, sota forma democràtica, una doble opressió: social, ja que consagra un sistema de desigualtat i de no democràcia econòmica, i nacional, ja que no reconeix la sobirania nacional al nostre poble, ni contempla la possibilitat que aquest pugui exercir el dret a l'autodeterminació. La Constitució i l'Estatut d'Autonomia en són la base jurídico-política. D'aquesta manera l'actual marc jurídico-polític espanyol conculca un dret fonamental de tots els pobles i nacions, recollit en els principals textos del dret internacional.</p> <p>El protagonisme i responsabilitat d'aquest Pacte d'Estat corresponen no només a les forces centralistes, sinó també a les classes dominants catalanes.</p> <p>Les paraules de Salvador Seguí en el seu discurs a l'Ateneu de Madrid de 1919, ressonen, doncs, avui amb plena actualitat:<br class='autobr' /> ..."Nosaltres, ho dic aquí, a Madrid, i si convé a Barcelona, som i serem contraris a aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana, no per assolir la llibertat de Catalunya, sinó per poder defensar millor els seus interessos de classe i sempre amatents a malmetre les reivindicacions del proletariat català. I jo us puc assegurar que aquests reaccionaris que s'autoanomenen catalanistes, com el que més, temen el redreçament nacional de Catalunya, en el cas que Catalunya no els restés sotmesa... En canvi, nosaltres els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdriem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens fa por..."</p> <p>Efectivament, l'objectiu dels que lluitem per l'emancipació del nostre poble cal que sigui la ruptura i superació d'aquest Pacte d'Estat, en el doble terreny nacional i social, així com la consecució de l'hegemonia cultural, social i política de les classes populars.</p> <p>Davant d'aquesta realitat, creiem imprescindible desenvolupar i implantar un projecte nacional alternatiu basat en un model democràtic de societat solidària i igualitària. Un model de societat en que prenguin veritable cos i existència els valors col·lectius enfront de l'individualisme consumista, en que el model de desenvolupament esdevingui autònom i ecològic enfront de la dependència i la destrucció de la terra, en què la democràcia sigui realment participativa, en què la sobirania nacional del nostre poble substitueixi la dominació de l'Estat.</p> <p>En aquest nou projecte l'Autodeterminació, en tant que aprofundiment de la democràcia, és avui una reivindicació i un objectiu fonamentals.</p> <p>L'exercici de l'Autodeterminació, en el marc d'un nou projecte nacional, cal que vagi acompanyat d'una nova forma d'entendre la política i la societat, basada en l'autoorganització permanent de les classes populars; en la participació directa dels ciutadans i ciutadanes en tots els afers que afecten la vida col·lectiva; en la superació d'una falsa democràcia que redueix i limita la participació política al vot; en la cultura política de la mobilització.</p> <p>L'autodeterminació és, abans que res, l'autoafirmació de sobirania d'un poble i, com a primera conseqüència d'aquesta, l'autoorganització i l'autogestió col·lectives per tal de fer front als problemes socials, econòmics, ecològics, culturals i polítics.</p> <p>Aquest plantejament reprèn i actualitza la tradició federalista, com una de les aportacions més rellevants i singulars de la tradició llibertària i anarcosindicalista, de la que la CGT pren bona part del seu ideari i de la seva filosofia d'actuació.</p> <p>Quan l'anarquisme català es diu, doncs, enemic de la política, no és per tal de prendre posicions apolítiques, sinó per tal de criticar el politicisme que desvirtua el potencial revolucionari dels moviments socials. L'utòpic, per al projecte llibertari, és la pretensió que el simple parlamentarisme, que d'altres reivindiquen des d'un suposat realisme, pot ser el motor de transformacions profundes en la societat. La prioritat és salvaguardar i servir l'autonomia individual contra l'autoritat, la de les classes populars contra les classes dominants, la de la societat contra l'Estat.</p> <p>El concepte d'autodeterminació que reivindiquem correspon, doncs, plenament al nucli fonamental de la tradició llibertària: un pas fonamental en la destrucció de l'Estat i en l'autoorganització federal dels pobles.</p> <p>Aquests plantejaments prenen la seva font en els propis orígens del pensament anarquista.</p> <p>Bakunin defensa explícitament l'autodeterminació nacional en la seva obra "Federalisme, socialisme i antiteologisme": <br class='autobr' /> ..."Volem plena llibertat per a totes les nacions, amb el dret a una plena autodetrminació per a cada poble... Del fet que un país hagi format part d'un Estat, malgrat que s'hi hagués agregat lliurement, no es desprèn de cap manera l'obligació de restar sempre associat a aquest Estat. Cap obligació perpètua podria ser acceptada per la justícia humana... i no reconeixerem mai altres drets ni altres deures que els que es funden en la llibertat..."</p> <p>Tanmateix, la tradició anarquista impulsada per Bakunin o pel mateix Proudhon, planteja també l'oposició a la creació d'un Estat-Nació. Per tal que la nació visqui lliure cal la desaparició de l'Estat, només així serà possible que el poble resti lliure de la màquina de poder burocràtica i militar.</p> <p>El nsotre concepte d'autodeterminació s'inserta, doncs, en aquesta tradició llibertària, federalista i antiestatista. La seva base és el principi de lliure organització popular. Un cop subvertit l'ordre autoritari, cal que el poble s'autoorganitzi en base a la lliure federació de municipis, comarques i nacions solidàries.</p> <p>Com hem dit, però, més amunt, el dret d'autodeterminació no pot ser exercit sense un subjecte col·lectiu facultat per a exercir-lo, sense un poble sobirà. L'actual marc polític espanyol i el futur marc europeu no reconeixen al poble català aquesta sobirania i, per tant, la facultat d'exercir el dret d'autodeterminació i a elegir lliurement les seves pròpies formes d'organització social, política i econòmica.</p> <p>Les paraules de Joan Peiró a "La Tierra" (Madrid 1932) il·lustren encara aquesta realitat:<br class='autobr' /> ..."Aquí està l'Estatut de Catalunya...; han estat els dos segles de submissió sota el jou de magistrats i militars incapaços de comprendre l'ànima dels catalans, els que crearan aquest estat passional que culmina amb la mesquina donació d'un Estatut, que ni tan sols arriba a aquell que fou elaborat en les muntanyes de Núria i que dóna encara molta menys satisfacció als anhels federalistes de l'esperit català..."</p> <p>La realització del nostre projecte federalista demana, doncs, la ruptura prèvia amb l'actual marc estatal. El procés de lluita per aquesta ruptura i el seu assoliment deslliuraran el poble català de les trabes que li impedeixen autoorganitzar-se, a la vegada que esdevindran l'escenari en que aquest podrà experimentar noves formes d'organització política, social i econòmica de caràcter alternatiu.</p> <p>Per tal que aquests objectius siguin plenament assolits cal un capgirament radical de l'actual situació política. Això només serà possible sobre la base d'un llarg procés de sensibilització i mobilitzacions populars i de la consolidació d'un contrapoder social i polític capaç de conduir una situació de canvi popular a l'Estat, de signe alternatiu i democràtic.</p> <p>En aquest terreny el sindicalisme i la lluita nacional no apareixen com a contradictoris sinó com a indisociables. Conjuntament defineixen un àmbit social i polític on realitzar la confluència de moviment obrer i moviment popular sota un objectiu comú: l'emancipació col·lectiva (nacional) i social del nostre poble.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> MARC D'ACTUACIÓ SOCIAL I POLÍTICA DE LA CGT EN RELACIÓ A LA LLUITA NACIONAL</p> <p>Tot i les reformes polítiques dels últims anys, el nostre poble no solament no ha assolit els objectius d'autodeterminació que des de sempre han format part de les seves lluites d'alliberament, sinó que, a més, pel seu caràcter de miratge democràtic, aquestes reformes han dut a una acceptació conformista de l'actual marc jurídico-polític, com si aquesta fos l'única estructura possible d'assolir.</p> <p>Davant la necessitat de sortir d'aquesta situació, s'imposa unir tots els esforços per superar els models limitadors de les nostres llibertats individuals i col·lectives, i posar les condicions per tal que el dret d'autodeterminació comenci a ser exercit en els fets, com a pas imprescindible per obtenir el reconeixement de la plena sobirania del poble català.</p> <p>En aquesta línia, la CGT treballarà al costat d'aquelles persones, col·lectius i moviments compromesos en la recerca d'una societat participativa i de democràcia directa; que afavoreixi la plena igualtat social i econòmica; que satisfaci els drets i les reivindicacions de les classes populars; amb un desenvolupament autònom, solidari i ecològic; antimilitarista i no patriarcal; integrada de tota la nació catalana; no discriminatòria per raons d'origen o d'opció; i de cooperació plena en el marc d'unes noves relacions entre els pobles.</p> <p>La CGT parteix d'una concepció de la política i de la societat basada en l'autoorganització col·lectiva i en la participació directa i permanent dels ciutadans i ciutadanes en tots els àmbits de la seva vida; en la superació, per tant, d'una concepció de la democràcia que redueix i limita la participació a les eleccions i al vot; en la cultura política que es manté creativa en la mobilització.</p> <p>Per això, la CGT fomentarà la participació popular i desenvoluparà estructures d'autoorganització i de control respecte els àmbits de decisió política i econòmica, especialment a nivell municipal. Estenent-la a tot el procés polític i econòmic, des de la gestió pública, a l'empresa i als àmbits del consum i dels serveis socials i culturals. Hom concep aquestes formes d'autoorganització com a elements del desplegament de la sobirania del poble català, que li han de permetre l'accés al poder polític i econòmic.</p> <p>La CGT, defugint el nacionalisme com a ideologia, concep la lluita per la sobirania nacional com a lluita política popular, sobre la base del respecte a la diversitat d'identitats i a la igualtat en la ciutadania, per a tots els individus. Així com en la construcció d'una cultura catalana d'arrel popular i enriquida per la pluralitat d'aportacions derivada de la diversitat d'origens dels seus ciutadans i ciutadanes.</p> <p>Així mateix, la CGT s'esforçarà per fer que la llengua catalana assoleixi un ús normal en tot el territori nacional català, és a dir, que constitueixi la llengua comuna i vehicular de relació social, política, econòmica i cultural.</p> <p>La CGT lluitarà per tal que el poble català assoleixi la plena sobirania política, trencant l'actual marc jurídico-polític i en un marc democràtic en el qual es garanteixin i respectin els drets individuals i col·lectius de tots els ciutadans i ciutadanes sense restriccions de cap mena.</p> <p>La CGT serà solidària amb el desenvolupament de la lluita per l'autodeterminació a nivell de tots els Països Catalans, actualment fragmentats i amb processos socials i polítics diferenciats. Treballarà, doncs, per tal d'enfortir les relacions entre els diferents països des de la realitat específica de cadascun, lluitant per la superació de les legislacions, ideologies i polítiques que impedeixen avan´çar cap a la vertebració social, cultural i política necessària per a la construcció i consolidació d'una realitat i d'un projecte nacional comuns.</p> <p>La CGT lluitarà per un veritable internacionalisme solidari, que cal diferenciar clarament de l'interestatisme regnant. Això requereix la solidaritat amb les lluites d'emancipació dels pobles orpimits pels actuals estats-nació, construïts sobre la base de la dominació i la força, en el camí de la construcció d'un nou ordre internacional basat en la lliure federació de pobles lliures i iguals en drets.</p> <p>La CGT participarà de totes aquelles iniciatives coherents amb els plantejaments de la present ponència i a tots els nivells i àmbits de l'acció social i política, defugint les aliances i els pactes estables amb tota mena d'organitzacions que s'allunyin d'aquests plantejaments. Així mateix, defugirà aquelles iniciatives que pretenguin situar la lluita nacional en el marc de propostes de caràcter interclassista i legitimadores de l'actual model de relacions socials.</p> <p>La CGT contribuirà a la reflexió i pràctiques col·lectives orientades a cercar noves formes d'organització social, econòmica i política de la societat, mitjançant les quals el poble català pugui exercir la seva sobirania i el seu dret a la independència, superadores del model que avui representen els actuals estats-nació.</p> <p>La CGT adaptarà progressivament les seves estructures per tal que esdevinguin fuincionals per a l'assoliment de les propostes de la present ponència. Així mateix inclourà aquests plantejaments en la seva acció sindical a tots els nivells.</p> <p>*<i> Podeu llegir tots els acords del IV Congrés de la CGT de Catalunya a l'enllaç <a href="http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/iv_congres_cgtc_22-23-24.5.92_lleida.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/iv_congres_cgtc_22-23-24.5.92_lleida.pdf</a></i></p> <p><span class='spip_document_7723 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/iv_congres_cgtc_22-23-24.5-a2efc.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7724 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/pag.40-deab3.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7725 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/pag.41-a1ce7.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7726 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/pag.42-c0f28.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7727 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/pag.43-c17e7.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7728 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/pag.44-c2353.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p></div> Davant la campanya de difamacions i les amenaces de l'Estat d'intervenir l'Escola Pública: organitzem-nos i mobilitzem-nos! http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12645 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12645 2017-10-18T22:30:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Ensenyament Ensenyament Comunicats <p>Fa uns dies denunciàvem una campanya difamatòria contra el nostre col·lectiu docent acusant-nos d'adoctrinar el nostre alumnat per fomentar l'independentisme i la incitació a l'odi. Com ja dèiem, rebutgem de ple aquestes acusacions i reafirmem que el nostre col·lectiu docent ha treballat i treballa per una escola catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora, que transmeti valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones i (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton12645-4fd46.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Fa uns dies denunciàvem una campanya difamatòria contra el nostre col·lectiu docent acusant-nos d'adoctrinar el nostre alumnat per fomentar l'independentisme i la incitació a l'odi. Com ja dèiem, rebutgem de ple aquestes acusacions i reafirmem que el nostre col·lectiu docent ha treballat i treballa per una escola catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora, que transmeti valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones i per aconseguir que no hi hagi segregació, ni diferències de cap tipus. De la mateixa manera, tornem denunciar la gravetat d'aquestes acusacions que qüestionen la nostra professionalitat i pretenen generar una desconfiança que pot ser molt perjudicial per a la nostra tasca docent i per a la pròpia convivència als centres educatius.</p> <p>Aquests darrers dies aquesta campanya s'ha intensificat amb noves acusacions falses per part de dirigents polítics del partit del Govern de l'Estat i altres partits, entitats i mitjans afins. I el que és encara més greu, ha vingut acompanyada de dos requeriments del propi Ministeri d'Educació al Departament d'Ensenyament per presumptes delictes i violació de la llei per “adoctrinament ideològic” als centres escolars. Aquestes amenaces del Ministre d'Educació en l'actual context de repressió creixent per part de l'Estat i combinades amb l'activació de l'article 155 (que pot suspendre l'autonomia de Catalunya) poden significar una intervenció del nostre sistema educatiu sense precedents des de la fi de la dictadura franquista.</p> <p>És inqüestionable que des de CGT Ensenyament ens hem oposat reiteradament i activa, a les polítiques educatives del Govern de la Generalitat pel que fa a les retallades i a la manca de democràcia als nostres centres educatius emparada en la LEC. Però això no treu que restem impassibles davant els gravíssims atacs que estem patint ara per part del Govern de l'Estat, i menys encara davant la seva intenció de prendre el control del Departament d'Ensenyament per la força amb la finalitat de dur a terme una “purga” que no només afectaria els alts càrrecs, sinó que com tota repressió, i tal com estem veient aquests dies, apuntaria també directament als i a les docents i treballadores de l'educació.</p> <p>Davant de la gravetat d'aquests acusacions i amenaces de l'Estat d'intervenir la nostra escola pública, des de CGT Ensenyament:</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Estem estudiant diferents possibilitats de presentar una querella, amb altres entitats i/o com a sindicat, alhora que exigim la immediata dimissió del Ministre d'educació, Iñigo Méndez de Vigo.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Instem els claustres, AMPAs, moviment estudiantil a fer assemblees per tractar aquest tema i organitzar una resposta com a comunitat educativa.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> En el cas dels claustres i/o assemblees de treballadores, proposem que es valori la possibilitat de convocatòria de vaga/ues si finalment hi ha una intervenció de l'escola pública per part de l'Estat i que ens feu arribar els resultats d'aquest debat.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Proposem que es facin resolucions de claustres, consells escolars, etc, en contra d'aquests acusacions i de qualsevol intervenció del nostre ensenyament públic.</p> <p>Adjuntem dos models, per si els voleu fer servir: un per enviar directament al Ministre d'educació secretaria.ministro@mecd.es (preguem que també ens envieu còpia a nosaltres), i l'altre per demanar resolucions de consells escolars municipals i ajuntaments.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Animem a participar a les mobilitzacions contra la repressió, contra les difamacions al col·lectiu docent i contra la intervenció de l'ensenyament que tindran lloc els propers dies.</p> <p>17 d'octubre del 2017</p> <p><strong>CGT Ensenyament</strong><br class='autobr' /> <a href="http://cgtense.pangea.org/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtense.pangea.org/</a><br class='autobr' /> <a href="http://www.facebook.com/CGTENSE" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.facebook.com/CGTENSE</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/CGTEnsenyament" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTEnsenyament</a></p></div> Perquè el que està passant NO ÉS NORMAL, el dijous 19 d'octubre trenquem la falsa normalitat http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12642 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12642 2017-10-18T09:39:58Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comunicats Mobilitzacions laborals Antirepressió <p>Manifest de la Plataforma unitària contra la repressió i pels drets i les llibertats<br class='autobr' /> Dijous 19 d'octubre, Jornada mobilitzacions que trenquin amb la falsa normalitat a les 7 del matí i a la tarda concentracions davant les subdelegacions del govern a les 18h.<br class='autobr' /> La Plataforma unitària contra la repressió i pels drets i les llibertats, conformada pels principals sindicats alternatius que van convocar la vaga general del dia 3 d'octubre, moviments socials, organitzacions polítiques, i diversos CDRs. (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot63" rel="tag">Antirepressió</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH107/arton12642-ee7a3.jpg" width='150' height='107' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Manifest de la Plataforma unitària contra la repressió i pels drets i les llibertats</strong></p> <p>Dijous 19 d'octubre, Jornada mobilitzacions que trenquin amb la falsa normalitat a les 7 del matí i a la tarda concentracions davant les subdelegacions del govern a les 18h.</p> <p>La Plataforma unitària contra la repressió i pels drets i les llibertats, conformada pels principals sindicats alternatius que van convocar la vaga general del dia 3 d'octubre, moviments socials, organitzacions polítiques, i diversos CDRs.</p> <p>Avui reunides al col·lectiu Ronda constatem que l'ofensiva repressiva de l'Estat espanyol té com objectiu no només avortar la lliure determinació de Catalunya, sinó retallar drets i llibertats conquerides mitjançant anys de lluita.</p> <p>De fet l'Estat i les patronals estan atacant el dret de vaga, portant als jutjats diverses convocatòries de vaga general. Obstacle que es suma tant a la limitació dels motius per fer vaga com al termini de 10 dies naturals, per poder convocar una vaga general legalment.</p> <p>La situació amb dues persones empresonades per motius polítics, l'ultimàtum del govern de l'Estat espanyol per aplicar l'article 155 ens fa cridar a una jornada de mobilitzacions el dijous 19 d'octubre. Mobilitzacions que trenquin amb la falsa normalitat a les 7 del matí i a la tarda concentracions davant les subdelegacions del govern a les 18h.</p> <p>Barcelona</p> <p>17 d'octubre del 2017</p> <p><strong>CGT Ensenyament</strong><br class='autobr' /> <a href="http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4974" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4974</a></p> <p><span class='spip_document_7719 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH355/trenquem_normalitat-91539.jpg' width='500' height='355' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7720 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH698/trenquem_normalitat_manifest-fe599.jpg' width='500' height='698' alt="" /></span></p></div> Sobre brúixoles, mapes i altres coses http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12643 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12643 2017-10-18T09:30:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Mobilitzacions laborals Alliberament Nacional Anarquisme Antirepressió <p>Els que em coneixen saben que sóc una persona poc amiga d'allò que han anomenat “procés”. De fet, els que em coneixen bé saben dels meus dubtes i de les meves reticències a la participació d'una part dels moviments socials en la política institucional. Però vist la proliferació d'opinions al voltant de l'actitud que ha pres la major part de l'anarcosindicalisme, intentaré jo també exposar de forma molt sintètica el que vinc pensant aquests dies.<br class='autobr' /> La realitat actual que viu Catalunya no és una situació en la (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique55" rel="directory">Articles opinió</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot139" rel="tag">Alliberament Nacional</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot51" rel="tag">Anarquisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot63" rel="tag">Antirepressió</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L102xH150/arton12643-6e098.jpg" width='102' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Els que em coneixen saben que sóc una persona poc amiga d'allò que han anomenat “procés”. De fet, els que em coneixen bé saben dels meus dubtes i de les meves reticències a la participació d'una part dels moviments socials en la política institucional. Però vist la proliferació d'opinions al voltant de l'actitud que ha pres la major part de l'anarcosindicalisme, intentaré jo també exposar de forma molt sintètica el que vinc pensant aquests dies.</p> <p>La realitat actual que viu Catalunya no és una situació en la que ens trobem cada dia. Allò que s'ha anomenat “procés” ha desembocat en un conflicte polític de primer ordre, que ha implicat a amplis sectors de la població. Entre aquests, una part de la burgesia catalana. La contundència amb la que ha respòs l'Estat i la conseqüent resposta de la població han generat una situació d'excepcionalitat política en la que, mal que ens pesi, els i les llibertàries, ens hem hagut de posicionar.</p> <p>Davant d'aquesta disjuntiva, s'han dibuixat diversos posicionaments. Per sort, penso que la CGT de Catalunya ha estat, i continua estant, a l'alçada del moment que vivim, sortint al carrer i plantant cara a aquesta escalada repressiva de l'Estat amb les eines que ens caracteritzen com a sindicat. Però també han sorgit posicionaments contraris a que una organització com la nostra engegui la seva maquinària de lluita per intervenir en aquest conflicte.</p> <p>El primer d'aquests és el d'algunes de les companyes de fora de Catalunya. Un posicionament “equidistant”, que no opina, i que quan ho fa, ho fa amb un to paternalista, amb un “vigileu què feu”, no sigui que això entri en contradicció amb la puresa i la genuïnitat de la nostra organització. Potser, penso, el que en realitat no agrada gaire és que la CGT de Catalunya decideix i tingui iniciativa sense “comptar amb la resta de companys de l'Estat Espanyol”. Dit d'una altra forma, posar en pràctica l'autonomia que com a organització anarcosindicalista ens hem dotat.</p> <p>L'altre, que s'amaga darrere també un suposat purisme ideològic, és la d'aquells que reneguen d'una resposta anarcosindicalista en tant que el conflicte actual a Catalunya és de caire “polític”. I no és que només sigui de caire polític si no que, a més, és un conflicte nítidament burgés. Un conflicte entre nacionalismes que no fa altra cosa que utilitzar la classe treballadora per a que sigui aquesta la que aboca la sang a les trinxeres mentre ells continuen guanyant diners als despatxos. Per continuar amb un “nosaltres també hem patit la repressió”, justificant la seva inacció, com si la solidaritat fos una mercaderia intercanviable. Realment, penso que el que incomoda a aquest sector és que sigui l'independentisme qui hagi estat capaç de posar en escac a l'Estat i al règim del 78 i són incapaços d'assimilar que, nosaltres, en aquest moment no som l'agent polític principal. Cosa que, sincerament, tampoc ens hauria de venir de nou. Cal dir que, darrera d'aquest posicionament també hi ha aquells que simplement no es volen mobilitzar per vaguetat, o perquè ja els hi està bé que al seu “xiringuito” no canviï res perquè, d'altra forma, podrien perdre el control de les estructures que es pensen que controlen.</p> <p>Bé, d'aquests posicionaments he de dir que he vist molt poca argumentació, i aquesta, escassa i poc profunda. Alguns articles que he pogut llegir s'han dedicat directament a difamar a les companyes i a qüestionar, sense cap tipus de base empírica o raonable, el posicionament actual de la CGT de Catalunya. He trobat a faltar en aquests escrits, més profunditat d'anàlisi, més humilitat i més sinceritat a l'hora d'expressar el que realment es vol expressar.</p> <p>I és que sembla increïble que s'hagi de recordar, però estem parlant de registres, de violació de la correspondència, d'entrada i clausura de mitjans de comunicació, de tancament de pàgines web, de registres sense ordre judicial a seus d'organitzacions polítiques, de detencions, d'un exèrcit de 10.000 policies apostat al port de Barcelona, de violència policial desfermada contra la població i, des d'ahir, de dues persones empresonades per haver cridat a la mobilització. I dic que sembla increïble perquè que alguns que s'autodenominen llibertaris, o d'esquerres si es vol, continuïn parlant de “xoc entre burgesies” o afirmin que “això no va amb nosaltres” és, com a mínim, preocupant. Perquè si de veritat així ho veuen, tenim un problema molt seriós d'incapacitat de veure què passa més enllà de les quatre parets del nostre local i, per tant, una gravíssima inòpia de com intervenir en els conflictes socials que cada cop són més crus i recurrents en el capitalisme. D'altra banda, és també preocupant perquè si no és així, aquest posicionament és una cínica excusa per a no fer absolutament res. I ja se sap, quan un no es posiciona davant un conflicte, en realitat s'està posicionant.</p> <p>Així que, companys i companyes, sí, ens hem aturat. A mirar i a pensar. I hem consultat la nostra brúixola, i hem vist on és la direcció a la que volem arribar com a anarcosindicalistes. Però també hem consultat el nostre GPS, i hem mirat les coordenades on estem situats i allò que ens envolta, perquè com sabeu, si no saps on ets, una brúixola et serveix de poc. Els llibertaris i llibertàries entenem la solidaritat en si mateixa, i no com a moneda de canvi de res. I més encara quan aquesta repressió l'hem patida durant anys, dècades i fins i tot segles. La coneixem i per això tenim l'obligació moral de denunciar-la encara que no siguem nosaltres directament qui la patim. Perquè sabem que, aquesta repressió acabarà tocant a amplis sectors de la societat si no lluitem per aturar-la.</p> <p>El dia 3 d'octubre a la nit, davant els meus dubtes sobre la vaga general, una companya em va dir “la revolució es fa amb el poble”. I és veritat. Potser se'ns espatlla la brúixola, però tenim la certesa que la transformació de la societat no es fa amb guies i erudits, es fa baixant al carrer, plantant-se als centres de treball, lluitant amb el poble i treballant perquè sigui aquest el subjecte principal del canvi.</p> <p><i>* Manuel Quesada és Secretari General de CGT Sabadell</i><br class='autobr' /> <a href="https://lescebesdelaira.wordpress.com/2017/10/17/sobre-bruixoles-mapes-i-altres-coses/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://lescebesdelaira.wordpress.com/2017/10/17/sobre-bruixoles-mapes-i-altres-coses/</a></p></div> Concentració el 18 d'octubre a Barcelona contra la repressió sindical i laboral a Little Buddha http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12640 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12640 2017-10-17T15:15:13Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comunicats Mobilitzacions laborals Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Barcelonès <p>El proper dimecres 18 d'Octubre es produirà la conciliació entre la nostra companya Marta i l'empresa de disseny gràfic Little Buddha.<br class='autobr' /> Des de que el passat mes de juliol es va constituir la secció sindical en aquesta empresa, sembla que aquesta no es va prendre gens bé que les companyes decidissin organitzar-se.<br class='autobr' /> En aquest sentit, el passat 11 d'agost l'empresa va posar una sanció per escrit contra la nostra companya Marta (delegada sindical de la secció) per tenir un compte de twitter de la secció (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L141xH150/arton12640-0102c.jpg" width='141' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>El proper dimecres 18 d'Octubre es produirà la conciliació entre la nostra companya Marta i l'empresa de disseny gràfic Little Buddha.</p> <p>Des de que el passat mes de juliol es va constituir la secció sindical en aquesta empresa, sembla que aquesta no es va prendre gens bé que les companyes decidissin organitzar-se.</p> <p>En aquest sentit, el passat 11 d'agost l'empresa va posar una sanció per escrit contra la nostra companya Marta (delegada sindical de la secció) per tenir un compte de twitter de la secció sindical @CGTlittlebuddha, ja que l'empresa acusava a la companya d'apropiar-se del nom comercial de l'empresa o d'utilitzar hastags associats a l'empresa com #ommm (que recordem són públics), a més de demanar que les companyes destrueixin la samarreta que han realitzat per donar-se a conèixer entre les treballadores.</p> <p>Us demanem el vostre suport, perquè l'empresa visualitzi que si ens toquen a una, ens toquen a totes!!</p> <p>Us necessitem (quan i on):<br class='autobr' /> Dimecres 18 d'Octubre, a les 11.30h. al Departament de Treball (C/ Albareda 2), Barcelona.</p> <p>Prou repressió sindical i laboral a Little Buddha ni enlloc!</p> <p><strong>Secció sindical de la CGT a Little Buddha</strong><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/CGTlittlebuddha" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTlittlebuddha</a></p></div> Unipost i Jausas anuncien un ERO per a tota la plantilla! CGT lluitarà contra aquest nou atropellament http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12641 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12641 2017-10-17T12:00:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Comunicats Mobilitzacions laborals Transports i Comunicacions <p>Un ERO d'extinció dels contractes de tota la plantilla d'Unipost, i que quantifiquen en unes 2.200 treballadores i treballadors, afecta a tots els centres de treball.<br class='autobr' /> Tan lamentable com a través d'una nota de premsa i per email (així com ho sentiu, en lloc de ser-li comunicat a les seccions en la primera reunió que se celebrés) el dimecres 11 d'octubre de 2017 hem rebut comunicació oficial de l'Administració Concursal -Jausas Legal i Tributari SLP- del registre en el Jutjat nº 7 del Mercantil de (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton12641-e609c.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Un ERO d'extinció dels contractes de tota la plantilla d'Unipost, i que quantifiquen en unes 2.200 treballadores i treballadors, afecta a tots els centres de treball.</strong></p> <p>Tan lamentable com a través d'una nota de premsa i per email (així com ho sentiu, en lloc de ser-li comunicat a les seccions en la primera reunió que se celebrés) el dimecres 11 d'octubre de 2017 hem rebut comunicació oficial de l'Administració Concursal -Jausas Legal i Tributari SLP- del registre en el Jutjat nº 7 del Mercantil de Barcelona de que Unipost va presentar la sol·licitud d'expedient d'acomiadament col·lectiu -tenia 7 dies per presentar-ho després de comunicar-ho també per email a les seccions sindicals el passat 4 d'octubre de 2017- d'un ERO d'extinció dels contractes de tota la plantilla d'Unipost, i que quantifiquen en uns 2.200 treballadors/es, afectant a tots els centres de treball.</p> <p>Ja coneixíem que l'11 d'octubre de 2017 Unipost anava a presentar la sol·licitud d'expedient d'acomiadament col·lectiu, doncs havia d'adjuntar a la documentació l'acta de constitució de la taula negociadora que es va aixecar després de reunir-se aquell mateix dia les seccions sindicals a Madrid -es negociarà per seccions sindicals amb una taula de 13 membres, 5 d'UGT, 4 de CGT, 3 de CCOO i 1 d'USO-.</p> <p>El que es desconeixia era l'abast de la mesura, i ara que es coneix no podem deixar de qualificar-la d'una altra manera que no sigui com un nou atropellament a la plantilla d'Unipost, i que torna a posar de manifest que la lamentable gestió del Sr. Raventós i de la Direcció de RRHH ha acabat per posar en joc els llocs de treball de gairebé 2.500 empleades directes i uns altres quants indirectes.</p> <p>La comunicació fa referència també a una possible continuïtat de l'activitat d'Unipost a través d'una venda a una altra empresa o a un fons d'inversió. De fet, la pròpia Administradora Concursal assegura que en aquest mateix moment “existeixen diverses ofertes d'operadors interessats en l'adquisició de l'empresa”, i amb això s'intentarien salvar gran part dels llocs de treball quedant fora del ERO i sent contractats/subrogats per aquests tercers.</p> <p>CGT avisa: no anem a permetre que l'empresa, l'administració concursal i el tercer en joc faci i desfaci al seu antull, per la qual cosa des d'aquest mateix instant exigim que si existeix una possible venda d'Unipost (de manera pública i transparent) es compleixin les 2 següents premisses per les quals anem a lluitar:</p> <p>La família Raventós haurà de vendre l'empresa a cost 0€, la nova empresa només haurà d'assumir el deute (i a l'espera de l'emissió de l'informe concursal que dicti sobre les possibles responsabilitats sobre el concurs d'Unipost del Sr. Raventós). No podem permetre que una persona que ha portat a la ruïna a 2.500 famílies damunt especuli amb la possibilitat de treure l'últim benefici.</p> <p>La nova empresa haurà de subrogar a tota la plantilla i de tots els centres de treball (excepte a la Direcció culpable de la situació actual), i en les mateixes condicions laborables actuals respectant escrupolosament tots els drets dels treballadors/es.</p> <p>És hora que la plantilla d'Unipost agafi el toro per les banyes. Hem de mantenir-nos unides i pressionar durant els propers 30 dies mobilitzant a la plantilla perquè no ens vegem en 2 escenaris indesitjables:</p> <p>2.500 acomiadaments, o 1.000 acomiadaments i 1.500 en una altra empresa perdent drets.</p> <p>NO a l'ERO d'Unipost!</p> <p><strong>CGT-Unipost</strong><br class='autobr' /> <a href="http://www.cgtbarcelona.org/cgtunipost/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.cgtbarcelona.org/cgtunipost/</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/CGTUNIPOST" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTUNIPOST</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Unipost-Estatal/389179474597557" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Unipost-Estatal/389179474597557</a></p> <p><span class='spip_document_7721 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH711/11-3-df311.jpg' width='500' height='711' alt="" /></span></p> <p><span class='spip_document_7722 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH738/12-42140.jpg' width='500' height='738' alt="" /></span></p></div> Continua l'escalada repressiva, mantenim la lluita http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12639 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12639 2017-10-17T10:57:59Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Anunci Portada Comunicats Antirepressió Justícia <p>Nosaltres i els nostres hem conegut la repressió. Multes, judicis, peticions de presó i presó. Des de fa anys. I fora dels focus d'atenció dels grans mitjans, a qui interessàvem poc. Una repressió exercida per les empreses, per la judicatura, per ajuntaments i els governs de la Generalitat i l'estat espanyol. L'hem patit i hi hem lluitat en contra. En aquest camí de lluita, de solidaritat i de recolzament, ens hem trobat amb molts companys i companyes de molts moviments socials. I també ens hem (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique9" rel="directory">Comunicats</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot94" rel="tag">Anunci Portada</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot63" rel="tag">Antirepressió</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH129/arton12639-4ae5e.jpg" width='150' height='129' /> <div class='rss_texte'><p>Nosaltres i els nostres hem conegut la repressió. Multes, judicis, peticions de presó i presó. Des de fa anys. I fora dels focus d'atenció dels grans mitjans, a qui interessàvem poc. Una repressió exercida per les empreses, per la judicatura, per ajuntaments i els governs de la Generalitat i l'estat espanyol. L'hem patit i hi hem lluitat en contra. En aquest camí de lluita, de solidaritat i de recolzament, ens hem trobat amb molts companys i companyes de molts moviments socials. I també ens hem trobat amb molt silencis, de mitjans de comunicació, d'institucions.</p> <p>Ara la repressió continua. En aquesta ocasió els empresonaments de'n Jordi Cuixart i Jordi Sánchez s'han fet sota tots els focus mediàtics. Una publicitat que també hauria calgut en tants i tants altres casos condemnats al silenci. Malgrat això, o precisament recordant això, des de la CGT de Catalunya volem fer públics els següents punts:</p> <p>1- Rebutgem de manera enèrgica la repressió de l'estat, que les darreres setmanes ha comportat l'adopció de mesures excepcionals contra una part important de la població de Catalunya.</p> <p>2- Cridem a combatre aquesta suspensió de drets que, de manera progressiva, s'està consolidant. S'hi afegeix, en aquest cas, un ús del delicte de 'sedició' que podria ser aplicat a qualsevol altra manifestació futura motivada per un canvi de l'statu quo, sigui territorial o de tipus socio-econòmic.</p> <p>3- Exigim l'aturada immediata de la persecució policial i penal contra persones per la seva ideologia, per promoure manifestacions o pel seu activisme social, sindical i polític. Per la seva actualitat, volem expressar també que és inadmissible que es castigui amb presó a qui va organitzar o col·laborar amb el referèndum del dia 1 d'octubre.</p> <p>4- Exigim, també, de forma clara i categòrica, la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques, entre els quals des d'ahir s'hi han afegit també en Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.</p> <p>5- Reclamem la dissolució de l'Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal de Orden Público franquista, un tribunal d'excepció que les darreres dècades ha perseguit sistemàticament la dissidència política a l'estat espanyol.</p> <p>A la CGT de Catalunya hem reiterat el nostre compromís amb la llibertat, amb la defensa de drets civils i en la lluita contra els abusos de poder. Fem una crida a tornar a convertir aquest compromís en mobilitzacions, de la forma i en els llocs es vagi considerant oportú en cada moment.</p> <p><strong>Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya</strong><br class='autobr' /> 17 d'octubre de 2017</p></div> VI Fira d'Economia Solidària de Catalunya, del 20 al 22 d'octubre a Barcelona http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12638 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12638 2017-10-15T18:13:18Z text/html ca Coordinació del Catalunya Economia Cooperativisme Ecologisme Moviments Socials <p>VI Fira d'Economia Solidària de Catalunya<br class='autobr' /> NI TEU, NI MEU. NOSTRE! FEM COMUNITAT.<br class='autobr' /> QUAN? 20, 21, 22 d'Octubre Divendres: sessió inaugural. Dissabte i diumenge: nau d'expositores.<br class='autobr' /> ON? Recinte Fabra i Coats Carrer de Sant Adrià, 20 Sant Andreu, Barcelona<br class='autobr' /> En aquesta FESC 2017 volem aprofundir en aquestes nocions de què és allò comú i com garantim que el que creem hi pertanyi. Enfront d'un capitalisme individualista i privatiu, volem construir una economia col·lectiva i accessible. En aquest moment (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique10" rel="directory">Notícies</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot117" rel="tag">Cooperativisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot54" rel="tag">Ecologisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot120" rel="tag">Moviments Socials</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L120xH150/arton12638-0caf2.jpg" width='120' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>VI Fira d'Economia Solidària de Catalunya</strong></p> <p><strong>NI TEU, NI MEU. NOSTRE!<br class='autobr' /> FEM COMUNITAT.</strong></p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> QUAN?<br class='autobr' /> 20, 21, 22 d'Octubre<br class='autobr' /> Divendres: sessió inaugural.<br class='autobr' /> Dissabte i diumenge: nau d'expositores.</p> <p><img src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ON?<br class='autobr' /> Recinte Fabra i Coats<br class='autobr' /> Carrer de Sant Adrià, 20<br class='autobr' /> Sant Andreu, Barcelona</p> <p>En aquesta FESC 2017 volem aprofundir en aquestes nocions de què és allò comú i com garantim que el que creem hi pertanyi. Enfront d'un capitalisme individualista i privatiu, volem construir una economia col·lectiva i accessible. En aquest moment d'auge de l'ESS, en el qual hem aconseguit que algunes administracions hi estiguin apostant com una font de creació de llocs de treball, volem aprofitar l'espai de la FESC per preguntar-nos com ens afecta això i quines dependències ens genera.</p> <p><strong>VOLEM CONSTRUIR UNA ECONOMIA COL·LECTIVA I ACCESSIBLE</strong></p> <p>L'ESS es construeix de manera col·lectiva i allò que genera també ha de ser per a la comunitat. En aquesta FESC 2017 volem aprofundir en aquestes nocions de què és allò comú i com garantim que el que creem hi pertanyi. Enfront d'un capitalisme individualista i privatiu, volem construir una economia col·lectiva i accessible.</p> <p>En aquest moment d'auge de l'ESS en el qual hem aconseguit que algunes administracions hi estiguin apostant com una font de creació de llocs de treball, volem aprofitar l'espai de la FESC per preguntar-nos com ens afecta això i quines dependències ens genera.</p> <p>Més que respostes, llancem un seguit de preguntes englobades en 4 grans eixos interdependents.</p> <p><strong>LA COMUNITAT</strong></p> <p>Què aporta l'ESS, o la vostra iniciativa en particular, a la comunitat?</p> <p>Com ajudem a construir comunitat?</p> <p>Com localitzem l'economia?</p> <p>Com construïm de manera participativa?</p> <p>Com promovem l'ESS partint de les necessitats i expectatives de cada comunitat concreta?</p> <p><strong>EL PROCOMÚ</strong></p> <p>Què aporta l'ESS, o la vostra iniciativa en particular, a la creació i gestió de comuns? Bones pràctiques de gestió de béns comuns.</p> <p>La ciutat com a bé comú.</p> <p>Els comuns digitals.</p> <p>Com reproduir i generar béns naturals i de coneixement (aigua, alimentació, coneixement, cultura, espais…) de totes, democràtics i sostenibles?</p> <p><strong>LA RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS</strong></p> <p>Què demana l'ESS a les administracions públiques? Com ens hi hem de relacionar?</p> <p>Com han de canviar les administracions internament per poder promoure amb eficàcia l'ESS?</p> <p>Les lleis relacionades amb l'ESS: llei de cooperatives i la seva modificació, compromís de fer la llei d'economia solidària, projecte de llei sobre l'empresa social…</p> <p>Hi ha una bombolla de l'ESS?</p> <p>Podem respondre als tempos que imposen les administracions, estem generant una dependència dels diners públics?</p> <p><strong>ALLÒ PÚBLIC</strong></p> <p>Què definim com a públic?</p> <p>Tot el que és estatal és públic i tot el que és públic és estatal?</p> <p>Públic i comú és el mateix?</p> <p>Les entitats de l'ESS són privades o són públiques?</p> <p>Municipalitzar la gestió de serveis públics o externalitzar la gestió a l'ESS?</p> <p>Quines són les característiques que ens fan considerar un bé o un servei com a públic?</p> <p>Organitza:<br class='autobr' /> XES (Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya</p> <p><strong>Web amb tota la informació:</strong><br class='autobr' /> <a href="http://fesc.xes.cat/fira2017/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://fesc.xes.cat/fira2017/</a></p> <p><strong>Spot promocional de la VI Fira d'Economia Solidària de Catalunya</strong>, que tindrà lloc del 20 al 22 d'octubre al recinte Fabra i Coats del barri barceloní de Sant Andreu. <br class='autobr' /> El lema d'enguany és "Ni teu, ni meu. Nostre! Fem comunitat".</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=bjyhUoIQUQU" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/watch?v=bjyhUoIQUQU</a></p> <iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/bjyhUoIQUQU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <p><span class='spip_document_7718 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH500/dipgzzexoaecy2b-28d76.jpg' width='500' height='500' alt="" /></span></p> <p><strong>Spot Xarxa d'Economia Solidària 2017: Vinc d'un món</strong></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=W6JpkpaA3Wc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=W6JpkpaA3Wc</a></p> <iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/W6JpkpaA3Wc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> La independència com a oportunitat anarquista de qüestionar-s'ho tot http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12637 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12637 2017-10-13T10:11:52Z text/html ca Coordinació del Catalunya Alliberament Nacional Anarquisme Moviments Socials <p>L'autor reivindica un anarquisme social que busqui confluències amb altres moviments i tingui capacitat d'incidència en la quotidianitat de la societat i del mateix procés d'independència que viu actualment Catalunya.<br class='autobr' /> No tinc ni idea de com acabarà aquest conflicte sobre la independència de Catalunya, i no vull creure en la raó, perquè la raó és sempre pel més fort o pel qui s'amaga de les realitats; però en dóna la mosca a l'orella que aquest conflicte, en el moment en què es troba, cada vegada pot ser (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique55" rel="directory">Articles opinió</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot139" rel="tag">Alliberament Nacional</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot51" rel="tag">Anarquisme</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot120" rel="tag">Moviments Socials</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH100/arton12637-4a51c.jpg" width='150' height='100' /> <div class='rss_texte'><p><i>L'autor reivindica un anarquisme social que busqui confluències amb altres moviments i tingui capacitat d'incidència en la quotidianitat de la societat i del mateix procés d'independència que viu actualment Catalunya.</i></p> <p>No tinc ni idea de com acabarà aquest conflicte sobre la independència de Catalunya, i no vull creure en la raó, perquè la raó és sempre pel més fort o pel qui s'amaga de les realitats; però en dóna la mosca a l'orella que aquest conflicte, en el moment en què es troba, cada vegada pot ser més transversal i interessant si els ara intermediadors que es reclamen, almenys per la banda de la Generalitat, de l'Església i altres, no tenen l'efecte esperat, com és de preveure en el cas de l'Espanya eterna que sembla que continuï al segle XIX. Per aquest motiu, caldrà molta imaginació per contrarestar la violència que són capaços de legitimar aquests governs.</p> <p>Però parlant de l'anarquisme i el seu comportament avui, hem vist com diferents sindicats i col·lectius han estat a l'altura i han convocat vagues generals i una sèrie de lluites molt interessants, com a mínim per conservar la dignitat de les persones, que avui dia no és poca cosa. Ara bé, tot i observar que el moviment que en aquests dies hi ha als carrers de Catalunya representa una diversitat inaudita i de vegades inimaginable, caldrà tindre molt en compte la singularitat del present i sobretot les humilitats que es fan necessàries i que ens han de permetre continuar endavant amb molt d'enginy.</p> <p>Deixant de costat els moviments polítics per la banda alta, sabem que el debat actualment està totalment desvirtuat i escapçat, és a dir, res és racional; però crec que pels anarquistes no hauria de ser un problema d'independentisme sí o no, sinó més aviat reprendre el debat del 78 a on els anarquistes vilipendiats es varen quedar pràcticament sols davant el pacte i repartiment del pastís entre franquistes, convergents, socialistes i comunistes. Ara, per fi, tenim l'oportunitat de no estar sols contra aquella constitució per la qual, com anarquistes, vàrem lluitar i votar en contra. Si trobeu massa lluny el debat del 78, res millor aquests dies que qüestionar l'Estat espanyol actual, que és l'únic existent. De l'hipotètic català ja en parlarem, per què tot està per fer i quan tot està per fer poden passar moltes coses i, si de cas, tal com està l'ambient igual podem posar-hi cullerada.</p> <p>Crec que l'anarquisme del segle XXI ha de tornar a ser molt més social i buscar les confluències més directes amb el que representen els moviments socials de cada moment. És a dir, l'anarquisme va arrelar quant va estar al costat del poble amb els seus mateixos anhels i tenim referències, per exemple, en aquella capçalera de la Solidaridad Obrera de 1931, que deia que els treballadors van assaltar la CNT, senzillament, per què van entendre que era l'única organització que els representava. Per això és necessari aparcar els purismes que impossibiliten la participació d'una part important d'aquest anarquisme en la vida quotidiana de la societat i que el fa inviable i elitista.</p> <p>En definitiva, veient els moviments d'aquest nou segle que reneix, amb els reptes globals que truquen urgentment a la porta, crec que és necessari una mirada a les postures del decreixement que pel moment solament tenen opcions localistes i federalistes, per això tenim moltes coses a aprendre i posar-hi molta imaginació, cosa que li falta a la vella política i inclús a l'anarquisme heterodoxa ancorat en les seves postures tradicionals del segle XX.</p> <p><i>* Manel Aisa és llibreter, escriptor i documentalista expert en el moviment obrer llibertari. Article publicat a la Directa.</i><br class='autobr' /> <a href="https://directa.cat/actualitat/independencia-com-oportunitat-anarquista-de-questionar-sho-tot" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://directa.cat/actualitat/independencia-com-oportunitat-anarquista-de-questionar-sho-tot</a></p></div> Sobre tempestes i brúixoles http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12635 http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12635 2017-10-12T09:45:16Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Alliberament Nacional Anarquisme <p>És en els moments convulsos, complexos i tempestuosos quan es torna més urgent consultar les brúixoles per evitar extraviar-nos. No obstant, també és en l'estrèpit de la tempesta quan resulta més difícil confiar en les seves indicacions. Per això cal no deixar-se arrossegar per la voràgine d'uns esdeveniments que se succeeixen amb extrema rapidesa i que demanen ràpides respostes. Per això cal, ni que sigui per un moment, «alçar la vista» més enllà del context immediat, prendre certa distància amb la (...)</p> - <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique55" rel="directory">Articles opinió</a> / <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot139" rel="tag">Alliberament Nacional</a>, <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot51" rel="tag">Anarquisme</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton12635-ad187.jpg" width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p>És en els moments convulsos, complexos i tempestuosos quan es torna més urgent consultar les brúixoles per evitar extraviar-nos. No obstant, també és en l'estrèpit de la tempesta quan resulta més difícil confiar en les seves indicacions. Per això cal no deixar-se arrossegar per la voràgine d'uns esdeveniments que se succeeixen amb extrema rapidesa i que demanen ràpides respostes. Per això cal, ni que sigui per un moment, «alçar la vista» més enllà del context immediat, prendre certa distància amb la tempesta, i procurar entreveure cap a quin horitzó ens empenyen els actes als que la situació sembla emplaçar-nos.</p> <p>Des de la simpatia, l'estima, i la comprensió, que sento per molts dels llibertaris que s'involucren en les actuals mobilitzacions a Catalunya, no se m'escapa, però, que estan afavorint, de forma totalment involuntària, el procés dissenyat pel Govern català i per les formacions nacionalistes per crear «un nou Estat».</p> <p>Està clar que aquest no és el seu objectiu, tot el contrari, i que aquesta no és la raó per la qual exposen els seus cossos en una paradoxal «defensa de les urnes», o convoquen vaga general en pràctica contigüitat temporal amb el referèndum sobre la creació del nou Estat.</p> <p>Els seus objectius van des des contribuir a «destruir l'Estat espanyol» (tant de bo això s'aconsegueixi), fins avançar cap a una situació on es pugui «decidir-ho tot», i no només la forma política del territori, passant per la perspectiva de radicalitzar l'actual conflictivitat encoratjant la creativitat i les espurnes d'autorganització que afloren en la població. Alguns acaricien fins i tot el somni d'una (improbable) insurrecció popular que obri el camí cap a una autèntica «autonomia», en el sentit fort d'aquest terme que va molt més enllà de l'autodeterminació dels pobles.</p> <p>Aquests objectius, així com l'ineludible compromís amb la lluita contra la repressió exercida per l'Estat sobre els que desafien les seves lleis, em mereixen el més absolut respecte. Ara bé, també és obvi que l'actuació d'aquests companys aporta el seu granet de sorra al desenvolupament del projecte independentista, o millor dit, nacionalista, que és com convé denominar-lo, ja que no pretén "independitzar" qualsevol cosa, sinó, molt específicament una «nació».</p> <p>Si aquesta contribució em preocupa, no és perquè condueixi a propiciar la creació d'un nou Estat, a fi de comptes ens tocarà seguir lluitant en el seu si, de la mateixa manera que ho estem fent en el si de l'actual, sense que el canvi del marc estatal suposi una diferència qualitativa que mereixi especial menció. Viure en un nou Estat ens la bufa, però, la principal repercussió negativa que es desprendrà de la nostra participació en l'actual conflicte és que ens tocarà, a nosaltres i als treballadors involucrats, «pagar els plats trencats» de l'enfrontament entre l'Estat instituït i l'Estat naixent, com els hi passarà, per exemple, als vint anarquistes grecs detinguts per ocupar l'ambaixada d'Espanya en solidaritat «amb Catalunya" (sic).</p> <p>El que em preocupa, i és precisament en aquest punt on adquireix sentit el que abans comentava sobre la necessitat d'«alçar la vista», és que la contribució als actuals enfrontaments està donant ales a l'«auge dels nacionalismes», com passa en tots els xocs entre nacionalismes, i augura un enfrontament entre treballadors tant dins de Catalunya, com entre treballadors de Catalunya i d'altres llocs. Sense parlar del corresponent «auge de l'extrema dreta» que ja es ve observant de forma preocupant en diversos llocs d'Espanya. No és que s'hagi de renunciar a lluitar per no suscitar l'auge de l'extrema dreta, és clar, però el que no convé fer és lluitar en un escenari definit en claus nacionalistes perquè això sí que garanteix aquest auge.</p> <p>A hores d'ara, les respectives actuacions d'un Puigdemont que ahir va deixar als llimbs la proclamació del nou Estat, i d'un Rajoy que avui posa en marxa, sense formalitzar-la, la suspensió de l'Autonomia catalana, revelen la preocupació per no perjudicar els interessos de les grans corporacions, empreses o entitats financeres, i assenyala els límits que els dos governs enfrontats no estan disposats a transgredir. Això s'està traduint per una desescalada de la tensió, per l'escenificació d'un espectacle de posats i d'enganys, adornat amb trets de bales de fogueig. Fins ara l'única sang que ja s'ha abocament, i que caldria evitar que se seguís abocant, és la de «la gent de baix» que es va deixar arrossegar a participar en una partida orquestrada i arbitrada per la classe política en funció dels seus interessos. Lluitem, sí, però no en camps de batalla on els nostres enemics ens criden a fer-los costat.</p> <p><strong>Tomás Ibáñez</strong><br class='autobr' /> Barcelona, 11 d'octubre 2017</p></div>